Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.160
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Giới thiệu
Ngày: 03/06/13
Giới thiệu

Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam, nơi tiếp giáp giữa đồng bằng và miền núi, cách Hà Nội 80km. Bao gồm 1 thành phố trực thuộc, 1 thị xã và 11 huyện, 277 xã/phường/thị trấn. Tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh trên 3.500 km², dân số xấp xỉ 1,4 triệu người, có 33 dân tộc anh em. Phú Thọ là tỉnh có tiềm năng về nguyên liệu giấy, nguyên liệu nông lâm sản và một số loại tài nguyên khoáng sản là lợi thế để phát triển công nghiệp… Phú Thọ còn là tỉnh có tài nguyên du lịch phong phú, đa dạng, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc sắc, nhiều danh thắng nổi tiếng để phát triển du lịch với nhiều loại hình. Với nguồn nhân lực dồi dào, số người trong độ tuổi lao động chiếm 60% dân số. Giai đoạn 2006-2010 có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 10,6%. Cơ cấu kinh tế: chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, đó là một trong những lợi thế để Phú Thọ phát triển kinh tế - xã hội.

Trong những năm qua cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn, hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ) được thành lập cùng với sự ra đời của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ ngày thành lập và đi vào hoạt động đến nay, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Phú Thọ ngày càng đi vào nề nếp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Có được kết quả đó là do có sự lãnh đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể của tỉnh cùng các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương ở cơ sở.

Tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ công chức, viên chức của Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao để chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh nhà./.