Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.125
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
THÔNG BÁO NÂNG CẤP PHẦN MỀM VSA BẢN CẬP NHẬT 12/01/2015
Ngày: 15/01/15

Phòng CNTT thông báo tiến hành nâng cấp phần mềm VSA cập nhật ngày 12/01/2015, vào hồi 08h30 đến 09h30ngày 16/01/2015.

Trong quá trình nâng cấp các cán bộ phụ trách Kế toán không được sử dụng phần mềm VSA.

Nội dung điều chỉnh:

VSA đã khắc phục lỗi lập UNC thanh toán các chế độ lại đơn vị SDLĐ

Không có sửa đổi nhiều cho nên kg nâng cấp thành VERSION, nhưng vẫn phải thực hiện tương tự như nâng cấp mới.

Hướng dẫn nâng cấp:

Sau 09h30ngày 16/01/2015 Truy cập vào máy: 192.168.2.8 -> update_bhxh -> VSA -> nam 2015 -> 12012015 -> copy 2 file: sp_osql.rar; vsa.exe dán đè vào bộ chạy VSA

Phòng CNTT