Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.143
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Thông báo nâng cấp phần mềm QLST cập nhật ngày 03/11/2014
Ngày: 14/11/14

Phòng CNTT thông báo tiến hành nâng cấp phần mềm QLST cập nhật ngày 03/11/2014, vào hồi 07h30 đến 08h30ngày 17/11/2014.

Trong quá trình nâng cấp các cán bộ phụ trách sổ thẻ, TN&QLHS không được sử dụng phần mềm QLST, TN&QLHS.

Cán bộ phụ trách sổ thẻ lưu lại thông số thiết lập in nếu cần thiết. Đọc file “FAQs_quan ly so the.doc”  gửi kèm.

Nội dung điều chỉnh:

Sửa đổi theo quy định 1018

- Cho phép quận/huyện in tờ rời chốt sổ trước 2009

- Cho phép quận/huyện được in tờ bìa/tờ rời cấp lại do hưởng BHXH một lần.

Phòng CNTT