Thống kê
Lượt truy cập: 4.135.608
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Những điểm cần lưu ý về thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 01.12.2018
Ngày: 28/12/18
Từ ngày 01.12.2018, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17.10.2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế bắt đầu có hiệu lực. Nghị định 146/2018/NĐ-CP ra đời thay thế cho Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chínhvề việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo

Theo đó, Nghị định 146/2018/NĐ-CP quy định rõ chi tiết các trường hợp cụ thể được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh tại cơ quan Bảo hiểm xã hội.

           Ảnh: Người dân đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tương đương không kýhợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu)với cơ quan bảo hiểm xã hội được thanh toán như sau:

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh;

Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú, thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh và tương đương không kýhợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 1,0 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trung ương và tương đương không kýhợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (trừ trường hợp cấp cứu), thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định nhưng tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện.

Trường hợp người bệnh đi khám bệnh, chữa bệnh tại nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu không trình đủ thủ tục theo quy địnhđược quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế nhưng tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện đối với trường hợp khám bệnh, chữa bệnh nội trú

Như vậy các trường hợp đi khám chữa bệnh không trình đủ thủ tục tại cơ sở khám chữa bệnh không phải nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu tạm thời cơ quan BHXH chưa thanh toán chờ hướng dẫn của Bộ Y tế./.

 

                                               Việt Hà - Phòng Giám định BHYT