Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.173
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
HƯỚNG DẪN CSKCB XỬ LÝ CÁC VƯỚNG MẮC TRÊN HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH BHYT
Ngày: 03/11/16

Để giúp các cở sở Khám chữa bệnh thuận lợi trong việc gửi dữ liệu lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, phòng Công nghệ thông tin xây dựng hệ thống câu hỏi hướng dẫn cơ sở Khám chữa bệnh xử lý các vướng mắc trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

 

1.     CSCKB thực hiện đồng bộ dữ liệu qua VAS thành công nhưng khi kiểm tra trên cổng tiếp nhận lại không thấy kết quả.

Do tại 1 thời điểm có nhiều CSKCB cùng thực hiện đồng bộ dữ liệu qua VAS để lên cổng tiếp nhận, hệ thống  đồng bộ chậm (nghẽn mạng) nên CSKCB chưa thấy kết quả ngay, CSKCB để sau 1 => 3h kiểm tra lại kết quả. Phần mềm VAS báo thành công: CSKCB đã đồng bộ thành công đề nghị không gửi dữ liệu lên cổng tiếp nhận nữa.

2.     CSKCB thực hiện đồng bộ dữ liệu qua VAS báo thành công nhưng khi lên cổng tiếp nhận trạng thái hồ sơ lại là: hồ sơ lỗi hoặc hồ sơ cảnh báo.

2.1. Hồ sơ lỗi.

 Trạng thái hồ sơ: hồ sơ lỗi là do CSKCB gửi 1 hồ sơ lên nhiều lần. Hệ thống chỉ ghi nhận 1 hồ sơ đúng nên hồ sơ còn lại sẽ tính là hồ sơ lỗi.

Cách xử lý: CSKCB thực hiện xóa hết hồ sơ lỗi.

     2.2. Hồ sơ cảnh báo.

Trạng thái hồ sơ: hồ sơ cảnh báo thường  là do CSKCB xuất file XML từ phần mềm HIS-VNPT mà các thành phần trong file XML không khớp thông tin. (Ví dụ: Thiếu file XML2; XM1 không khớp với XML2, XML3).

Cách xử lý:

-         CSKCB kiểm tra xem trên cổng tiếp nhận báo hồ sơ lỗi gì. Liên hệ với bên viết phần mềm HIS-VNPT để xử lý.

-         Xóa file hồ sơ cảnh cáo ở trên cổng tiếp nhận.

-         Sau khi HIS- VNPT xử lý xong, xuất lại file XML ở phần mềm HIS-VNPT và thực hiện đồng bộ lại.

3.     CSKCB gửi file hồ sơ lên nhiều lần mà hồ sơ vẫn báo đúng.

-         Nếu cơ sở chưa đề nghị thanh toán: Thực hiện xóa hồ sơ trùng.

-         Nếu đã đề nghị thanh toán:

+ Liên hệ với cán bộ giám định viên phụ trách đơn vị để xóa dữ liệu trùng đã đề nghị thanh toán.

+ Thực hiện xóa hồ sơ trùng ở cổng tiếp nhận.

Lưu ý:

Hồ sơ ở cổng tiếp nhận đã đề nghị thanh toán thì mới chuyển sang hệ thống giám định.

Khi giám định viên thực hiện xóa hồ sơ XML đã đề nghị thanh toán ở giám định thì hồ sơ XML bên giám định sẽ được xóa còn hồ sơ XML trên cổng tiếp nhận sẽ chuyển từ trạng thái đã đề nghị thanh toán sang chưa đề nghị.....

 

Hướng dẫn chi tiết tải tại đây