Thống kê
Lượt truy cập: 4.135.617
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Kết quả khen thưởng phong trào thi đua chuyên đề
Ngày: 05/08/19

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua năm 2019 lập nhiều thành tích hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7), phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019. Ngày 10/5/2019 Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ đã phát động phong trào thi đua chuyên đề công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình quý II năm 2019.

Việc triển khai phong trào thi đua chuyên đề đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các tập thể, cá nhân trực thuộc BHXH tỉnh, nhiều giải pháp tích cực đã được triển khai thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thu và thu nợ BHXH, BHYT, BHTN để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nội dung thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc, toàn diện các nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ.

Các đơn vị đã chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, đặt trọng tâm vào công tác thu hồi nợ, giảm tới mức thấp nhất số nợ BHXH, BHYT, BHTN; tích cực đôn đốc, bám sát cơ sở để nắm bắt tình hình đẩy nhanh số thu BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường phối hợp với cơ quan thuế để kiểm tra, rà soát các doanh nghiệp chưa đăng ký tham gia BHXH để phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến mọi tầng lớp nhân dân nhằm tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ở tất cả các huyện, thành, thị.
          Với những cố gắng, nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua, nhiều tập thể trực thuộc thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN vượt kế hoạch giao và có tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN dưới 2% so với kế hoạch. Tính đến hết tháng 6/2019, toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.783.160 triệu đồng, đạt 48,8% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 201,8 tỷ đồng (12,7%) so với cùng kỳ năm trước. Số người tham gia BHYT hộ gia đình là: 154.592người, đạt 89,2% Kế hoạch.

          Ảnh: Hội nghị đối thoại chính sách BHXH, BHYT hộ gia đình tại xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê

 

Ảnh: Đối thoại chính sách BHYT hộ gia đình cho hội viên hội phụ nữ tại huyện Phù Ninh

 

Để ghi nhận những thành tích đã đạt được, ngày 23/7/2019 Giám đốc BHXH tỉnh Phú Thọ đã quyết định tặng Giấy khen và thưởng đối với 02 tập thể và 15 viên chức, LĐHĐ trực tiếp làm chuyên môn nghiệp vụ có thành tích xuất sắc trong công tác thu và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN quý II /2019; tặng Giấy khen và thưởng đối với 02 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình quý II /2019. Bên cạnh đó, Giám đốc BHXH tỉnh đã thưởng đột xuất 5.000.000đ/tập thể đối với 02 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác đôn đốcthu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm 2019 theo Công văn số 56/BHXH-TCCB ngày 22/01/2019 của BHXH tỉnh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Có thể nói bên cạnh phong trào thi đua thường xuyên, việc triển khai các phong trào thi đua chuyên đề đã thực sự tạo động lực, phát huy năng lực, trí tuệ, ý chí phấn đấu khắc phục khó khăn của tập thể, cán bộ, viên chức BHXH tỉnh Phú Thọ góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị./.

Hồng Vân - Phòng Tổ chức cán bộ