Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.163
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Nội dung cần tìm: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
777/QĐ-BHXH 24/06/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
618_QD_BHXH 30/05/2019 Quyết định ban hành mẫu "Thông báo Kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"
276/TT-WEB 31/12/1999 Về việc truyền thông kế hoạch 1910/KH-BHXH

816/QĐ-BHXH 23/05/2017 816/QĐ-BHXH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2554/TB-BHXH 21/06/2017 TB danh mục các văn bản cần đọc tháng 5 năm 2017
2158/BHXH-DVT 01/06/2017 Hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BHYT
Số:1527/BHXH-ST 04/05/2017 V/v rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động
Số 334/CĐ-BHXH 07/02/2017 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết.
CV 5243/BHXH-ST 27/12/2016 V/v cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017
CV 4656/BHXH-CNTT 21/11/2016 V/v rà soát cộng tác cấp thẻ BHYT năm 2017.
CV4666/BHXH-CSXH 21/11/2016 V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
3647/BHXH-CSXH 21/09/2016 V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
CV 4207/BHXH-ST 14/10/2016 V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Số 3222/BHXH-ST 24/08/2016 V/v in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời điểm đủ 05 năm liên tục
Số 636/QĐ-BHXH 22/04/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Số 2026/BHXH-BT 03/06/2016 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP
Số 2032/BHXH-CSYT 03/06/2016 Về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
Số 1637/BHXH-CSYT 06/05/2016 Về việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
Số 1607/BHXH-BT 05/05/2016 Về việc chấn chỉnh công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN
Số 1559/QĐ-BHXH 25/12/2015 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo QĐ số 528/QĐ- BHXH ngày 14/4/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.
919/QĐ-BHXH 26/08/2015 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/QĐ-BHXH, Quyết định số 1399/QĐ-BHXH và Quyết định số 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
999/QĐ-BHXH 24/09/2015 Quyết định ban hành quy định tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
959/QĐ-BHXH 09/09/2015 Quyết định ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; Quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
528 /QĐ-BHXH 14/04/2015 Ban hành Quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống.
05/CT-TTg 02/04/2015 Tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
80/2014/QĐ-TTg 30/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước.
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội
08/2015/QĐ-TTg 09/03/2015 Thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
4996/BHXH-CSYT 17/12/2014 Hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung.
538/BHXH-CSXH 14/02/2015 Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH.
537/BHXH-CSXH 14/02/2015 Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015
777/BHXH-BT 12/03/2015 Hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT
2017/BHXH-CSXH 09/06/2014 V/v hướng dẫn một số nội dung về chế độ ốm đau, thai sản
2301/BHXH-BT 27/06/2014 V/v hướng dẫn bổ sung truy thu BHXH đối với giáo viên mầm non
2565/BHXH-TCCB 15/07/2014 V/v hướng dẫn thực hiện phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán
2998/BHXH-CSXH 19/08/2014 V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động
3091/BHXH-DVT 22/08/2014 V/v quản lý, thanh toán thuốc BHYT
3296/BHXH-TT 08/09/2014 V/v tăng cường công tác tuyên truyền BHYT học sinh, sinh viên năm học 2014-2015
944/QĐ-BHXH 16/09/2014 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc hệ thống BHXH Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 133/QĐ-BHXH ngày 07/02/2013 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam
3510/BHXH-BT 23/09/2014 V/v thực hiện BHYT cho người dân tộc thiểu số tại các thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc hộ gia đình cận nghèo
3648/BHXH-BT 30/09/2014 V/v ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
999/QĐ-BHXH 01/10/2014 Quyết định ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT
3789/BHXH-CSXH 31/10/2014 V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
4175/BHXH-PC 31/10/2014 V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1018/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4448/BHXH-TCKT 19/11/2014 V/v hướng dẫn thực hiện thanh toán, quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
1314/QĐ-BHXH 02/12/2014 Về việc ban hành mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế
1313/QĐ-BHXH 02/12/2014 Về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
2271/BHXH-CSXH 20/06/2013 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH
Trang 1 /1 : 1