Thống kê
Lượt truy cập: 4.152.915
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Phú Thọ hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc
Ngày: 24/10/19

Tính đến hết tháng 9/2019, toàn tỉnh có 162.605 người tham gia BHYT bắt buộc, tăng 5.791 người (3,7%) so với năm 2018, đạt 100% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. 3/14 đơn vị đạt tỷ lệ cao về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc gồm Thanh Thủy (106,76%), Cẩm Khê (104,18%)và thị xã Phú Thọ (100,99%).

 Có được kết quả trên có vai trò rất quan trọng từ việc khai thác cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp củangành thuế. Từ dữ liệu Cục Thuế chuyển sang, phòng Khai thác và Thu Nợ BHXH tỉnh tổng hợp, chuyển dữ liệu các đơn vị mới thành lập cho BHXH các huyện, thành, thị đểrà soát số đơn vị và số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc. Kết quả toàn hệ thống đã gửi Thông báo yêu cầu tham gia BHXH tới 1.391 doanh nghiệp qua đó phát triển được 324 đơn vị với 3.151 lao động. Bên cạnh đó, từ năm 2018 quy định người làm việc theo hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên tại các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế…thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đã góp phần gia tăngsố người tham gia BHYT bắt buộc.

Tuy nhiên, một số huyện, thành, thị còn đạt tỷ lệ thấp về phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Việc duy trì số người tham gia BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao là rất quan trọng. Vì vậy, tại Hội nghị giao ban quý III/2019, Giám đốc BHXH tỉnh đã giao phòng Khai thác và Thu nợ là đầu mối giúp Giám đốc thực hiện công tác tham mưu UBND  tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHXH cho các huyện, thành, thị; yêu cầu phòng Quản lý Thu, BHXH các huyện, thành, thị tăng cường kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động về việc thực hiện Điều 39 Quyết định 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, tập trung  mở rộng số người lao động tại các đơn vị chưa được tham gia BHXH đầy đủ để yêu cầu tham gia theo luật định. Phòng Khai thác và Thu nợ, BHXH các huyện, thành, thị tiếp tục rà soát, khai thác cơ sở dữ liệu thông tin doanh nghiệp để phát triển đối tượng. Kịp thời báo cáo, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường phối hợp với các ngành liên quan trong thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo việc thực hiện quyền và trách nhiệm tham gia BHXH của người lao động làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động.

 

Kim Phượng