Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.114
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Chế Hưu trí Tự nguyện
Ngày: 03/12/18

Chế độ hưu trí BHXH tự nguyện

Chế độ hưu trí bao gồm hưởng lương hưu hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%.

1. Hưởng lương hưu hàng tháng:

1.1. Điều kiện hưởng:

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (BHXH TN) được hưởng lương hưu khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi (nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi).

1.2. Mức lương hưu hằng tháng từ năm 2018 trở đi:

Mức hưởng lương hưu tính theo tỷ lệ hưởng và mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH, trong đó tỷ lệ hưởng được tính theo số năm đã đóng BHXH như sau:

Tỷ lệ hưởng Đối tượng áp dụng Thời điểm hưởng Số năm đóng BHXH tương ứng
45% mức bình quân 
thu nhập 
tháng đóng BHXH
Nam    
2018 16
2019 17
2020 18
2021 19
2022 trở đi 20

Nữ

Từ 2018 trở đi

15

Sau đó: 
Cứ thêm 01 năm đóng BHXH tăng thêm được cộng thêm 2% đối với cả nam và nữ

Tỷ lệ hưởng tối đa 75%

 

2.  Hưởng bảo hiểm xã hội một lần:

2.1. Điều kiện hưởng:

Các trường hợp được giải quyết hưởng BHXH một lần ngay khi đủ một trong các điều kiện sau:

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH.

- Ra nước ngoài để định cư.

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Người tham gia BHXH TN sau 01 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần

2.2. Mức hưởng:

- Tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

+ Thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần đối với người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế bao gồm cả số tiền do Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH TN, còn các đối tượng khác thì mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền này.