Thống kê
Lượt truy cập: 4.152.920
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN
Ngày: 08/11/19

Ngày 31/10/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Chỉ thị nêu rõ, công tác BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những kết quả nhất định như nhận thức của các cơ quan, đơn vị và nhân dân về bảo hiểm được nâng cao, công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt, quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được đảm bảo. Tuy nhiên còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng đơn vị nợ và không đóng BHXH còn nhiều, việc mở rộng, phát triển đối tượng còn dưới mức tiềm năng, độ bao phủ BHXH tăng chậm…

Phân tích những nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên, để đạt được chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 và Quyết định 357/QĐ-BHXH ngày 02/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục tuyên truyền, quán  triệt và thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW, các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Tỉnh ủy đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN.

2. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/tW ngày 23/5/2018, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018, Quyết định 357/QĐ-BHXH ngày 02/4/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Chỉ thị này.

3. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo ban hành cơ chế , chính sách thuộc thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, nghị quyết của HĐND liên quan đến công tác bảo hiểm.

4. Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục giải đáp về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

6. Ngành BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

7. Các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc, các Ban xây dựng Đản, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát và tạo điều kiện cần thiết để thực hiện Chỉ thị.

 

Đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT luôn được ngành y tế quan tâm thảo luận trong các hội nghị

 

Chỉ thị số 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện sự quan tâm, lãnh chỉ đạo sâu sát đối với công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh, là đường hướng lãnh đạo cấp ủy, chính quyền tiếp tục tập trung thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN, là tiền đề thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Chi tiết về Chỉ thị số 21-CT/TU tải tại đây

Kim Phượng