Thống kê
Lượt truy cập: 4.113.389
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
BHXH tỉnh Phú Thọ phát động phong trào thi đua về công tác thu, nợ và phát triển đối tượng quý II/2019
Ngày: 15/05/19
Năm 2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ được BHXH Việt Nam giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT, BHTN hơn 3.655 tỷ đồng, tỷ lệ nợ là 2,68 % so với kế hoạch thu, số người tham gia BHYT hộ gia đình phấn đấu tăng 25.000 người so với cuối năm 2018.

Chỉ tiêu trên thực sự là thách thức lớn đối với BHXH tỉnh Phú Thọ trong điều kiện nhiều doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác thu và phát triển đối tượng tham gia. Nhằm tích cực động viên viên chức, lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngày 10/5/2019 BHXH tỉnh Phú Thọ đã ban hành văn bản số 342/BHXH-TCCB phát động phong trào thi đua chuyên đề về công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN và phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình quý II/2019.

 

Ảnh: Một hội nghị tuyên truyền tại xã Thái Ninh, huyện Thanh Ba

 

Với nội dung thi đua: Chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để tăng cường công tác thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ tiến độ thu theo kế hoạch. Tích cực tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đẩy nhanh tiến độ BHYT toàn dân, trong đó tăng cường phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm 2019. Bảo hiểm xã hội các huyện, thành, thị triển khai đầy đủ, có hiệu quả các biện pháp giảm đến mức thấp nhất số nợ BHXH, BHYT, BHTN, không để nợ mới phát sinh, phấn đấu đến hết quý II/2019 giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đạt và thấp hơn kế hoạch BHXH tỉnh giao năm 2019. Để kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị, cá nhân  có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, BHXH tỉnh sẽ xem xét, đánh giá kết quả thi đua và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể. Cụ thể:

- Đối với công tác thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN: lựa chọn 02 tập thể có thành tích xuất sắc tặng Giấy khen với mức tiền thưởng 5.000.000 đồng/tập thể; 15 cá nhân là viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ có thành tích xuất sắc được tặng Giấy khen với mức tiền thưởng 500.000 đồng/cá nhân.

- Đối với công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình: lựa chọn 02 tập thể có thành tích xuất sắc tặng Giấy khen với mức tiền thưởng 5.000.000 đồng/tập thể; 15 cá nhân là viên chức làm chuyên môn nghiệp vụ có thành tích xuất sắc được tặng Giấy khen với mức tiền thưởng 500.000 đồng/cá nhân.

Đây là đợt thi đua quan trọng nhằm tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, góp phần đẩy mạnh thực hiện lộ trình BHYT toàn dân và đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Do vậy Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc cần quán triệt sâu sắc nội dung, mục tiêu, nghiên cứu giải pháp, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị./.

 

Hồng Vân - Phòng Tổ chức cán bộ