Thống kê
Lượt truy cập: 4.152.926
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp trong công tác phát triển đối tượng
Ngày: 24/09/19

Tính đến hết tháng 8/2019, BHXH các huyện, thành, thị đã tiến hành rà soát dữ liệu do ngành thuế cung cấp tại 2.812 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 100%. Kết quả sau khi rà soát đã xác định 1.100 doanh nghiệp thuộc diện phải tham gia với 2.382 lao động, 88 doanh nghiệp tham gia BHXH ở tỉnh khác, 144 doanh nghiệp chưa hoạt động, 651 doanh nghiệp mất tích, không tìm thấy địa chỉ và 829 doanh nghiệp dừng hoạt động.

Trong số 1.100 doanh nghiệp thuộc đối tượng tham gia BHXH, có tới 436 doanh nghiệp tại thành phố Việt Trì, tiếp theo là Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Sơn, thị xã Phú Thọ ... với số doanh nghiệp lần lượt là 114, 95, 76, 67. ..Đây là các đơn vị thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc cho với 2.382 lao động nhưng chưa đăng ký tham gia cho người lao động.

 

Ảnh: Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh và BHXH tỉnh ký quy chế phối hợp công tác năm 2015

 

Trên cơ sở dữ liệu Thuế đã rà soát, BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thành, thị đã gửi thông báo mẫu D04e-TS cho 1.273 doanh nghiệp chưa đóng BHXH qua đó, 297 đơn vị đã đăng ký tham gia BHXH  cho 2.766 lao động.

4 tháng cuối năm 2019, BHXH tỉnh xác định tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu khai thác từ cơ sở dữ liệu ngành Thuế qua đó yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Thường xuyên quán triệt, đánh giá, kiểm điểm và chia sẻ kinh nghiệm hay, giải pháp hiệu quả về tình hình và kết quả thực hiện đối với các tổ chức, cá nhân liên quan đồng thời tổ chức khen thưởng kịp thời đối với tập thể, các nhân có thành tích trong việc tổ chức khai thác đạt hiệu quả cao về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

 

Kim Phượng