Thống kê
Lượt truy cập: 4.124.585
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Phát động phong trào thi đua thực hiện giải quyết chế độ BHXH; công tác tuyên truyền quý III/2019 tại BHXH tỉnh Phú Thọ.
Ngày: 30/08/19

Để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân trong toàn ngành BHXH tỉnh Phú Thọ phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc vì mục tiêu góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2019, ngày 23/8/2019 BHXH tỉnh đã ban hành Công văn số 695/BHXH-TCCB về việc phátđộng phong trào thi đua thực hiện giải quyết chế độ BHXH; công tác tuyên truyền quý III/2019. Phong trào thi đua tập trung vào các nội dung cụ thể sau:

Đối với công tác giải quyết chế độ BHXH, BHXH tỉnh yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác hậu kiểm hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH để phát hiện các hành vi trục lợi BHXH, đặc biệt trong việc giải quyết chế độ ốm đau, thai sản và việc chi trả trợ cấp BHXH cho người lao động. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ và các bộ phận liên quan tổ chức kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện ra những chứng từ giả, chứng từ không hợp lệ, tránh tình trạng người thụ hưởng BHXH, người lao động và đơn vị sử dụng lao động lợi dụng quỹ BHXH để trục lợi.

 

Ảnh: Người lao động giải quyết chế độ BHXH

 

Đối với công tác tuyên truyền, các đơn vị cần tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền BHXH, BHYT, đặc biệt là tuyên truyền về công tác BHYT học sinh, sinh viên. Bên cạnh đó, cần chú trọng việc phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, BHTN. Phối hợp chặt chẽ với Bưu điện tổ chức hiệu quả các Hội nghị tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH tự nguyện.

 

Ảnh: Hội nghị tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện

           

Kết thúc đợt thi đua, BHXH tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cụ thể:

- Công tác giải quyết chế độ BHXH:

Về tập thể:Thực hiện giải quyết đảm bảo về chính sách và thời gian quy định. Không có hồ sơ chậm muộn, hồ sơ nộp về BHXH tỉnh để giải quyết không bị trả về không quá 5 hồ sơ. Thực hiện hậu kiểm từ 2 đơn vị trở lên.

Về cá nhân: Là viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ có tinh thần trách nhiệm cao trong giải quyết các chế độ BHXH; hồ sơ giải quyết đúng quy định và không có hồ sơ bị chậm muộn. Trong quý đã phát hiện, ngăn ngừa, xử lý kịp thời các trường hợp lạm dụng gây thất thoát quỹ ốm đau, thai sản (nếu có).

- Công tác tuyên truyền:

Về tập thể: Thực hiện tốt công tác tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyền truyền BHXH, BHYT, BHTN. Trong quý có từ 3 tin, bài trở lên được đăng tải trên các báo, tạp chí của Ngành, địa phương, Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh.

Về cá nhân:Những cá nhân có nhiều tin, bài viết trên các báo, tạp chí của Ngành, địa phương, Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh hoặc trực tiếp tham gia vào công tác tuyên truyền tại các Hội nghị trong quý.

Cơ cấu khen thưởng mỗi công tác như sau: Lựa chọn từ 3 đến 5 tập thể có thành tích xuất sắc được tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh kèm theo tiền thưởng trị giá: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)/tập thể; tối đa 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Giấy khen của Giám đốc BHXH tỉnh kèm theo tiền thưởng trị giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)/cá nhân.

Với mục tiêu, nội dung thi đua nêu trên, các đơn vị trực thuộc BHXH tỉnh căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ cụ thể để xây dựng, triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch thi đua của đơn vị mình./. 

 Hồng Vân