Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.080
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Nội dung cần tìm: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
11-TT/TU 29/08/2017 Thông tri số 11-TT/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu, thu nợ, xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 76/2017/NĐ-CP: Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
02/2017/TT-BNV 01/07/2017 Thông tư 02/2017/TT-BNV
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 44/2017/NĐ-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Số 88/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về chương trình hưu trí bơ sung tự nguyện
Số 02/2016/TT-BLĐTBXH 25/03/2016 Thông tư hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Số 21/2016/NĐ-CP 31/03/2016 Nghị định quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT của cơ quan bảo hiểm xã hội
Số 01/2016-TT-BLĐTBXH 18/02/2016 Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
Số 824/BYT-KH-TC 16/02/2016 Về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC
Số 58/2015/TT-BLĐTBXH 01/01/2016 Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

134/2015NĐ-CP 29/12/2015 Quy định chi tiết một số diều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
2895/BNV-TL 31/07/2014 V/v truy thu bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cấp xã là bệnh binh đảm nhiệm chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP
31/2014/TT- BYT 26/09/2014 Quy định Bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc
46/2014/QH13 01/07/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật BHYT
04/2013/TT-BLĐTBXH 01/03/2013 Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH
Trang 1 /1 : 1