Thống kê
Lượt truy cập: 4.152.913
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thị xã Phú Thọ
Ngày: 08/11/19

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội. Với mục tiêu “Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội qua ngân hàng, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ ngân hàng của nền kinh tế và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt”.

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tại Công văn số 2965/BHXH-TCKT, ngày 16/9/2019 BHXH tỉnh Phú Thọ ban hành Công văn số 775/BHXH-KHTC về giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả các chế độ BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Thị xã Phú Thọ được giao chỉ tiêu và phấn đấu đến hết năm 2019 có 8% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng và 10%  người hưởng chế độ trợ cấp một lần nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Phấn đấu: Năm 2020 có 15% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng và 30%  người hưởng chế độ trợ cấp một lần nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt; Năm 2021 có 30% người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng tháng và 50%  người hưởng chế độ trợ cấp một lần nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

 

Ảnh: Chi trả lương hưu tại điểm Bưu điện văn hóa phường Âu Cơ

 

Để thực hiện mục tiêu trên, BHXH thị xã phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường thông tin chủ trương của Chính phủ về nhận chế độ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đến người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Các tổ chức đoàn thể, tổ hưu trí phổ biến, vận động, tuyên truyền đến người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hưởng ứng và chấp hành chủ trương của Chính phủ. BHXH thị xã phối hợp với Bưu điện thị xã hàng tháng vào những ngày chi trả, tại các điểm chi trả tổ chức thông báo chủ trương của Chính phủ và mục tiêu phấn đấu của thị xã tới người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để vận động và tuyên truyền người hưởng chế độ hưởng ứng, tham gia. Trước hết thị xã sẽ tập trung tuyên truyền, vận động vào đối tượng hưởng dưới 70 tuổi, ở nơi thuận tiện phù hợp với điều kiện của người thụ hưởng: Hệ thống giao thông thuận tiện, có nhiều máy ATM của các ngân hàng giao dịch….

Bảo hiểm xã hội thị xã hướng dẫn, phối hợp với các Ngân hàng thương mại tạo điều kiện cho người hưởng chế độ làm thủ tục nhận chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặtTích cực tuyên truyền chủ trương của Chính phủ và mục tiêu phấn đấu của thị xã tới người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để người hưởng chế độ hưởng ứng, chấp hành và tham gia./.

 

                                                                                                                    Hoàng Vĩnh Nam – PGĐ BHXH TX Phú Thọ