Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.052
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Nội dung cần tìm: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Download
777/QĐ-BHXH 24/06/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam
618_QD_BHXH 30/05/2019 Quyết định ban hành mẫu "Thông báo Kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp"
276/TT-WEB 31/12/1999 Về việc truyền thông kế hoạch 1910/KH-BHXH

162/QĐ-BHXH 23/04/2019 Quyết định ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

623/KH-BHXH 14/09/2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 107-CTr/BCSĐ ngày 16/8/2018 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách BHXH
2180/SYT-NVY 28/12/2018 Về việc quy định các đối tượng tham gia BHYT được đăng ký tại các cơ sở KCB BHYT ban đầu năm 2019
931/BHXH-QLT 05/12/2018 Về việc hướng dẫn tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
153/2018/NĐ-CP 29/12/2017 Thông tư quy định chi tiết thi hành luật BHXH và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế
153/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành 1 số điều của luật BHYT
153/2018/NĐ-CP 07/11/2018 Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng
3656/UBND-KGVX 17/08/2018 Về việc tham gia BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019
3657/UBND-KGVX 17/08/2018 Về việc xây dựng chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh
2696/BHXH-CSBH 29/06/2017 2696/BHXH-CSBH: V/v hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH kể từ ngày 01/07/2017
5474/UBND-KGVX 04/12/2017 Công văn 5474/UBND-KGVX v/v tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018
4535/UBND-KGVX 10/10/2017 Công văn số 4535/UBND-KGVX ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc triển khai hoàn thiện cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
01/01/0001 Quy trình và hướng xử lý khi đơn vị có phát sinh báo tăng lao động
CV 625/BHXH-VP 11/09/2017 Công văn số 625/BHXH-VP ngày 11/9/2017 về việc chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu đối tượng tham gia BHXH, BHYT
592/BHXH-CĐBHXH 31/08/2017 Công văn số 592/BHXH-CĐBHXH về việc điều chỉnh lương hưu và trợ cấp BHXH
11-TT/TU 29/08/2017 Thông tri số 11-TT/TU của Tỉnh ủy Phú Thọ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thu, thu nợ, xử lý nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
76/2017/NĐ-CP 30/06/2017 76/2017/NĐ-CP: Nghị định Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng
02/2017/TT-BNV 01/07/2017 Thông tư 02/2017/TT-BNV
816/QĐ-BHXH 23/05/2017 816/QĐ-BHXH: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
44/2017/NĐ-CP 14/04/2017 44/2017/NĐ-CP: Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
2554/TB-BHXH 21/06/2017 TB danh mục các văn bản cần đọc tháng 5 năm 2017
2158/BHXH-DVT 01/06/2017 Hướng dẫn thanh toán chi phí VTYT theo Thông tư số 04/2017/TT-BHYT
Số:1527/BHXH-ST 04/05/2017 V/v rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động
Số 95/BHXH-VP 28/02/2017 V/v thực hiện một số nội dung liên quan tới cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
Số 334/CĐ-BHXH 07/02/2017 Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết.
CV 5243/BHXH-ST 27/12/2016 V/v cấp mới, gia hạn thẻ BHYT năm 2017
CV 4656/BHXH-CNTT 21/11/2016 V/v rà soát cộng tác cấp thẻ BHYT năm 2017.
CV4666/BHXH-CSXH 21/11/2016 V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
3647/BHXH-CSXH 21/09/2016 V/v hướng dẫn tạm thời thực hiện chế độ TNLĐ, BNN theo quy định của Luật an toàn, vệ sinh lao động.
CV 4207/BHXH-ST 14/10/2016 V/v hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
QĐ2316/QĐ-UBND 13/09/2016 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT toàn dân tỉnh Phú Thọ
QĐ2236/QĐ-UBND 06/09/2016 Quyết định về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020
Số 88/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định về chương trình hưu trí bơ sung tự nguyện
Số 2236/QĐ-UBND 06/09/2016 Quyết định về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020
Số 3859/KH-UBND 06/09/2016 Kế hoạch đẩy mạnh Bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020
Số 3222/BHXH-ST 24/08/2016 V/v in thẻ BHYT có bổ sung thông tin thời điểm đủ 05 năm liên tục
Số 204/QCPH - LĐLĐ - BHXH 01/01/0001 Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ - BHXH tỉnh Phú thọ
CV số 422/LN-SGD&ĐT - bhxh 01/01/0001 V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HS, SV
08/08/2016 Lịch làm việc của Lãnh đạo BHXH tỉnh Phú Thọ.
QĐ 828/QĐ-BHXH 27/05/2016 QĐ 828/QĐ-BHXH
Số 636/QĐ-BHXH 22/04/2016 Quyết định về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH

Số 2026/BHXH-BT 03/06/2016 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN căn cứ mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định số 47/2016/NĐ-CP
Số 2032/BHXH-CSYT 03/06/2016 Về việc hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT
Số 258/BHXH-CĐBHXH 18/05/2016 Thông báo mất mẫu C65-HD2
17/05/2016 Thông báo về thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số 02/2016/TT-BLĐTBXH 25/03/2016 Thông tư hướng dẫn quy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
Số 1637/BHXH-CSYT 06/05/2016 Về việc triển khai hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế
Trang 1 /3 : 123