Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.094
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Danh sách các điểm thu, đại lý thu
Ngày: 17/04/18

THỐNG KÊ ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM THU, ĐẠI LÝ THU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

STT Khối/ Loại hình
Đại lý thu
Điểm thu Họ và tên Điện thoại liên hệ Địa chỉ điểm thu
Số nhà/ thôn/ tổ,… Xã/ phường/ thị trấn Quận/ huyện/ thị xã/ thành phố Tỉnh/ thành phố
I UBND xã, Thị trấn              
1 Đại lý thu UBND Thị trấn Hạ Hoà UBND Thị trấn Hạ Hoà Nguyễn Thị Minh Mến 01662728981 Khu 10 Thị trấn Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
2 Đại lý thu UBND xã Đại Phạm UBND xã Đại Phạm Trần Thị Liễu 01683906779 Khu 7 Xã Đại Phạm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
3 Đại lý thu UBND xã Hậu Bổng UBND xã Hậu Bổng Nguyễn Thu Hường 0973011538 Khu 3 Xã Hậu Bổng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
4 Đại lý thu UBND xã Đan Hà UBND xã Đan Hà Phùng Thị Hương Giang 0946978588 Khu 3 Xã Đan Hà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
5 Đại lý thu UBND xã Hà Lương UBND xã Hà Lương Phạm Văn Thành 01658074076 Khu 2 Xã Hà Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
6 Đại lý thu UBND xã Lệnh Khanh UBND xã Lệnh Khanh Nguyễn Viết Long 0973631440 Khu 6 Xã Lệnh Khanh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
7 Đại lý thu UBND xã Phụ Khánh UBND xã Phụ Khánh Trần Minh Tuyên 0977281915 Khu 6 Xã Phụ Khánh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
8 Đại lý thu UBND xã Liên Phương UBND xã Liên Phương Nguyễn Việt Tùng 0978744109 Khu 2 Xã Liên Phương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
9 Đại lý thu UBND xã Đan Thượng UBND xã Đan Thượng Đàm Thị Hồng Thúy 0941096886 Khu 3 Xã Đan Thượng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
10 Đại lý thu UBND xã Hiền Lương UBND xã Hiền Lương Nguyễn Thị Phương Huế 0966551010 Khu 2 Xã Hiền Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
11 Đại lý thu UBND xã Động Lâm UBND xã Động Lâm Đặng Thị Hồng Lam 0978443556 Khu 2 Xã Động Lâm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
12 Đại lý thu UBND xã Lâm Lợi UBND xã Lâm Lợi Đỗ Xuân Thắng 01682016999 Khu 5 Xã Lâm Lợi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
13 Đại lý thu UBND xã Phương Viên UBND xã Phương Viên Phạm Mạnh Thắng 0978479277 Khu 3 Xã Phương Viên Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
14 Đại lý thu UBND xã Gia Điền UBND xã Gia Điền Trần Hữu Chấn 0963083123 Khu 5 Xã Gia Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
15 Đại lý thu UBND xã Ấm Hạ UBND xã Ấm Hạ Nghiêm Thị Lan 0978657993 Khu 5 Xã Ấm Hạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
16 Đại lý thu UBND xã Quân Khê UBND xã Quân Khê Lê Thị Minh Thạo 0973468822 Khu 2 Xã Quân Khê Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
17 Đại lý thu UBND xã Y Sơn UBND xã Y Sơn Đặng Thị Thúy Hương 01683079559 Khu 3 Xã Y Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
18 Đại lý thu UBND xã Hương Xạ UBND xã Hương Xạ Nguyễn Thị Thu Hương 0961025101 Khu 7 Xã Hương Xạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
19 Đại lý thu UBND xã Cáo Điền UBND xã Cáo Điền Nguyễn Thị Liên 0967605805 Khu 3 Xã Cáo Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
20 Đại lý thu UBND xã Xuân Áng UBND xã Xuân Áng Nguyễn Mạnh Hùng 0976712557 Khu 5 Xã Xuân Áng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
21 Đại lý thu UBND xã Yên Kỳ UBND xã Yên Kỳ Lê Thị Như Quỳnh 01656812971 Khu 7 Xã Yên Kỳ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
22 Đại lý thu UBND xã Chuế Lưu UBND xã Chuế Lưu Đoàn Ngọc Tám 0986531127 Khu 9 Xã Chuế Lưu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
23 Đại lý thu UBND xã Minh Hạc UBND xã Minh Hạc Phạm Thị Kim Tuyến 0976638539 Khu 2 Xã Minh Hạc Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
24 Đại lý thu UBND xã Lang Sơn UBND xã Lang Sơn Tô Thị Bích Thuận 01689187302 Khu 6 Xã Lang Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
25 Đại lý thu UBND xã Bằng Giã UBND xã Bằng Giã Trần Ngọc Lưu 01665375601 Khu 5 Xã Bằng Giã Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
26 Đại lý thu UBND xã Yên Luật UBND xã Yên Luật Bùi Thị Thu Hiền 0983356798 Khu 7 Xã Yên Luật Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
27 Đại lý thu UBND xã Vô Tranh UBND xã Vô Tranh Đỗ Đức Thành 0972277035 Khu 8 Xã Vô Tranh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
28 Đại lý thu UBND xã Văn Lang UBND xã Văn Lang Nguyễn Hà Nội Hoa 0967574048 Khu 6 Xã Văn Lang Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
29 Đại lý thu UBND xã Chính Công UBND xã Chính Công Trương Văn Giao 01653510104 Khu 5 Xã Chính Công Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
30 Đại lý thu UBND xã Minh Côi UBND xã Minh Côi Lê Văn Thụ 01677870128 Khu 4 Xã Minh Côi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
31 Đại lý thu UBND xã Vĩnh Chân UBND xã Vĩnh Chân Lê Thanh Thủy 01682588437 Khu 6 Xã Vĩnh Chân Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
32 Đại lý thu UBND xã Mai Tùng UBND xã Mai Tùng Nguyễn Tiến Du 0978613801 Khu 2 Xã Mai Tùng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
33 Đại lý thu UBND xã Vụ Cầu UBND xã Vụ Cầu Nguyễn Thanh Cảnh 0975143897 Khu 3 Xã Vụ Cầu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
34 Xã Hương Lung Ủy ban nhân dân xã Hương Lung Trần Thị Thu 0974896223 Khu 5 Xã Hương Lung Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
35 Xã Tuy Lộc Ủy ban nhân dân xã Tuy Lộc Trần Văn Hà 0983288016 Khu 4 Quyết Tiến Xã Tuy Lộc Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
36 Xã Tiên Lương Ủy ban nhân dân xã Tiên Lương Phùng Thị Bình 01679106406 Khu 1 Xã Tiên Lương Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
37 Xã Ngô Xá Ủy ban nhân dân xã Ngô Xá Đặng Kim Long 0984918576 Khu 8 Xã Ngô Xá Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
38 Xã Thụy Liễu Ủy ban nhân dân xã Thụy Liễu Trần Thị Lan 01657327420 Khu 3 Xã Thụy Liễu Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
39 Xã Phượng Vĩ Ủy ban nhân dân xã Phượng Vĩ Phan Văn Khoa 0983182996 Khu 3 Xã Phượng Vĩ Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
40 Xã Tam Sơn Ủy ban nhân dân xã Tam Sơn Nguyễn Thị Thu Hường 01678645342 Khu Tranh Ngô Xã Tam Sơn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
41 Xã Văn Bán Ủy ban nhân dân xã Văn Bán Phạm Văn Tiến 0977276189 Khu 9 Xã Văn Bán Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
42 Xã Đồng Cam Ủy ban nhân dân xã Đồng Cam Nguyễn Thị Thu Trang 0988882860 Khu 7 Xã Đồng Cam Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
43 Xã Phương Xá Ủy ban nhân dân xã Phương Xá Nguyễn Thị Hương Giang 0984990419 Khu 4 Xã Phương Xá Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
44 Xã Phùng Xá Ủy ban nhân dân xã Phùng Xá Trịnh Bá Bảo 0986816048 Khu Cống 2 Xã Phùng Xá Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
45 Xã Sai Nga Ủy ban nhân dân xã Sai Nga Nguyễn Chính Đạo 01675382281 Khu 8 Xã Sai Nga Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
46 Thị trấn Sông Thao Ủy ban nhân dân TT Sông Thao Hoàng Thị Thanh Hòa 01683224426 Khu 5 Thị trấn Sông Thao Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
47 Xã Xương Thịnh Ủy ban nhân dân xã Xương Thịnh Nguyễn Thị Thanh Hải 0972768093 Xóm giữa Xã Xương Thịnh Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
48 Xã Sơn Nga Ủy ban nhân dân xã Sơn Nga Nguyễn Đức Cường 0978700177 Khu 2 Xã Sơn Nga Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
49 Xã Thanh Nga Ủy ban nhân dân xã Thanh Nga Hoàng Văn Tuất 01694442874 Khu 5 Xã Thanh Nga Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
50 Xã Tùng Khê Ủy ban nhân dân xã Tùng Khê Hoàng Vĩnh Vy 0984273564 Khu 4 Xã Tùng Khê Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
51 Xã Cấp Dẫn Ủy ban nhân dân xã Cấp Dẫn Trần Thị Thu Trang 01675178737 Khu 7 Xã Cấp Dẫn Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
52 Xã Sơn Tình Ủy ban nhân dân Sơn Tình Nguyễn Thị Hồng Nhung 0979466192 Khu 8 Xã Sơn Tình Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
53 Xã Phú Khê Ủy ban nhân dân xã Phú Khê Nguyễn Thị Phương Hiền 01672566172 Khu 3 Xã Phú Khê Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
54 Xã Yên Tập Ủy ban nhân dân xã Yên Tập Nguyễn Đức Long 0983334352 Khu 4 Xã Yên Tập Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
55 Xã Phú Lạc Ủy ban nhân dân xã Phú Lạc Nguyễn Xuân Trường 0989974689 Khu 6 Xã Phú Lạc Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
56 Xã Tạ Xá Ủy ban nhân dân xã Tạ Xá Hà Thị Thúy Nga 0984811189 Khu 8 Xã Tạ Xá Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
57 Xã Chương Xá Ủy ban nhân dân xã Chương Xá Hoàng Thị Hằng 0974772279 Khu 3 Xã Chương Xá Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
58 Xã Văn Khúc Ủy ban nhân dân xã Văn Khúc Nguyễn Thị Tiến 0968004802 Xóm Đình Xã Văn Khúc Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
59 Xã Yên Dưỡng Ủy ban nhân dân xã Yên Dưỡng Hà Thị Ngọc Bích 0982739941 Khu 5 Xã Yên Dưỡng Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
60 Xã Tình Cương Ủy ban nhân dân xã Tình Cương Phan Hữu Toàn 0982889117 Khu 4 Xã Tình Cương Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
61 Xã Hiền Đa Ủy ban nhân dân xã Hiền Đa Phạm Thị Quý 0986715816 Khu 2 Xã Hiền Đa Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
62 Xã Cát Trù Ủy ban nhân dân xã Cát Trù Lưu Xuân Đích 01643826888 Khu 4 Xã Cát Trù Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
63 Xã Điêu Lương Ủy ban nhân dân xã Điêu Lương Nguyễn Thị Nga 01636684997 Khu 10 Xã Điêu Lương Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
64 Xã Đồng Lương Ủy ban nhân dân xã Đồng Lương Nguyễn Tiến Đức 0984034143 Khu 9 Xã Đồng Lương Huyện Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
65 UBND xã Vân Du  UBND xã Vân Du  Hà Thị Thu Thủy 0976 689 289 Thôn 11 Vân Du Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
66 UBND xã Vân Du  UBND xã Vân Du  Sái Thị Thơm 0165 771 5161 Thôn 9 Vân Du Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
67 UBND xã Phương Trung  UBND xã Phương Trung  Nguyễn Quốc Bảo  0973377052 Thôn 4 UBND xã Phương Trung  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
68 UBND xã Phương Trung  UBND xã Phương Trung  Nguyễn Thùy Linh 0973377052 Đã chuyển Phương Trung  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
69 UBND xã Phương Trung  UBND xã Phương Trung  Nguyễn Thị Hồng Mây  0973377052 Thôn 3 Phương Trung  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
70 UBND xã Đại Nghĩa  UBND xã Đại Nghĩa  Hà Thị Diệu Lan  01666580180 Thôn 12 UBND xã Đại Nghĩa  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
71 UBND xã Đại Nghĩa  UBND xã Đại Nghĩa  Vũ Đình Chuyền  0972917995 Thôn 1 Đại Nghĩa  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
72 UBND xã Vân Đồn  UBND xã Vân Đồn  Nguyễn Thị Hương Lê  0985955183 Thôn 3 UBND xã Vân Đồn  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
73 UBND xã Vân Đồn  UBND xã Vân Đồn  Hoàng Thị vân  01678427718 Thôn 3 Vân Đồn Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
74 UBND xã Chí Đám  UBND xã Chí Đám  Nguyễn Thị Thu Thủy 0977892136 Phượng Hùng  UBND xã Chí Đám  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
75 UBND xã Chí Đám  UBND xã Chí Đám  Đỗ Thị Bích Nguyệt  0977892136 Phượng Hùng  Chí Đám  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
76 UBND xã Tiêu Sơn  UBND xã Tiêu Sơn  Nguyễn Thị Duệ  0983957722 Thôn 8 UBND xã Tiêu Sơn  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
77 UBND xã Tiêu Sơn  UBND xã Tiêu Sơn  Nghiêm Văn Hùng  0983957722 Thôn 8 Tiêu Sơn  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
78 UBND xã Yên Kiện  UBND xã Yên Kiện  Đỗ Thị Thu Nhàn  0984572890 Đã Chuyển UBND xã Yên Kiện  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
79 UBND xã Yên Kiện  UBND xã Yên Kiện  Nguyễn Thị Ngà  01628607418 Thôn 5 Yên Kiện  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
80 UBND xã Minh Tiến  UBND xã Minh Tiến  Nguyễn Thị Thu Thủy  01628607418 Thôn 5 Minh Tiến  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
81 UBND xã Minh Tiến  UBND xã Minh Tiến  Nguyễn Quyết Thắng 0975264994 Thôn 5 Minh Tiến  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
82 UBND xã Quế Lâm  UBND xã Quế Lâm  Phạm Dũng Tiến 0975196016 Thôn 9 Quế Lâm  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
83 UBND xã Bằng Luân  UBND xã Bằng Luân  Cao Quân Huấn  0975264994 Thôn 9 UBND xã Bằng Luân  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
84 UBND xã Bằng Luân  UBND xã Bằng Luân  Trần Phương Thúy  0977792973 Khu phố Tây Cốc  Bằng Luân  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
85 UBND xã Tây Cốc  UBND xã Tây Cốc  Hà Thị Thanh Nga  0984257043 Khu phố Tây Cốc  UBND xã Tây Cốc  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
86 UBND xã Tây Cốc  UBND xã Tây Cốc  Lê Thị Minh Thu 0977643196 Thôn 3 Tây Cốc  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
87 UBND xã Ca Đình  UBND xã Ca Đình  Đỗ Thị Thanh Thư  0982469256 Thôn 3 UBND xã Ca Đình  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
88 UBND xã Ca Đình  UBND xã Ca Đình  Nguyễn Mỹ Hậu  01644316288 Thôn 2 Ca Đình  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
89 UBND xã Phúc Lai  UBND xã Phúc Lai  Nguyễn Đức Nhung  0974772720 Thôn 2 UBND xã Phúc Lai  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
90 UBND xã Phúc Lai  UBND xã Phúc Lai  Nguyễn Hữu Hợp  0982825790 Thôn 8 Phúc Lai  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
91 UBND xã Ngọc Quan  UBND xã Ngọc Quan  Nguyễn Thị Bích thảo  0986993216 Thôn 9 UBND xã Ngọc Quan  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
92 UBND xã Ngọc Quan  UBND xã Ngọc Quan  Phạm Thị Kiều Oanh  01683933879 Thôn 2 Ngọc Quan  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
93 UBND xã Đông Khê UBND xã Đông Khê Nguyễn Phấn Tuất  01656325378 Thôn 2 UBND xã Đông Khê Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
94 UBND xã Đông Khê UBND xã Đông Khê Nguyễn Tuấn Anh  01656325378 THôn 6 Đông Khê Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
95 UBND xã Vụ Quang  UBND xã Vụ Quang  Nguyễn Văn Tuyên  01686268360 THôn 6 UBND xã Vụ Quang  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
96 UBND xã Vụ Quang  UBND xã Vụ Quang  Nguyễn Chí Cần  0986485938 Thôn 2 Vụ Quang  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
97 UBND xã Phong Phú  UBND xã Phong Phú  Nguyễn Đức Nghĩa  0984732982 Thôn 2 UBND xã Phong Phú  Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
98 UBND xã Phong Phú  UBND xã Phong Phú  Lương Minh Quân  0984732982 Thôn 2 Phong Phú  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
99 UBND xã Phong Phú  UBND xã Phong Phú  Đào Văn Hòa  0984732982 Tân Long  Phong Phú  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
100 UBND Thị trấn  UBND Thị trấn  Chu Huy Công  0982061342 Tân Long  Thị trấn  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
101 UBND Thị trấn  UBND Thị trấn  Lê Ngọc Lan  01689022030 Hưng Tiến  Thị trấn  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
102 UBND Thị trấn  UBND Thị trấn  Nguyễn Thị Sinh  0982061342 Thôn 4 Thị trấn  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
103 UBND xã Minh Lương  UBND xã Minh Lương  Đỗ Thị Minh  0983690696 Thôn 4 UBND xã Minh Lương  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
104 UBND xã Minh Lương  UBND xã Minh Lương  Đặng Thị Kim Xuyến  0983690696 Thôn 6 Minh Lương  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
105 UBND xã Chân Mộng  UBND xã Chân Mộng  Nguyễn Mạnh Hùng  0983052616 Thôn 6 UBND xã Chân Mộng  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
106 UBND xã Chân Mộng  UBND xã Chân Mộng  Lê Hà Giang  0985101991 Thôn 9 Chân Mộng  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
107 UBND xã Sóc Đăng  UBND xã Sóc Đăng  Cao Thị Thu Phương  0978393018 Thôn 6 Sóc Đăng  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
108 UBND xã Minh Phú  UBND xã Minh Phú  Trần Xuân Nghiệp  0973970173 Thôn 6 UBND xã Minh Phú  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
109 UBND xã Minh Phú  UBND xã Minh Phú  Nguyễn Thị Xuân Quỳnh  0973970173 Thôn 5 Minh Phú  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
110 UBND xã Hùng Long  UBND xã Hùng Long  Ngô Thị Lý  01655491963 Thôn 5 UBND xã Hùng Long  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
111 UBND xã Hùng Long  UBND xã Hùng Long  Bùi Thị Hiệp  01699774991 Thôn 5 Hùng Long  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
112 UBND xã Bằng Doãn UBND xã Bằng Doãn Đỗ Hồng Quân  01645126650 Thôn 6 UBND xã Bằng Doãn Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
113 UBND xã Hữu Đô  UBND xã Hữu Đô  Trần Thị Tố Vân  01688061497 Thôn 6 UBND xã Hữu Đô  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
114 UBND xã Hữu Đô  UBND xã Hữu Đô  Trần Thị Nga  01688061497 Thôn 6 Hữu Đô  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
115 UBND xã Nghinh Xuyên  UBND xã Nghinh Xuyên  Nguyễn Duy Khánh  0946600394 Thôn 5 UBND xã Nghinh Xuyên  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
116 UBND xã Nghinh Xuyên  UBND xã Nghinh Xuyên  Nguyễn Gia Linh  0946600394 Thôn 5 Nghinh Xuyên  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
117 UBND xã Hùng Quan  UBND xã Hùng Quan  Nguyễn Thị Ngà 0984360504 Hùng Quan Hùng Quan  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
118 UBND xã Hùng Quan  UBND xã Hùng Quan  Nguyễn Kim Oanh  0984360504 Hùng Quan Hùng Quan  Huyện Đoan Hùng  Phú Thọ 
119 Đại lý thu UBND thị trấn Phong Châu UBND thị trấn Phong Châu Nguyễn Thị Thiết 0973982402 Khu 6 Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
120 Đại lý thu UBND xã Phú Mỹ UBND xã Phú Mỹ Hoàng Thị Phương Thúy 0982651309 Khu 7 Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
121 Đại lý thu UBND xã  Lệ Mỹ UBND xã  Lệ Mỹ Nguyễn Thanh Dương 0915166129 Khu 13 Xã Lệ Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
122 Đại lý thu UBND xã  Liên Hoa UBND xã  Liên Hoa Nguyễn Thị Hải Yến 0987230789 Khu 5 Xã Liên Hoa huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
123 Đại lý thu UBND xã  Trạm Thản UBND xã  Trạm Thản Bùi Ngọc Quân 01674073483 Khu 6  Xã Trạm Thản huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
124 Đại lý thu UBND xã  Trị Quận UBND xã  Trị Quận Nguyễn Thị Thu Hiền 0979972737 Khu 6  Xã Trị Quận huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
125 Đại lý thu UBND xã  Trung Giáp UBND xã  Trung Giáp Trần Thị Hiền 0979204673 Khu 5 Xã Trung Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
126 Đại lý thu UBND xã  Tiên Phú UBND xã  Tiên Phú Phan Quý Hiền 01678381456 Khu 5  Xã Tiên Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
127 Đại lý thu UBND xã  Hạ Giáp UBND xã  Hạ Giáp Nguyễn Thị Lâm 0985551644 Khu 5  Xã Hạ Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
128 Đại lý thu UBND xã  Bảo Thanh UBND xã  Bảo Thanh Quản Thị Thu Hương 01627042459 Khu 5  Xã Bảo Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
129 Đại lý thu UBND xã  Phú Lộc UBND xã  Phú Lộc Đinh Thị Trà Giang 0944508779 Khu 12 Xã Phú Lộc huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
130 Đại lý thu UBND xã  Gia Thanh UBND xã  Gia Thanh Triệu Văn Vượng 01682652978 Khu 8 Xã Gia Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
131 Đại lý thu UBND xã  Tiên Du UBND xã  Tiên Du Nguyễn Thị Văn 0942068440 Khu 4 Xã Tiên Du huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
132 Đại lý thu UBND xã  Phú Nham UBND xã  Phú Nham Nguyễn Thế Hiển 0978890809 Khu 1B  Xã Phú Nham huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
133 Đại lý thu UBND xã  Bình Bộ UBND xã  Bình Bộ Lê Thị Thu Hằng 01692077618 Khu 7  Xã Bình Bộ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
134 Đại lý thu UBND xã  An Đạo UBND xã  An Đạo Hà Thị Kim Nhung 0984870238 Khu 5 Xã An Đạo huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
135 Đại lý thu UBND xã  Tử Đà UBND xã  Tử Đà Đào Thị Thu Hải 0988700063 Khu 2 Xã Tử Đà huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
136 Đại lý thu UBND xã  Phù Ninh UBND xã  Phù Ninh Nguyễn Thị Tuyết 0972273809 Khu 7 Xã Phù Ninh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
137 Đại lý thu UBND xã  Vĩnh Phú UBND xã  Vĩnh Phú Nguyễn Văn Lai 0943038536 Khu 2 Xã Vĩnh Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
138 Đại Lý UBND xã Hồng Đà UBND xã Hồng Đà TRẦN THỊ THÚY 0965263385 Khu 8 Hồng Đà  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
139 Đại Lý UBND xã Thượng Nông UBND xã Thượng Nông NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯỢNG  0973154772 Khu 5 Thượng Nông Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
140 Đại Lý UBND xã Dậu Dương UBND xã Dậu Dương PHAN ANH ĐỨC  0932339878 Khu 9 Dậu Dương  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
141 Đại Lý UBND xã Hưng Hoá UBND xã Hưng Hoá HOÀNG THANH SAO 0987390835 Khu 5 Hưng hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
142 Đại Lý UBND xã Dị Nậu UBND xã Dị Nậu TRẦN THỊ HUỆ  0965166633 Khu 2 Dị Nậu  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
143 Đại Lý UBND xã Thọ Văn UBND xã Thọ Văn NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH  0976376936 Khu 3 Thọ VĂn  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
144 Đại Lý UBND xã Hương Nộn UBND xã Hương Nộn NGÔ THỊ THÚY CHINH  0976056648 Khu 1 Hương Nộn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
145 Đại Lý UBND xã Cổ Tiết UBND xã Cổ Tiết NGUYỄN DUY QUANG 0972276956 Khu 11 Cổ Tiết  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
146 Đại Lý UBND xã Tam Cường UBND xã Tam Cường TRẦN PHƯƠNG HẠNH  0976581339 Khu 10 Tam Cường  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
147 Đại Lý UBND xã Thanh Uyên UBND xã Thanh Uyên MAI MINH THỊNH  01673534818 Khu 6 Thanh Uyên Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
148 Đại Lý UBND xã Hiền Quan UBND xã Hiền Quan HÀ THỊ DÂN  01643843799 Khu 7 Hiền Quan Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
149 Đại Lý UBND xã Vực Trường UBND xã Vực Trường TRẦN LAN ANH  0918882938 Khu 5 Vực Trường Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
150 Đại Lý UBND xã Hương Nha UBND xã Hương Nha LƯƠNG TRUNG HỮU  0985338816 Khu 8 Hương Nha Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
151 Đại Lý UBND xã Văn Lương UBND xã Văn Lương HÁN THỊ HẬU  01688976189 Khu 5 Văn Lương  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
152 Đại Lý UBND xã Xuân Quang UBND xã Xuân Quang ĐỖ THỊ HOAN  01635289483 Khu 1 Xuân Quang Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
153 Đại Lý UBND xã Tứ Mỹ UBND xã Tứ Mỹ NGUYỄN TRỌNG SẢN 01686881378 Khu 6 Tứ Mỹ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
154 Đại Lý UBND xã Phương Thịnh UBND xã Phương Thịnh ĐẶNG THỊ TỐ UYÊN  0916104833 Khu 2 Phương Thịnh Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
155 Đại Lý UBND xã Hùng Đô UBND xã Hùng Đô PHÙNG THỊ HÀ 01687045763 Khu 2 Hùng Đô  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
156 Đại Lý UBND xã Quang Húc UBND xã Quang Húc NGUYỄN THỊ LIÊN  0989888430 Khu 4 Quang Húc Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
157 Đại Lý UBND xã Tề Lễ UBND xã Tề Lễ LÊ THỊ THU 01684187769 Khu 1 Tề Lễ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
158 UBND xã Văn Luông UBND xã Văn Luông Đinh Thị Huyền 01697663689  Khu Bến Gạo Xã Văn Luông Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
159 UBND xã Minh Đài UBND xã Minh Đài Phạm Thị Minh Phương 0974145900 Khu Bến Đáng Xã Minh Đài Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
160 UBND xã Mỹ Thuận UBND xã Mỹ Thuận Phùng Văn Thành 0988204611 Khu Lực Xã Mỹ Thuận Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
161 Đại lý thu UBND xã Tân Phú UBND xã Tân Phú Hoàng Thị Minh Tiền 0915514462 Khu 5B Xã Tân Phú Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
162 UBND  xã Vân Lĩnh UBND  xã Vân Lĩnh Hà Thị Kim Dung 01674676505 Khu 3 Vân Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
163 UBND  xã Thanh Vân UBND  xã Thanh Vân Nguyễn Vy Đồng 0965419381 Khu 3 Thanh Vân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
164 UBND  xã Hanh Cù UBND  xã Hanh Cù Nguyễn Thu Thảo 0976434590 Khu 3 Hanh Cù Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
165 UBND  xã Đồng Xuân UBND  xã Đồng Xuân Phạm Tiến Hải 0943342658 Khu 5 Đồng Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
166 UBND  xã Yển Khê UBND  xã Yển Khê Đỗ Cao Khải 0986443479 Khu 15 Yển Khê Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
167 UBND  xã Vũ Yển UBND  xã Vũ Yển Nguyễn Thị Lệ Thủy 0948349113 Khu 2 Vũ Yển Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
168 UBND  xã Phương Lĩnh UBND  xã Phương Lĩnh Đặng Minh Thiết 0977742422 Khu 6 Phương Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
169 UBND  xã Mạn Lạn UBND  xã Mạn Lạn Nguyễn Thị Thúy Hằng 01683011881 Khu 5 Mạn Lạn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
170 UBND  xã Hoàng Cương UBND  xã Hoàng Cương Nguyễn Bá Hậu 0944061966 Khu 2 Hoàng Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
171 UBND  xã Chí Tiên UBND  xã Chí Tiên Hà Thị Kim Hoa 01663447646 Khu 5 Chí Tiên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
172 UBND  xã Sơn Cương UBND  xã Sơn Cương Trương Thị Thu Hiền 0976428919 Khu 2 Sơn Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
173 UBND  xã Đỗ Sơn  UBND  xã Đỗ Sơn  Trần Thị Châm 0975693608 khu 5 Đỗ Sơn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
174 UBND  xã Đỗ Xuyên UBND  xã Đỗ Xuyên Lê Ngọc Hà 0975695161 Khu 9 Đỗ Xuyên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
175 UBND  xã Lương Lỗ UBND  xã Lương Lỗ Nguyễn Thị Hà 01649760874 Khu 12 Lương Lỗ Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
176 UBND  xã Thanh Hà UBND  xã Thanh Hà Hà Thị Nhung 09822596095 khu 10 Thanh Hà Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
177 UBND  xã Đông Thành UBND  xã Đông Thành Vi Thị Yến 01684402886 Khu 8 Đông Thành Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
178 UBND  xã Khải Xuân UBND  xã Khải Xuân Phạm Hữu Lượng 0977403836 Khu 9 Khải Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
179 UBND  xã Võ Lao UBND  xã Võ Lao Nguyễn Văn Tảo 0977409916 Khu 5 Võ Lao Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
180 UBND  xã Ninh Dân UBND  xã Ninh Dân Trần Thị Thu Trang 0973765183 Khu 2 Ninh Dân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
181 UBND  xã Thị Trấn Thanh Ba UBND  xã Thị Trấn Thanh Ba Phạm Đình Phức 0898716656 Khu 4 Thị Trấn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
182 UBND  xã Đại An UBND  xã Đại An Nguyễn Thị Ngọc Mai 01688252070 Khu 4 Đại An Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
183 UBND  xã Thái Ninh UBND  xã Thái Ninh Đỗ Thị lệ Tuyết 0962310389 Khu 3 Thái Ninh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
184 UBND  xã Năng Yên UBND  xã Năng Yên Lê Văn Yên 0979396528 Khu 4 Năng Yên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
185 UBND  xã Quảng Nạp UBND  xã Quảng Nạp Nguyễn Thị Tố Loan 01258468910 Khu 5 Quảng Nạp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
186 UBND  xã Yên Nội UBND  xã Yên Nội Nguyễn Phú Nghĩa 0987621329 Khu 3 Yên Nội Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
187 UBND  xã Thanh Xá UBND  xã Thanh Xá Nguyễn Thị Kim Dung 0869838380 Khu 3 Thanh Xá Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
188 UBND  xã Đông Lĩnh UBND  xã Đông Lĩnh Nguyễn Thị Thúy 01632275057 Khu 2 Đông Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
189 UBND xã Thắng Sơn UBND xã Thắng Sơn Vũ Thị Vân 01692174493 Giếng Ống Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
190 UBND xã Thắng Sơn UBND xã Thắng Sơn Đinh Thị Mai Chung 0973760036 Giếng Ống Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
191 UBND xã Tân Minh UBND xã Tân Minh Nguyễn Xuân Trường 0988220295 Xóm Gằn Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
192 UBND xã Tân Minh UBND xã Tân Minh Hà Anh Đức 0983333103 Xóm Gằn Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
193 UBND xã Lương Nha UBND xã Lương Nha Nông Thạch Quý 0965361156 Xóm Vũ Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
194 UBND xã Lương Nha UBND xã Lương Nha Nguyễn Văn Trung 0988670080 Xóm Vũ Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
195 UBND xã Thạch Khoán UBND xã Thạch Khoán Nguyễn Văn Quang 01655935222 Khu Cầu Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
196 UBND xã Thạch Khoán UBND xã Thạch Khoán Lê Hồng Khánh 0946636333 Khu Cầu Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
197 UBND xã Cự Thắng UBND xã Cự Thắng Nguyễn Thị Phương Thủy 0972278979 Khu 8 Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
198 UBND xã Cự Thắng UBND xã Cự Thắng Đào Thị Bích Phượng 0978894821 Khu 9 Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
199 UBND xã Sơn Hùng UBND xã Sơn Hùng Phạm Thị Hồng Mai 0943959438 Tam Sơn 2 Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
200 UBND xã Sơn Hùng UBND xã Sơn Hùng Hoàng Hồng Thái 01665833933 Tam Sơn 3 Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
201 UBND xã Văn Miếu UBND xã Văn Miếu Lê Văn Huy 0915745464 Dẹ 1 Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
202 UBND xã Văn Miếu UBND xã Văn Miếu Đặng Tiến Trung 01659977114 Dẹ 2 Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
203 UBND xã Văn Miếu UBND xã Văn Miếu Hà Việt Hùng 01658065649 Dẹ 3 Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
204 UBND xã Cự Đồng UBND xã Cự Đồng Lê Ngọc Hà 0975795488 Khu Đồn Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
205 UBND xã Cự Đồng UBND xã Cự Đồng Đinh Phúc Quyết 0973953413 Khu Đồn Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
206 UBND thị trấn Thanh Sơn UBND thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Khắc Đô 0982873971 Tân Tiến Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
207 UBND thị trấn Thanh Sơn UBND thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Thu Hiền 0975397245 Tân Tiến Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
208 UBND xã Tân Lập UBND xã Tân Lập Đinh Văn Luyên 01638737519 Chầm 1 Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
209 UBND xã Tân Lập UBND xã Tân Lập Đinh Thị Thanh Loan 01657484144 Chầm 2 Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
210 UBND xã Giáp Lai UBND xã Giáp Lai Nguyễn Đắc Khương 01645017783 Khu 7 Giáp Lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
211 UBND xã Giáp Lai UBND xã Giáp Lai Hoàng Thị Thanh Huê 01664105838 Khu 8 Giáp Lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
212 UBND xã Hương Cần UBND xã Hương Cần Phùng Thị Thúy Hằng 0987532544 Xóm Đồn Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
213 UBND xã Hương Cần UBND xã Hương Cần Đinh Văn Quảng 0944826703 Xóm Đồn Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
214 UBND xã Thục Luyện UBND xã Thục Luyện Nguyễn Thị Kim Hân 01696682369 Đồng Lão Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
215 UBND xã Thục Luyện UBND xã Thục Luyện Nguyễn Thị Hương Quỳnh 0915951734 Đồng Lão Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
216 UBND xã Võ Miếu UBND xã Võ Miếu Vũ Duy Tôn 0981670978 Xóm Mạ Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
217 UBND xã Võ Miếu UBND xã Võ Miếu Khổng Minh Hồng 01297844650 Xóm Mạ Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
218 UBND xã Yên Lương UBND xã Yên Lương Đinh Vũ Nam 0977674222 Khu 5 Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
219 UBND xã Yên Lương UBND xã Yên Lương Đinh Chí Tuyên 01648536901 Khu 6 Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
220 UBND xã Khả Cửu UBND xã Khả Cửu Nguyễn Văn Linh 0978529521 Tầm  Khả Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
221 UBND xã Khả Cửu UBND xã Khả Cửu Đinh Thị Thanh Hà 0988185224 Tầm  Khả Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
222 UBND xã Khả Cửu UBND xã Khả Cửu Nguyễn Văn Nguyên 0984509479 Tầm  Khả Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
223 UBND xã Đông Cửu UBND xã Đông Cửu Đinh Công Trướng 0947058119 Bái Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
224 UBND xã Đông Cửu UBND xã Đông Cửu Hà Linh Đa 0972856482 Bái Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
225 UBND xã Thượng Cửu UBND xã Thượng Cửu Hà Thị Diệu 0917305118 Tu Chạn Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
226 UBND xã Thượng Cửu UBND xã Thượng Cửu Hà Văn Nhận 0962782229 Tu Chạn Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
227 UBND xã Địch Quả UBND xã Địch Quả Tạ Thị Yến Vân 01674644800 Vũ Thịnh Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
228 UBND xã Địch Quả UBND xã Địch Quả Trần Kiều Thanh Mai 0989175604 Vũ Thịnh Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
229 UBND xã Tất Thắng UBND xã Tất Thắng Đinh Thế Hùng 0984575235 Khu 7 Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
230 UBND xã Tất Thắng UBND xã Tất Thắng Lê Thị Bích Hạnh 0973094924 Khu 8 Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
231 UBND xã Yên Sơn UBND xã Yên Sơn Đinh Mạnh Hà 0972814733 Liên Chung Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
232 UBND xã Yên Sơn UBND xã Yên Sơn Nguyễn Hoàng Quy 0988567423 Liên Chung Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
233 UBND xã Tinh Nhuệ UBND xã Tinh Nhuệ Nguyễn Văn Hồng 0966413993 Láng Mái Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
234 UBND xã Tinh Nhuệ UBND xã Tinh Nhuệ Ngô Thị Tuyến 0942306811 Láng Mái Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
235 UBND xã Yên Lãng UBND xã Yên Lãng Đinh Thị Hảo 0943306736 Đông Vượng Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
236 UBND xã Yên Lãng UBND xã Yên Lãng Đinh Văn Dương 0988243220 Đông Vượng Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
237 UBND P. Âu Cơ UBND P. Âu Cơ Thân Thị Mai Anh 0978879237 Tân Hưng Phường Âu Cơ TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
238 UBND P. Hùng Vương UBND P. Hùng Vương Ma Thị Ngọc Hà 0983931269 Phố Tân Thành Phường Hùng Vương TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
239 UBND P. Phong Châu UBND P. Phong Châu Nguyễn Thị Thanh Nga 0917325689 Phố Phú Hà Phường Phong Châu TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
240 UBND P. Thanh Vinh UBND P. Thanh Vinh Hà Thị Thiện 01669264401 Khu 4 Phường Thanh Vinh TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
241 UBND P. Trường Thịnh UBND P. Trường Thịnh Nguyễn Mạnh lân 01259002721 Khu 5 Phường Trường Thịnh TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
242 UBND Xã Thanh Minh UBND Xã Thanh Minh Phạm Thị Thu Hiền 0966876622 Khu 1A Xã Thanh Minh TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
243 UBND Xã Hà Lộc UBND Xã Hà Lộc Vũ Thị Quyên 01675243843 Khu 3 Xã Hà Lộc TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
244 UBND Xã Phú Hộ UBND Xã Phú Hộ Đinh Thị Tuấn Anh 0914562145 khu 4 Xã Phú Hộ TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
245 UBND Xã Hà Thạch UBND Xã Hà Thạch Lê Văn Quyết 0983931269 Khu 6 Xã Hà Thạch TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
246 UBND Xã Văn Lung UBND Xã Văn Lung Vi Thị Hà 01684903107 khu 4 Xã Văn Lung TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
247 UBND Phường Dữu Lâu UBND Phường Dữu Lâu Lưu Thị Kim Thanh 0916147577 Khu Bảo Đà Dữu Lâu TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
248 UBND Phường Dữu Lâu UBND Phường Dữu Lâu Vũ Thị Hồng Nga 0975369186 Khu Bảo Đà Dữu Lâu TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
249 UBND Xã Phượng Lâu UBND Xã Phượng Lâu Nguyễn Thị Thanh Hương 0914263977 Khu 5 Phượng Lâu TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
250 UBND Phường Tân Dân UBND Phường Tân Dân Nguyễn Thị Hồng Tiến 0968433609 Khu 5 Tân Dân TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
251 UBND Phường Bến Gót UBND Phường Bến Gót Đỗ Thị Thu Hường 0914551041 Tổ 3 phố Việt Hưng Bến Gót TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
252 UBND Phường Minh Phương UBND Phường Minh Phương Trần Thị Kim Phượng 0983037816 Khu Liên Phương Minh Phương TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
253 UBND xã Sông Lô UBND xã Sông Lô Phạm Thị Hiền Lương 0982375578 Khu 3 Sông Lô TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
254 UBND Phường Thanh Miếu UBND Phường Thanh Miếu Nguyễn Thị Liên 0943797628 Khu 9 Thanh Miếu TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
255 UBND Phường Nông Trang UBND Phường Nông Trang Nguyễn Thị Thu Hà 0979999096 Khu 1A Nông Trang TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
256 UBND Phường Minh Nông UBND Phường Minh Nông Nguyễn Thị Huyền 0982903691 Khu Hồng Hải Minh Nông TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
257 UBND Phường Minh Nông UBND Phường Minh Nông Đặng Thị Hương 0898703567 Khu Hồng Hải Minh Nông TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
258 UBND Xã Kim Đức UBND Xã Kim Đức Nguyễn Xuân Oanh 0975490459 Khu 7 Kim Đức TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
259 UBND xã Hùng Lô UBND xã Hùng Lô Nguyễn Thị Hồng Khuyên 01686623455 Khu 4 Hùng Lô TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
260 UBND xã Tân Đức UBND xã Tân Đức Nguyễn Thị Thúy 0978669629 Khu 4 Tân Đức TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
261 UBND Phường Vân Cơ UBND Phường Vân Cơ Bùi Thị Thúy An 01254553909 Khu 5 Vân Cơ TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
262 UBND xã Hy Cương UBND xã Hy Cương Chu Thị Thu Hiền 0972274748 Khu 3 Hy Cương TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
263 UBND xã Hy Cương UBND xã Hy Cương Triệu Trà My 01627.917.678 Khu 3 Hy Cương TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
264 UBND xã Chu Hóa UBND xã Chu Hóa Tạ Thị Hiền Hiếu 0963830679 Khu 4 Chu Hóa TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
265 UBND xã Thanh Đình UBND xã Thanh Đình Phạm Thị Bính 0975693180 Khu 11 Thanh Đình TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
266 UBND Phường Gia Cẩm UBND Phường Gia Cẩm Nguyễn Thị Thu Hà 0974951788 Khu 6 Gia Cẩm TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
267 UBND Phường Gia Cẩm UBND Phường Gia Cẩm Bùi Diệu Hương Linh 0987.224.720 Khu 7 Gia Cẩm TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
268 UBND xã Trưng Vương UBND xã Trưng Vương Nguyễn Thị Minh Hiếu 0943225180 Khu 8 Trưng Vương TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
269 UBND Phường Tiên Cát UBND Phường Tiên Cát Phan Thị Nhung 0919060583 Minh Lang Tiên Cát TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
270  UBND Phường Bạch Hạc  UBND Phường Bạch Hạc Lại Thị Thu Hà 0983169123 Tổ 8  Bạch Hạc TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
271 UBND Phường Thọ Sơn UBND Phường Thọ Sơn Hà Thị Thu Hòa 0978426103 Tổ 14A Thọ Sơn TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
272 UBND Phường Vân Phú UBND Phường Vân Phú Nguyễn Minh Quang 0972694208 Khu 3 Vân Phú TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
273   UBND xã Tu Vũ   UBND xã Tu Vũ Khuất Thị Thoan 0976811924 Khu 5   Tu Vũ Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
274  UBND xã Yến Mao  UBND xã Yến Mao Trần Thị Thanh Xuân 0972683489 Khu 6   Yến Mao Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
275 UBND xã Phượng Mao UBND xã Phượng Mao Đinh Thị Dung 01674531055 Khu 9   Phượng Mao Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
276   UBND xã Trung Nghĩa   UBND xã Trung Nghĩa Đinh Thị Nhung 0973690647 Khu 5   Trung Nghĩa Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
277   UBND xã Đồng Luận   UBND xã Đồng Luận Tạ Thị Hồng Oanh 0972279118 Khu 7   Đồng Luận Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
278   UBND xã Hoàng Xá   UBND xã Hoàng Xá Nguyễn Thị Thảo 0969730752 Khu 1   Hoàng Xá Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
279   UBND xã Trung Thịnh   UBND xã Trung Thịnh Bùi Văn Thắng 0987915491 Khu 22   Trung Thịnh Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
280  UBND  xã Sơn Thủy  UBND  xã Sơn Thủy Nguyễn Thị Nhũ 0976153780 Khu 4   Sơn Thủy Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
281   UBND xã Đoan Hạ   UBND xã Đoan Hạ Nguyễn Thị Hoa 0976495829 Khu 6   Đoan Hạ Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
282  UBND xã Bảo Yên  UBND xã Bảo Yên Đào Xuân Mai 01694281934 Khu 5   Bảo Yên Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
283   UBND TT Thanh Thủy   UBND TT Thanh Thủy Vũ Thị Trang 0978004826 Khu 4   TT Thanh Thủy Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
284   UBND xã Tân Phương   UBND xã Tân Phương Nguyễn Thị Nga 01665636081 Khu 7   Tân Phương Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
285   UBND xã Thạch Đồng   UBND xã Thạch Đồng Nguyễn Thị Thu Hà 0975487056 Khu 3   Thạch Đồng Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
286  UBND  xã Xuân Lộc  UBND  xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Loan 0986351053 Khu 5   Xuân Lộc Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
287  UBND xã Đào Xá  UBND xã Đào Xá Nguyễn Thị Kim Phương 0967404779 Khu 10   Đào Xá Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
288 UBND xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên Lương Thanh Hương  0975729023 Khu 2   Xã Tiên Kiên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
289 UBND xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên Nguyễn Văn Nam  0974775798 Khu 2   Xã Tiên Kiên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
290 UBND xã Tiên Kiên UBND xã Tiên Kiên Lương Sơn Tường  0982252413 Khu 14   Xã Tiên Kiên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
291 UBND TT Hùng Sơn  UBND TT Hùng Sơn  Nguyễn Thị Phượng  0904878590 UBND T.T Hùng Sơn   TTT Hùng Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
292 UBND TT Hùng Sơn  UBND TT Hùng Sơn  Nguyễn Thị Thu  0983303846 UBND T.T Hùng Sơn   TTT Hùng Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
293 UBND Xã Cao Xá UBND Xã Cao Xá Đỗ Thị Tân Thuỷ 0976096665 Khu Đông Lĩnh   Xã Cao Xá Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
294 UBND Xã Cao Xá UBND Xã Cao Xá Cao Quang Việt  0904822388 Khu Đông Thịnh  Xã Cao Xá Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
295 UBND Xã Cao Xá UBND Xã Cao Xá Cao Lan Hương  01662079296 Khu Sơn Thịnh   Xã Cao Xá Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
296 UBND xã Sơn Vi UBND xã Sơn Vi Nguyễn Thị Thục  01669453000 Khu 12   Xã Sơn Vi Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
297 UBND xã Sơn Vi UBND xã Sơn Vi Kiều Thị Bích Lệ  0904747721 Khu 14   Xã Sơn Vi Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
298 UBND xã Hợp Hải UBND xã Hợp Hải Đặng Phong Vân  0982794088 Khu 3   Xã Hợp Hải Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
299 UBND xã Hợp Hải UBND xã Hợp Hải Đỗ Thị Bích Ngọc  0976529187 Khu  4   Xã Hợp Hải Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
300 UBND xã Kinh Kệ UBND xã Kinh Kệ Lại Thị Bắc 0967462608 Khu 4   Xã Kinh Kệ Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
301 UBND xã Kinh Kệ UBND xã Kinh Kệ Phan Thị Lịch  01254565335 Khu 3   Xã Kinh Kệ Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
302 UBND xã Kinh Kệ UBND xã Kinh Kệ Bùi Thị Thịnh  985236564 Khu 7   Xã Kinh Kệ Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
303 UBND xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng Nguyễn Văn Tuấn  0977753957 Khu 13   Xã Xuân Lũng Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
304 UBND xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng Nguyễn Đỡnh Chính  0949589669 Khu 10   Xã Xuân Lũng Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
305 UBND xã Xuân Lũng UBND xã Xuân Lũng Vũ Thị Thanh Hương  0941202086 Khu 7   Xã Xuân Lũng Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
306 UBND xã Thạch Sơn UBND xã Thạch Sơn Bùi Thu Phương  0968964963 Khu 5   Xã Thạch Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
307 UBND xã Thạch Sơn UBND xã Thạch Sơn Hoàng Thị ý 0975187523 Khu 1   Xã Thạch Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
308 UBND xã Bản Nguyên UBND xã Bản Nguyên Trần Đức Quý  0978231033 Khu 5    Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
309 UBND xã Bản Nguyên UBND xã Bản Nguyên Phan Văn Hưng  0974958174 Khu 5    Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
310 UBND xã Bản Nguyên UBND xã Bản Nguyên Nguyễn Duy Chỉnh 0988083164 Khu 12    Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
311 UBND xã Vĩnh Lại UBND xã Vĩnh Lại Bùi Thị Minh Hậu  0985988553 Khu 4   Xã Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
312 UBND xã Vĩnh Lại UBND xã Vĩnh Lại Nguyễn Thị Hồng Sen 0982099369 Khu 11   Xã Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
313 UBND xã Vĩnh Lại UBND xã Vĩnh Lại Bùi Thị Lệ  0986523074 Khu 11   Xã Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
314 UBNX xã Tứ xã UBNX xã Tứ xã Khổng Thị Phương Thảo 0986068659 Khu 8    Xã Tứ Xã Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
315 UBNX xã Tứ xã UBNX xã Tứ xã Hoàng Thị Thuý  0966136340 Khu 11    Xã Tứ Xã Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
316 UBND xã Sơn Dương UBND xã Sơn Dương Kiều Xuân Thụ  0974727078 Khu 5   Xã Sơn Dương Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
317 UBND xã Sơn Dương UBND xã Sơn Dương Nguyễn Thị Thu Hằng  01688145680 Khu 8   Xã Sơn Dương Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
318 UBND xã Xuân Huy UBND xã Xuân Huy Nguyễn Thị Đông  0974382783 Khu 8   Xã Xuân Huy Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
319 UBND xã Xuân Huy UBND xã Xuân Huy Nguyễn Thị Duyên  0974733243 Khu 5   Xã Xuân Huy Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
320 UBND xã Xuân Huy UBND xã Xuân Huy Nguyễn Thị Hà 0977268919 Khu 2A  Xã Xuân Huy Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
321 UBNX TT Lâm Thao UBNX TT Lâm Thao Đinh Thị Kim Nga 01698114256 Khu Lâm Thao  T.trấn Lâm Thao Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
322 UBNX TT Lâm Thao UBNX TT Lâm Thao Vũ Văn Tiếp  0974789611 Khu Ngọc Tỉnh  T.trấn Lâm Thao Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
323 UBNX TT Lâm Thao UBNX TT Lâm Thao Triệu Công Hậu 0963246129 Khu Lâm Thao   T.trấn Lâm Thao Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
II Đơn vị sự nghiệp               
1 Trạm y tế Thị trấn Hạ Hoà Trạm y tế Thị trấn Hạ Hoà Lê Thị Ánh Tuyết 0972655025 Khu 11 Thị trấn Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
2 Trạm y tế xã Đại Phạm Trạm y tế xã Đại Phạm Phạm Ngọc Đoàn 0984315974 Khu 7 Xã Đại Phạm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
3 Trạm y tế xã Hậu Bổng Trạm y tế xã Hậu Bổng Lê Thị Hồng Khuyên 0984787198 Khu 5 Xã Hậu Bổng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
4 Trạm y tế xã Đan Hà Trạm y tế xã Đan Hà Nguyễn Thị Hương 0967327898 Khu 4 Xã Đan Hà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
5 Trạm y tế xã Hà Lương Trạm y tế xã Hà Lương Nguyễn Thị Thanh Bình 0983803208 Khu 2 Xã Hà Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
6 Trạm y tế xã Lệnh Khanh Trạm y tế xã Lệnh Khanh Lê Thị Lan Hương 01658065851 Khu 5 Xã Lệnh Khanh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
7 Trạm y tế xã Phụ Khánh Trạm y tế xã Phụ Khánh Vũ Thu Hằng 0983897928 Khu 7 Xã Phụ Khánh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
8 Trạm y tế xã Liên Phương Trạm y tế xã Liên Phương Hà Thị Tuyến 0985481490 Khu 2 Xã Liên Phương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
9 Trạm y tế xã Đan Thượng Trạm y tế xã Đan Thượng Mai Thị Thu Hiền 0972129661 Khu 3 Xã Đan Thượng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
10 Trạm y tế xã Hiền Lương Trạm y tế xã Hiền Lương Lê Đăng Lũy 0986997131 Khu 2 Xã Hiền Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
11 Trạm y tế xã Động Lâm Trạm y tế xã Động Lâm Lê Quang Chúc 0964272860 Khu 2 Xã Động Lâm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
12 Trạm y tế xã Lâm Lợi Trạm y tế xã Lâm Lợi Trình Văn Đương 0989244847 Khu 5 Xã Lâm Lợi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
13 Trạm y tế xã Phương Viên Trạm y tế xã Phương Viên DĐặng Thị Thu Hà 0979555287 Khu 3 Xã Phương Viên Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
14 Trạm y tế xã Gia Điền Trạm y tế xã Gia Điền Dương Mỹ Hạnh 0978542776 Khu 5 Xã Gia Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
15 Trạm y tế xã Ấm Hạ Trạm y tế xã Ấm Hạ Đặng Thị Kim Dung 01688666501 Khu 4 Xã Ấm Hạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
16 Trạm y tế xã Quân Khê Trạm y tế xã Quân Khê Nguyễn Thị Yến 0972368937 Khu 2 Xã Quân Khê Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
17 Trạm y tế xã Y Sơn Trạm y tế xã Y Sơn Giang Thị Nam 0987314633 Khu 3 Xã Y Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
18 Trạm y tế xã Hương Xạ Trạm y tế xã Hương Xạ Nguyễn Thị Thanh Hương 01657422474 Khu 7 Xã Hương Xạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
19 Trạm y tế xã Cáo Điền Trạm y tế xã Cáo Điền Nguyễn Thị Thu Trang 01642594833 Khu 3 Xã Cáo Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
20 Trạm y tế xã Xuân Áng Trạm y tế xã Xuân Áng Nguyễn Mạnh Cường 0973930912 Khu 5 Xã Xuân Áng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
21 Trạm y tế xã Yên Kỳ Trạm y tế xã Yên Kỳ Nguyễn Thị Lệ Thủy 0981912167 Khu 8 Xã Yên Kỳ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
22 Trạm y tế xã Chuế Lưu Trạm y tế xã Chuế Lưu Nguyễn Thị Hồng Gấm 0973948896 Khu 3 Xã Chuế Lưu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
23 Trạm y tế xã Minh Hạc Trạm y tế xã Minh Hạc Cao Thị Thanh Huyền 01696664077 Khu 2 Xã Minh Hạc Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
24 Trạm y tế xã Lang Sơn Trạm y tế xã Lang Sơn Lê Thu Bền 0985278521 Khu 6 Xã Lang Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
25 Trạm y tế xã Bằng Giã Trạm y tế xã Bằng Giã Nguyễn Thị Kim Ngọc 0988942341 Khu 6 Xã Bằng Giã Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
26 Trạm y tế xã Yên Luật Trạm y tế xã Yên Luật Tạ Thị Hương 01695910701 Khu 7 Xã Yên Luật Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
27 Trạm y tế xã Vô Tranh Trạm y tế xã Vô Tranh Chu Thị Thao Giang 0973769352 Khu 11 Xã Vô Tranh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
28 Trạm y tế xã Văn Lang Trạm y tế xã Văn Lang Lưu Thị Hoa 0975546232 Khu 6 Xã Văn Lang Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
29 Trạm y tế xã Chính Công Trạm y tế xã Chính Công Nguyễn Thị Ánh Hồng 0972772159 Khu 5 Xã Chính Công Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
30 Trạm y tế xã Minh Côi Trạm y tế xã Minh Côi Phùng Thị Minh Hảo 0973772885 Khu 4 Xã Minh Côi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
31 Trạm y tế xã Vĩnh Chân Trạm y tế xã Vĩnh Chân Vũ Thị Tuyết Thanh 01693216738 Khu 4 Xã Vĩnh Chân Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
32 Trạm y tế xã Mai Tùng Trạm y tế xã Mai Tùng Nguyễn Trung Kiên 09865311482 Khu 3 Xã Mai Tùng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
33 Trạm y tế xã Vụ Cầu Trạm y tế xã Vụ Cầu Nguyễn Thị Thu Giang 0972277897 Khu 3 Xã Vụ Cầu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
34 Trung tâm y tế huyện Thị trấn Sông Thao Nguyễn Mạnh Tiến 0985131716 Khu 13 Thị Trấn Sông Thao Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
35 Xã Hương Lung Trạm y tế xã Hương Lung Nguyễn Đình Hải 0984576575 Khu 05 Xã Hương Lung Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
36 Trạm y tế xã Tuy Lộc Trạm y tế xã Tuy Lộc Nguyễn Huy Thành 0984650801 Khu 04 Quyết Tiến Xã Tuy Lộc Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
37 Trạm y tế xã Tiên Lương Trạm y tế xã Tiên Lương Đỗ Ngọc Vĩnh 0986206875 Khu 02 Xã Tiên Lương Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
38 Trạm y tế xã Ngô Xá Trạm y tế xã Ngô Xá Nguyễn Văn Tài 0985814519 Khu 08 Xã Ngô Xá Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
39 Trạm y tế xã Thụy Liễu Trạm y tế xã Thụy Liễu Ngô Thị Kim Hoa 0979132867 Khu 03 Xã Thụy Liễu Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
40 Trạm y tế xã Phượng Vĩ Trạm y tế xã Phượng Vĩ Nguyễn Đăng Khoa 0984480064 Khu 04  Xã Phượng Vĩ Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
41 Trạm y tế xã Tam Sơn Trạm y tế xã Tam Sơn Nguyễn Thị Mai 01677831551 Khu 07 Đồng Mè Xã Tam Sơn Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
42 Trạm y tế xã Văn Bán Trạm y tế xã Văn Bán Nguyễn Hữu Quyết 0976063206 Khu 03 Xã Văn Bán Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
43 Trạm y tế xã Đồng Cam Trạm y tế xã Đồng Cam Nguyễn Công Thức 01668868925 Khu 07  Xã Đồng Cam Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
44 Trạm y tế xã Phương Xá Trạm y tế xã Phương Xá Trần Công Phượng 01689437535 Khu 04 Xã Phương Xá Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
45 Trạm y tế xã Phùng Xá Trạm y tế xã Phùng Xá Phạm Anh Dũng 0974848266 Khu Cống 2 Xã Phùng Xá Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
46 Trạm y tế xã Sai Nga Trạm y tế xã Sai Nga Nguyễn Thị Vinh 0987393011 Khu 03 Xã Sai Nga Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
47 Thị trấn Sông Thao Trạm y tế Thị trấn Sông Thao Phạm Thị Minh Nguyệt 0975069783 Khu 02 Thị trấn Sông Thao Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
48 Xã Xương Thịnh Trạm y tế xã Xương Thịnh Hà Công Vững 01645621122 Xóm giữa Xã Xương Thịnh Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
49 Xã Sơn Nga Trạm y tế xã Sơn Nga Nguyễn Văn Cương 0975493135 Khu 02  Xã Sơn Nga Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
50 Xã Thanh Nga Trạm y tế xã Thanh Nga Hoàng Đức Hải 01696630340 Khu 05 Xã Thanh Nga Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
51 Xã Tùng Khê Trạm y tế xã Tùng Khê Nguyễn văn Tiến 01699199016 Khu 03 Xã Tùng Khê Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
52 Xã Cấp Dẫn Trạm y tế xã Cấp Dẫn Nguyễn Kiều Hưng 0975491626 Khu 07 Xã Cấp Dẫn Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
53 Xã Sơn Tình Trạm y tế xã Sơn Tình Trần Thị Thu Hằng 01677037597 Khu 07 Xã Sơn Tình Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
54 Xã Phú Khê Trạm y tế xã Phú Khê Nguyễn Văn Chủ 0987193878 Khu 03 Xã Phú Khê Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
55 Xã Yên Tập Trạm y tế xã Yên Tập Phan Kim Ninh 0968316999 Khu 04 Xã Yên Tập Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
56 Xã Phú Lạc Trạm y tế xã Phú Lạc Nguyễn Quang Thuận 01673973973 Khu Tây Tiến 2 Xã Phú Lạc Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
57 Xã Tạ Xá Trạm y tế xã Tạ Xá Hoàng Kim Báo 01257712151 Khu 09 Xã Tạ Xá Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
58 Xã Chương Xá Trạm y tế xã Chương Xá Đỗ Thị Khương 0968120631 Khu 03 Xã Chương Xá Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
59 Xã Văn Khúc Trạm y tế xã Văn Khúc Cao Xuân Vinh 0972510778 Khu Liên Tiếp Xã Văn Khúc Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
60 Xã Yên Dưỡng Trạm y tế xã Yên Dưỡng Đặng Văn Khê 0982720207 Khu 06 Xã Yên Dưỡng Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
61 Xã Tình Cương Trạm y tế xã Tình Cương Nguyễn Thị Thu Hiền 0962308278 Khu Minh Tiến Xã Tình Cương Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
62 Xã Hiền Đa Trạm y tế xã Hiền Đa Nguyễn Bình An 0986288765 Khu 02 Xã Hiền Đa Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
63 Xã Cát Trù Trạm y tế xã Cát Trù Phạm Xuân Trường 0913186938 Khu 05 Xã Cát Trù Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
64 Xã Điêu Lương Trạm y tế xã Điêu Lương Bùi Ngọc Thảo 01687038136 Khu 06 Xã Điêu Lương Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
65 Xã Đồng Lương Trạm y tế xã Đồng Lương Nguyễn Thị Hồng Hải 0985131765 Khu 07 Xã Đồng Lương Huyện Cẩm Khê  Tỉnh Phú Thọ
66 Trạm y tế xã Bằng Doãn  Trạm y tế xã Bằng Doãn  Nguyễn Thị Thanh Hoa 0979323125 Thôn 2 Bằng Doãn Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
67 Trạm y tế xã Bằng Doãn  Trạm y tế xã Bằng Doãn  Hoàng Thị Thanh Tâm 0989782504 Thôn 2 Bằng Doãn Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
68 Trạm y tế xã Đại Nghĩa Trạm y tế xã Đại Nghĩa Lê Mạnh Chung 0985590015 Thôn 2 Đại Nghĩa Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
69 Trạm y tế xã Đại Nghĩa Trạm y tế xã Đại Nghĩa Vũ Hoàng Lan 0963143923 Thôn 2 Đại Nghĩa Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
70 Trạm y tế xã Hùng Long  Trạm y tế xã Hùng Long  Trần Văn Giáp 0972275277  Tân Minh Hùng Long Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
71 Trạm y tế xã Hùng Long  Trạm y tế xã Hùng Long  Nguyễn Thị Lệ Quyên 0986796540  Tân Minh Hùng Long Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
72 Trạm y tế xã Chân Mộng  Trạm y tế xã Chân Mộng  Nguyễn Thị Quyên 01658074912 Thôn 3 Chân Mộng Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
73 Trạm y tế xã Chân Mộng  Trạm y tế xã Chân Mộng  Đặng Thái Hùng 0977409042 Thôn 3 Chân Mộng Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
74 Trạm y tế xã Minh Phú  Trạm y tế xã Minh Phú  Lê Thị Minh Thuận 01662774238 Thôn 7 Minh Phú Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
75 Trạm y tế xã Minh Phú  Trạm y tế xã Minh Phú  Nguyễn Viết Thắng 0985453878 Thôn 7 Minh Phú Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
76 Trạm y tế xã Đông Khê  Trạm y tế xã Đông Khê  Vũ Thị Hằng 01274700225 Thôn 3 Đông Khê Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
77 Trạm y tế xã Đông Khê  Trạm y tế xã Đông Khê  Nguyễn Thị Phương 0975887741 Thôn 3 Đông Khê Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
78 Trạm y tế xã Phúc Lai  Trạm y tế xã Phúc Lai  Nguyên Hải Yến 0968112887 Thôn 2 Phúc Lai Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
79 Trạm y tế xã Phúc Lai  Trạm y tế xã Phúc Lai  Nguyễn Hữu Khánh 0988055568 Thôn 2 Phúc Lai Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
80 Trạm y tế xã Phương Trung  Trạm y tế xã Phương Trung  Lã Thị Thanh Huyền 0979468885 Thôn 4 Phương Trung Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
81 Trạm y tế xã Phương Trung  Trạm y tế xã Phương Trung  Hà Ngọc Tráng 0983256418 Thôn 4 Phương Trung Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
82 Trạm y tế xã Ca Đình  Trạm y tế xã Ca Đình  Phan Xuân Hưng 0986967308 Thôn 3 Ca Đình Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
83 Trạm y tế xã Ca Đình  Trạm y tế xã Ca Đình  Nguyễn Văn Hiển 0986982328 Thôn 3 Ca Đình Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
84 Trạm y tế xã Tiêu Sơn  Trạm y tế xã Tiêu Sơn  Phan Thị Thu Huyền 0988.673.923 Thôn 10 Tiêu Sơn Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
85 Trạm y tế xã Tiêu Sơn  Trạm y tế xã Tiêu Sơn  Phạm Thị Kim Thu 0973.334.270 Thôn 10 Tiêu Sơn Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
86 Trạm y tế xã Minh Lương  Trạm y tế xã Minh Lương  Nguyễn Thái Hưng 0986816675 Thôn 3 Minh Lương Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
87 Trạm y tế xã Minh Lương  Trạm y tế xã Minh Lương  Trần Thị Như Hoa 0987609945 Thôn 3 Minh Lương Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
88 Trạm y tế xã Chí Đám  Trạm y tế xã Chí Đám  Nguyễn Thị Hồng Phượng 0969046959 Xuân Áng Chí Đám Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
89 Trạm y tế xã Chí Đám  Trạm y tế xã Chí Đám  Phan Thị Phương Linh 0983287003 Xuân Áng Chí Đám Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
90 Trạm y tế xã Phong Phú  Trạm y tế xã Phong Phú  Bùi Văn Thân 0978543298 Thôn 4 Phong Phú Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
91 Trạm y tế xã Phong Phú  Trạm y tế xã Phong Phú  Đoàn Thị Bích Liên 01648828668 Thôn 4 Phong Phú Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
92 Trạm y tế xã Hữu Đô  Trạm y tế xã Hữu Đô  Bùi Thị Thanh Duyên 0978614122 Thôn 5 Hữu Đô Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
93 Trạm y tế xã Hữu Đô  Trạm y tế xã Hữu Đô  Kiều Phấn Hương 0966831927 Thôn 5 Hữu Đô Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
94 Trạm y tế xã Minh Tiến  Trạm y tế xã Minh Tiến  Nguyễn Thị Phương Thùy 0963826098 Thôn 5 Minh Tiến Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
95 Trạm y tế xã Minh Tiến  Trạm y tế xã Minh Tiến  Nguyễn Thị Thu Thủy 01696834019 Thôn 5 Minh Tiến Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
96 Trạm y tế xã Sóc Đăng  Trạm y tế xã Sóc Đăng  Phạm Thị Ngọc Hoa  01693522875 Thôn 7 Sóc Đăng Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
97 Trạm y tế xã Sóc Đăng  Trạm y tế xã Sóc Đăng  Bùi Quốc Toản  01684521567 Thôn 7 Sóc Đăng Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
98 Trạm y tế xã Bằng Luân  Trạm y tế xã Bằng Luân  Nguyễn Thanh Sơn 0978494816 Thôn 5 Bằng Luân Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
99 Trạm y tế xã Bằng Luân  Trạm y tế xã Bằng Luân  Hà Thị Thanh Huyền 0984578346 Thôn 5 Bằng Luân Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
100 Trạm y tế xã Vụ Quang  Trạm y tế xã Vụ Quang  Nguyễn Thị Thu Hiền 0988820172 Thôn 5 Vụ Quang Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
101 Trạm y tế xã Vụ Quang  Trạm y tế xã Vụ Quang  Bùi Thị Hảo 0968262152 Thôn 5 Vụ Quang Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
102 Trạm y tế xã Nghinh Xuyên  Trạm y tế xã Nghinh Xuyên  Nguyễn Thị Thanh Vân 01689209389 Thôn 3 Nghinh Xuyên Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
103 Trạm y tế xã Nghinh Xuyên  Trạm y tế xã Nghinh Xuyên  Cao Văn Nghiêm 01638404393 Thôn 3 Nghinh Xuyên Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
104 Trạm y tế xã Ngọc Quan  Trạm y tế xã Ngọc Quan  Phạm Thị Như Quỳnh 0976062306 Thôn 6  Ngọc Quan Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
105 Trạm y tế xã Ngọc Quan  Trạm y tế xã Ngọc Quan  Trần Thị Thu Ngọc 0945476568 Thôn 6  Ngọc Quan Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
106 Trạm y tế xã Hùng Quan  Trạm y tế xã Hùng Quan  Trần Cao Bảy 0977183547 Hùng Quan Hùng Quan Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
107 Trạm y tế xã Hùng Quan  Trạm y tế xã Hùng Quan  Đào Ngọc Vinh 01655668775 Hùng Quan Hùng Quan Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
108 Trạm y tế TT Đoan Hùng  Trạm y tế TT Đoan Hùng  Nguyễn Hương Nga 0974911777 Tân Long TT Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
109 Trạm y tế TT Đoan Hùng  Trạm y tế TT Đoan Hùng  Nguyễn Kim Tiến 0915012974 Tân Long TT Đoan Hùng Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
110 Trạm y tế xã Vân Đồn  Trạm y tế xã Vân Đồn  Nguyễn Lưu Quỳnh 0942414999 Thôn 8 Vân Đồn Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
111 Trạm y tế xã Vân Đồn  Trạm y tế xã Vân Đồn  Nguyễn Thị Dung Dự 01666953944 Thôn 8 Vân Đồn Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
112 Trạm y tế xã Tây Cốc  Trạm y tế xã Tây Cốc  Nguyễn Thị Thương Thương 01646222957 Thôn 5 Tây Cốc Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
113 Trạm y tế xã Tây Cốc  Trạm y tế xã Tây Cốc  Đỗ Văn Bằng 0977129687 Thôn 5 Tây Cốc Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
114 Trạm y tế xã Phú Thứ  Trạm y tế xã Phú Thứ  Phan Thị Tiến 01657188234 Thôn 2 Phú Thứ Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
115 Trạm y tế xã Phú Thứ  Trạm y tế xã Phú Thứ  Nguyễn Thị Thu 01689651587 Thôn 2 Phú Thứ Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
116 Trạm y tế xã Vân Du  Trạm y tế xã Vân Du  Nguyễn Thị Nhung 01678456757 Thôn 12 Vân Du Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
117 Trạm y tế xã Vân Du  Trạm y tế xã Vân Du  Nguyễn Thị Nhung 0948208853 Thôn 12 Vân Du Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
118 Trạm y tế xã Quế Lâm  Trạm y tế xã Quế Lâm  Lê Thị Kim Liên 0974694595 Thôn 6 Quế Lâm Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
119 Trạm y tế xã Quế Lâm  Trạm y tế xã Quế Lâm  Nguyễn Quốc Huy 0977129687 Thôn 6 Quế Lâm Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
120 Trạm y tế xã Yên Kiện  Trạm y tế xã Yên Kiện  Nguyễn Thị Thúy 0977685394 Thôn 5 Yên Kiện Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
121 Trạm y tế xã Yên Kiện  Trạm y tế xã Yên Kiện  Hà Ngọc Tưởng 0987303140 Thôn 5 Yên Kiện Huyện Đoan Hùng  Tỉnh Phú Thọ
122 Trạm y tế thị trấn Phong Châu Trạm y tế thị trấn Phong Châu Hoàng Thị Thu Hà 0962149985 số 23 Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
123 Trạm y tế xã Phú Mỹ Trạm y tế xã Phú Mỹ Nguyễn Thị Bích Phượng 0975083985 Khu 7 Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
124 Trạm y tế xã  Lệ Mỹ Trạm y tế xã  Lệ Mỹ Đào Thị Hồng Thắm 01656593887 Khu 13 Xã Lệ Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
125 Trạm y tế xã  Liên Hoa Trạm y tế xã  Liên Hoa Lê Thị Hảo 0983630218 Khu 5 Xã Liên Hoa huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
126 Trạm y tế xã  Trạm Thản Trạm y tế xã  Trạm Thản Tống ngọc Long 0978736123 Khu 6  Xã Trạm Thản huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
127 Trạm y tế xã  Trị Quận Trạm y tế xã  Trị Quận Nguyễn Hùng Sơn 0978181745 Khu 6  Xã Trị Quận huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
128 Trạm y tế xã  Trung Giáp Trạm y tế xã  Trung Giáp Đỗ Thị Ngọc ánh 0977338096 Khu 5 Xã Trung Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
129 Trạm y tế xã  Tiên Phú Trạm y tế xã  Tiên Phú Mai Thị Thuý Vân 0944063697 Khu 5  Xã Tiên Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
130 Trạm y tế xã  Hạ Giáp Trạm y tế xã  Hạ Giáp Nguyễn Thị Lan Anh 0963940226 Khu 5  Xã Hạ Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
131 Trạm y tế xã  Bảo Thanh Trạm y tế xã  Bảo Thanh Đàm Thị Hồng Thuý 0983642765 Khu 5  Xã Bảo Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
132 Trạm y tế xã  Phú Lộc Trạm y tế xã  Phú Lộc Nguyễn Văn Vỹ 0981995641 Khu 12 Xã Phú Lộc huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
133 Trạm y tế xã  Gia Thanh Trạm y tế xã  Gia Thanh Trần Thị Tuyến 0976849278 Khu 8 Xã Gia Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
134 Trạm y tế xã  Tiên Du Trạm y tế xã  Tiên Du Nguyễn Thị Thu Hương 0962244787 Khu 4 Xã Tiên Du huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
135 Trạm y tế xã  Phú Nham Trạm y tế xã  Phú Nham Dương Thanh Huệ 0916511976 Khu 1B  Xã Phú Nham huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
136 Trạm y tế xã  Bình Bộ Trạm y tế xã  Bình Bộ Nguyễn Thị Hương 0977481984 Khu 7  Xã Bình Bộ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
137 Trạm y tế xã  An Đạo Trạm y tế xã  An Đạo Nguyễn Thị Hồng Vân 01676502717 Khu 5 Xã An Đạo huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
138 Trạm y tế xã  Tử Đà Trạm y tế xã  Tử Đà Lê Phúc Khánh 0988651945 Khu 2 Xã Tử Đà huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
139 Trạm y tế xã  Phù Ninh Trạm y tế xã  Phù Ninh Lê Văn Hiển 0912849120 Khu 7 Xã Phù Ninh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
140 Trạm y tế xã  Vĩnh Phú Trạm y tế xã  Vĩnh Phú Nguyễn Thị Thu  01275838818 Khu 2 Xã Vĩnh Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
141 Trung Tâm y tế Tam Nông Trung Tâm y tế Tam Nông HÀ THỊ LOAN 01232558353 Khu 12 Cổ Tiết  Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
142 Trạm y tế xã Hồng Đà  Trạm y tế xã Hồng Đà  NGUYỄN THỊ HỒNG LUYÊN 0915010198 Khu 1 Hồng Đà  Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
143 Trạm y tế xã Thượng Nông Trạm y tế xã Thượng Nông NGUYỄN THỊ THU HẰNG 0977611548 Khu 2 Thượng Nông Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
144 Trạm y tế xã Dậu Dương  Trạm y tế xã Dậu Dương  NGUYỄN THỊ KIM OANH  0984785301 Khu 4 Dậu Dương  Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
145 Trạm y tế xã Dị Nậu  Trạm y tế xã Dị Nậu  TẠ THỊ HƯNG  0989107382 Khu 8 Hưng hóa Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
146 Trạm y tế TT Hưng Hóa Trạm y tế TT Hưng Hóa BUÌ THỊ KIM THANH 01688241772 Khu 5 Dị Nậu  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
147 Trạm y tế xã Hương Nộn  Trạm y tế xã Hương Nộn  NGUYỄN THỊ THÙY LINH  0978531759 Khu 9 Hương nộn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
148 Trạm y tế xã Thọ Văn  Trạm y tế xã Thọ Văn  NGUYỄN THỊ VẤN 0983796576 Khu 5 Thọ VĂn  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
149 Trạm y tế xã Cổ Tiết  Trạm y tế xã Cổ Tiết  HÁN THỊ THU HIỀN  01666248838 Khu 2 Cổ Tiết  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
150 Trạm y tế xã Văn Lương Trạm y tế xã Văn Lương BÙI THỊ THUẬN  0946235497 Khu 3 Văn lương Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
151 Trạm y tế xã Tam Cường Trạm y tế xã Tam Cường HÁN THỊ THANH NGA 0916138420 Khu 1 Tam Cường  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
152 Trạm y tế xã Thanh Uyên Trạm y tế xã Thanh Uyên NGUYỄN THỊ QUỲNH MAI 0983714926 Khu 11 Thanh Uyên Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
153 Trạm y tế xã Hiền Quan Trạm y tế xã Hiền Quan CHU THỊ QUÝ 01258463667 Khu 10 Hiền Quan Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
154 Trạm y tế xã Vực Trường Trạm y tế xã Vực Trường LÊ THỊ HẢI 01649072323 Khu 6 Vực Trường Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
155 Trạm y tế xã Hương Nha Trạm y tế xã Hương Nha CAO THỊ HÒA 0911196805 Khu 7 Hương Nha Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
156 Trạm y tế xã Xuân Quang Trạm y tế xã Xuân Quang PHAN THỊ THÙY LINH  0978531759 Khu 5 Xuân Quang Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
157 Trạm y tế xã Tứ Mỹ Trạm y tế xã Tứ Mỹ PHÙNG THỊ THANH TÂM 0967791863 Khu 8 Tứ Mỹ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
158 Trạm y tế xã Phương Thịnh Trạm y tế xã Phương Thịnh PHÙNG THỊ THỊNH  0988674557 Khu 5 Phương Thịnh Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
159 Trạm y tế xã Quang Húc Trạm y tế xã Quang Húc PHÙNG THỊ MINH HUỆ 0974183510 Khu 6 Quang Húc Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
160 Trạm y tế xã Hùng Đô Trạm y tế xã Hùng Đô LÊ THỊ CHÍN 01698157729 Khu 4 Hùng Đô  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
161 Trạm y tế xã Tề Lễ Trạm y tế xã Tề Lễ NGUYỄN THỊ KHÁNH HÀO 0975195558 Khu 2 Tề Lễ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
162 TTYT huyện Tân Sơn TTYT huyện Tân Sơn Nguyễn Thị Bích Huệ 01695875353 Khu 5B Xã Tân Phú Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
163 Trạm y tế xã Tân Phú Trạm y tế xã Tân Phú Nguyễn Thị Mộng Hòa 0979323459 Khu 5B Xã Tân Phú Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
164 Trạm y tế xã Thu Cúc Trạm y tế xã Thu Cúc Hoàng Thị Thìn 01652676893 Ngả Hai Xã Thu Cúc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
165 Trạm y tế xã Lai Đồng Trạm y tế xã Lai Đồng Hà Thị Tứ 01664018167 Khu Vường 1 Xã Lai Đồng Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
166 Trạm y tế xã Đồng Sơn Trạm y tế xã Đồng Sơn Đinh Thị Dịu 01655045684 Khu Xuân 1 Xã Đồng Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
167 Trạm y tế xã Tân Sơn Trạm y tế xã Tân Sơn Hà Thị Hợi 01644439378 Khu Hoạt Xã Tân Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
168 Trạm y tế xã Minh Đài Trạm y tế xã Minh Đài Hà Thị Thúy Xâm 0989412882 Khu Bến Đáng Xã Minh Đài Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
169 Trạm y tế xã Long Cốc Trạm y tế xã Long Cốc Hà Thị Kim Duyên 01665589681 Khu Cạn Xã Long Cốc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
170 Trạm y tế xã Văn Luông Trạm y tế xã Văn Luông Trần Đức Huy 0987046934 Khu Bến Gạo Xã Văn Luông Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
171 Trạm y tế xã Xuân Đài Trạm y tế xã Xuân Đài Hà Thị Bình 01698528401 Khu Dụ Xã Xuân Đài Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
172 Trạm y tế xã Kim Thượng Trạm y tế xã Kim Thượng Hà Thị Banh 0977615783 Khu Tân Lập Xã Kim Thượng Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
173 Trạm y tế xã Xuân Sơn Trạm y tế xã Xuân Sơn Hà Thị Thu Hằng 01672564495 Khu Dù Xã Xuân Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
174 Trạm y tế xã Vinh Tiền Trạm y tế xã Vinh Tiền Hà Thị Thiên 0965580648 Khu Đồng Khoai Xã Vinh Tiền Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
175 Trạm y tế xã Tam Thanh Trạm y tế xã Tam Thanh Trịnh Văn Thanh 0947056899 Khu Múc Xã Tam Thanh Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
176 Trạm y tế xã Mỹ Thuận Trạm y tế xã Mỹ Thuận Hà Đức Vân 0977866934 Khu Lực Xã Mỹ Thuận Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
177 Trạm y tế xã Thu Ngạc Trạm y tế xã Thu Ngạc Hà Thị Cường 01684392412 Khu Liên Minh Xã Thu Ngạc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
178 Trạm y tế xã Thạch Kiệt Trạm y tế xã Thạch Kiệt Vũ Thị Minh Phương 0977900671 Khu cường Thịnh 1 Xã Thạch Kiệt Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
179 Trạm y tế xã Kiệt Sơn Trạm y tế xã Kiệt Sơn Nguyễn Thị Hà 0943927285 Khu 2 Xã Kiệt Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
180 TYT  xã Hanh Cù TYT  xã Hanh Cù Đỗ Thị Lan Anh 0985504145 Khu 3  Hanh Cù Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
181 TYT  xã Thanh Vân TYT  xã Thanh Vân Trần Mạnh Quyền 0977942766 Khu 4 Thanh Vân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
182 TYT  xã Vân Lĩnh TYT  xã Vân Lĩnh Lê Thị Kim Phương 0972251434 Khu 2 Vân Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
183 TYT  xã Đồng Xuân TYT  xã Đồng Xuân Trịnh Thị Hợp 0987541441 Khu 6 Đồng Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
184 TYT  xã Thị Trấn Thanh Ba TYT  xã Thị Trấn Thanh Ba Nguyễn Thị Thu Hà 0986477324 Khu 2 Thanh Ba Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
185 TYT  xã Yển Khê TYT  xã Yển Khê Nguyễn Thị Mai Huệ 01629343333 Khu 2  Yển Khê Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
186 TYT  xã Phương Lĩnh TYT  xã Phương Lĩnh Bùi Thị Thảo 0972283306 Khu 2 Phương Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
187 TYT  xã Mạn Lạn TYT  xã Mạn Lạn Nguyễn Thị Hồng Diễm 01688547149 Khu 2  Mạn Lạn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
188 TYT  xã Hoàng Cương TYT  xã Hoàng Cương Nguyễn Văn Sự 01697691566 Khu 2 Hoàng Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
189 TYT  xã Yên Nội TYT  xã Yên Nội Nguyễn Thị Như Ngọc 0972446965 Khu 2  Yên Nội Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
190 TYT  xã Thanh Xá TYT  xã Thanh Xá Vi Thị Phượng 01685737323 Khu 2 Thanh Xá Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
191 TYT  xã Ninh Dân TYT  xã Ninh Dân Nguyễn Thị Bích Ngọc 0985337117 Khu 2 Ninh Dân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
192 TYT  xã Võ Lao TYT  xã Võ Lao Bùi Khoa Thành 01645787990 Khu 2 Võ Lao Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
193 TYT  xã Đông Thành TYT  xã Đông Thành Dương Thị Lý 01683402362 Khu 2 Đông Thành Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
194 TYT  xã Khải Xuân TYT  xã Khải Xuân Phí Thị Giang 01684739066 Khu 2 Khải Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
195 TYT  xã Thái Ninh TYT  xã Thái Ninh Hoàng Thị Đông Hoa 0975475958 Khu 2 Thai Ninh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
196 TYT  xã Đại An TYT  xã Đại An Dương Hắc Hải 0977742678 Khu 2 Đại An Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
197 TYT  xã Đông Lĩnh TYT  xã Đông Lĩnh Tống Anh Đức 0968700148 Khu 2 Đông Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
198 TYT  xã Năng Yên TYT  xã Năng Yên Khuất Thị Hồng Lụa 0979201506 Khu 2 Năng Yên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
199 TYT  xã Quảng Nạp TYT  xã Quảng Nạp Nguyễn Thị Huệ 0985874470 Khu 2 Quảng Nạp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
200 TYT  xã Chí Tiên TYT  xã Chí Tiên Nguyễn Văn Hiển 01698166692 Khu 2 Chí Tiên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
201 TYT  xã Sơn Cương TYT  xã Sơn Cương Vi Thị Hoa 01652307046 Khu 2 Sơn Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
202 TYT  xã Vũ Yển TYT  xã Vũ Yển Nguyễn Thị Thuyết 01639289839 Khu 2 Vũ Yển Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
203 TYT  xã Thanh Hà TYT  xã Thanh Hà Vi Thị Hào 0977526321 Khu 2 Thanh Hà Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
204 TYT  xã Đỗ Sơn TYT  xã Đỗ Sơn Đỗ Trí Hướng 0974981802 Khu 2 Đỗ Sơn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
205 TYT  xã Đỗ Xuyên TYT  xã Đỗ Xuyên Đỗ Thị Thanh Thảo 01649758917 Khu 2 Đỗ Xuyên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
206 TYT  xã Lương Lỗ TYT  xã Lương Lỗ Trương Thị Hoa Lan 0982561456 Khu 2 Lương Lỗ Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
207 Trạm y tế Thị trấn Thanh Sơn Trạm y tế Thị trấn Thanh Sơn Đinh Ngọc Hưng 01692414664 Hùng Nhĩ Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
208 Trạm y tế Thị trấn Thanh Sơn Trạm y tế Thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Thị Ven 0912008069 Hùng Nhĩ Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
209 Trạm y tế xã Sơn Hùng Trạm y tế xã Sơn Hùng Nguyễn Thị Thu Hường 0987200158 Tam Sơn 2 xã Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
210 Trạm y tế xã Sơn Hùng Trạm y tế xã Sơn Hùng Trần Thị Thanh Huyền 0966093368 Tam Sơn 2 xã Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
211 Trạm y tế xã Địch Quả Trạm y tế xã Địch Quả Vũ Thị Hồng Nhung 0166116713 Vũ Thịnh xã Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
212 Trạm y tế xã Địch Quả Trạm y tế xã Địch Quả Nguyễn Thị Lan 0942199929 Vũ Thịnh xã Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
213 Trạm y tế xã Thục Luyện Trạm y tế xã Thục Luyện Trương Thị Thanh 0982043775 Đồng Lão xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
214 Trạm y tế xã Thục Luyện Trạm y tế xã Thục Luyện Đinh Thị Kim Xuyến 0912265671 Đồng Lão xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
215 Trạm y tế xã Võ Miếu Trạm y tế xã Võ Miếu Lê Thị Thu 01695 029 160 Xóm mạ xã Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
216 Trạm y tế xã Võ Miếu Trạm y tế xã Võ Miếu Nguyễn Thị Thành 01688541009 Xóm mạ xã Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
217 Trạm y tế xã Giáp lai Trạm y tế xã Giáp lai Hoàng Thị Thanh Tâm 0982859219 Khu 7 xã Giáp lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
218 Trạm y tế xã Giáp lai Trạm y tế xã Giáp lai Nguyễn Đình Nhất 01688260157 Khu 7 xã Giáp lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
219 Trạm y tế xã Thạch Khoán Trạm y tế xã Thạch Khoán Nguyễn Thị Bích 01683703193 Xóm Cầu xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
220 Trạm y tế xã Thạch Khoán Trạm y tế xã Thạch Khoán Văn Thị Thanh 06185052599 Xóm Cầu xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
221 Trạm y tế xã Văn Miếu Trạm y tế xã Văn Miếu Trần Thị Loan 01686899869 Dẹ 2 xã Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
222 Trạm y tế xã Văn Miếu Trạm y tế xã Văn Miếu Hà Thanh Long 0974410215 Dẹ 2 xã Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
223 Trạm y tế xã Cự Thắng Trạm y tế xã Cự Thắng Trần Thị Thanh Huyền 0934468584 Khu 8 xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
224 Trạm y tế xã Cự Thắng Trạm y tế xã Cự Thắng Đinh Công Vinh Quang 0912296986 Khu 8 xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
225 Trạm y tế xã Cự Đồng Trạm y tế xã Cự Đồng Lê Thị Thu Hà 01638345946 Xóm Đồn xã Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
226 Trạm y tế xã Cự Đồng Trạm y tế xã Cự Đồng Nguyễn Thị Lịch 01687032456 Xóm Đồn xã Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
227 Trạm y tế xã Tất Thắng Trạm y tế xã Tất Thắng Đinh Thị Thảo 01694066300 Khu 7 xã Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
228 Trạm y tế xã Tất Thắng Trạm y tế xã Tất Thắng Hà Văn Vinh 01678651929 Khu 7 xã Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
229 Trạm y tế xã Thắng Sơn Trạm y tế xã Thắng Sơn Nguyễn Thị Kim Oanh 0973691539 Giếng Ông xã Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
230 Trạm y tế xã Thắng Sơn Trạm y tế xã Thắng Sơn Nguyễn Minh Sơn 0978401294 Giếng Ông xã Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
231 Trạm y tế xã Tân Lập Trạm y tế xã Tân Lập Phùng Thị Đông 01693022342 Chầm 1  xã Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
232 Trạm y tế xã Tân Lập Trạm y tế xã Tân Lập Trần Quang Ngưu 0944268178 Chầm 1  xã Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
233 Trạm y tế xã Tân Minh Trạm y tế xã Tân Minh Trần Thị Hồng Nhung 0965823458 Xóm Gằn xã Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
234 Trạm y tế xã Tân Minh Trạm y tế xã Tân Minh Hà Văn Chức 0977683017 Xóm Gằn xã Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
235 Trạm y tế xã Khả Cửu Trạm y tế xã Khả Cửu Đinh Văn Thạch 01682090864 Xóm Tầm xã Khả Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
236 Trạm y tế xã Khả Cửu Trạm y tế xã Khả Cửu Hà Quốc Khánh 0983785924 Xóm Tầm xã Khả Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
237 Trạm y tế xã Thượng Cửu Trạm y tế xã Thượng Cửu Nguyễn Thị Hương 01658697178 Tu Chạn xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
238 Trạm y tế xã Thượng Cửu Trạm y tế xã Thượng Cửu Hà Văn Khanh 0972043938 Tu Chạn xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
239 Trạm y tế xã Đông Cửu Trạm y tế xã Đông Cửu Đinh Văn Hùng 0964115559 Xóm Bái xã Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
240 Trạm y tế xã Đông Cửu Trạm y tế xã Đông Cửu Đinh Thị Chuyên 0963222985 Xóm Bái xã Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
241 Trạm y tế xã Hương Cần Trạm y tế xã Hương Cần Đinh Thị Kim Thoa 0969954828 Xóm Khoang xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
242 Trạm y tế xã Hương Cần Trạm y tế xã Hương Cần Đinh Văn Canh 0973268746 Xóm Khoang xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
243 Trạm y tế xã Yên Lương Trạm y tế xã Yên Lương Nguyễn Trung Úy 01699116971 Khu 5 xã Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
244 Trạm y tế xã Yên Lương Trạm y tế xã Yên Lương Đinh Quốc Vương 0942041867 Khu 5 xã Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
245 Trạm y tế xã Yên Sơn Trạm y tế xã Yên Sơn Trần Văn Điển 0983709244 Liên Chung  xã Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
246 Trạm y tế xã Yên Sơn Trạm y tế xã Yên Sơn Đinh Thị Vi 0984215330 Liên Chung  xã Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
247 Trạm y tế xã Yên Lãng Trạm y tế xã Yên Lãng Bùi Thị lan 01655362577 Đông Vượng xã Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
248 Trạm y tế xã Yên Lãng Trạm y tế xã Yên Lãng Đinh Công Tiến 0942170242 Đông Vượng xã Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
249 Trạm y tế xã Tinh Nhuệ Trạm y tế xã Tinh Nhuệ Nguyễn Thị Nụ 0978492149 Láng Mai xã Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
250 Trạm y tế xã Tinh Nhuệ Trạm y tế xã Tinh Nhuệ Nguyễn Thị Liêm 0984619386 Láng Mai xã Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
251 Trạm y tế xã Lương Nha Trạm y tế xã Lương Nha Nguyễn Thị Mơ 01666342508 Xóm Vũ xã Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
252 Trạm y tế xã Lương Nha Trạm y tế xã Lương Nha Nguyễn Sơn Đông 0965182463 Xóm Vũ xã Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
253 Trung tâm y tế dự phòng Trung tâm y tế dự phòng Nguyễn Thị Hoa 01676363862 Tân Thịnh Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
254 TYT phường Âu Cơ TYT phường Âu Cơ Nguyễn Thị Thương Huyền 0978.669.269 SN02-Tổ 34-Phố Tân Hưng Phường Âu Cơ TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
255 TYT phường Hùng Vương TYT phường Hùng Vương Nguyễn Thanh Huyền 0986.793.235 Tổ 23-Phố Tân Thành Phường Hùng Vương TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
256 TYT phường Phong Châu TYT phường Phong Châu Phùng Thị Kim Ngân 01656.440.270 Tổ 14-Phố Phú An Phường Phong Châu TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
257 TYT phường Trường Thịnh TYT phường Trường Thịnh Nguyễn Thị Mai Huyên 0978.520.868 Khu 8 Phường Trường Thịnh TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
258 TYT xã Hà Lộc TYT xã Hà Lộc Trần Thị Quỳnh 01628.674.811 Khu 4 Xã Hà Lộc TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
259 TYT xã Hà Thạch TYT xã Hà Thạch Nguyễn Thị Hồng Nhung 01696.464.961 Khu 6 Xã Hà Thạch TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
260 TYT xã Phú Hộ TYT xã Phú Hộ Ngô Thị Thu Hường 01687.177.796 Khu 4 Xã Phú Hộ TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
261 TYT xã Thanh Minh TYT xã Thanh Minh Lê Thị Thanh Hoa 0972.649.665 Khu 3 Xã Thanh Minh TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
262 TYT phường Thanh Vinh TYT phường Thanh Vinh Đỗ Thị Minh Thu 01697.532.998 Khu 4 Phường Thanh Vinh TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
263 TYT xã Văn Lung TYT xã Văn Lung Đào Thị Đường 01669.096.774 Khu 3 Xã Văn Lung TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
264 TYT phường Bạch Hạc TYT phường Bạch Hạc Lê Văn Tuấn 0977.357.467 Khu 3 Phường Bạch Hạc TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
265 TYT phường Bến Gót TYT phường Bến Gót Lê  Thị Phương Loan 0988. 563.919 Khu 4 Phường Bến Gót TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
266 TYT Phường Dữu Lâu TYT Phường Dữu Lâu Tạ Quốc Khánh 0914.421.079 Khu Bảo Đà Phường Dữu Lâu TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
267 TYT Phường Gia Cẩm TYT Phường Gia Cẩm Đỗ Thị Bích Thuận 0982.331.567 Khu 20 Phường Gia Cẩm TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
268 TYT PHường Minh Nông TYT PHường Minh Nông Nguyễn Thị Thu 0168.508.7168 Đội 9 - Khu Hồng Hải Phường Minh Nông TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
269 TYT Phường Minh Phương TYT Phường Minh Phương Nguyễn Văn Lộc 0912.148.238 Khu Liên Phương Phường Minh Phương TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
270 TYT Phường Nông Trang TYT Phường Nông Trang Lê Thị Thu Hồng 012.300.852 Khu 4 Phường Nông Trang TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
271 TYT Phường Tân Dân TYT Phường Tân Dân Nguyễn Văn Toản 0917.370.125 Tân Tiến Phường Tân Dân TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
272 TYT Phường Thanh Miếu TYT Phường Thanh Miếu Phan Mai Phương 0915.168.270 Tổ 50 - Khu 12 Phường Thanh Miếu TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
273 TYT Phường Thọ Sơn TYT Phường Thọ Sơn Nguyễn T. Như Quỳnh 0125.580.2246 Tổ 14B Phường Thọ Sơn TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
274 TYT Phường Tiên Cát TYT Phường Tiên Cát Nguyễn Thị Lan 0986.324.035 Hồng Hà Phường Tiên Cát TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
275 TYT Phường Vân Cơ TYT Phường Vân Cơ Đặng Quế Nga 0912.595.357 Tổ 10A - Khu 2 Phường Vân Cơ TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
276 TYT Phường Vân Phú TYT Phường Vân Phú Lê Thị Tuyết Nhung 0978.180.669 Khu 6 Phường Vân Phú TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
277 TYT xã Trưng Vương TYT xã Trưng Vương Bùi Thị Bích 0949.715.833 Khu 3 - Xóm Mai Xã Trưng Vương TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
278 TYT Xã Sông Lô TYT Xã Sông Lô Lê Quang Minh 0912.267.215 Khu 3 Xã Sông Lô TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
279 TYT xã Tân Đức TYT xã Tân Đức Đỗ Thị Bình 0975.287.165 Khu 4 Xã Tân Đức TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
280 TYT xã Phượng Lâu TYT xã Phượng Lâu Nguyễn Văn Tiến 0977.892.526 Khu 5 Phượng Lâu TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
281 TYT xã Hùng Lô TYT xã Hùng Lô Nguyễn Ngọc Khánh 0989.258.396 Khu 4 Xã Hùng Lô TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
282 TYT xã Chu Hóa TYT xã Chu Hóa Trần Ngọc Thắng 0904.014.429 Khu 4 Xã Chu Hóa TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
283 TYT xã Hy Cương TYT xã Hy Cương Nguyễn Tất Đại 01689.272.386 Khu 3 Xã Hy Cương TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
284 TYT xã Thanh Đình TYT xã Thanh Đình Bùi Thị Phú 0962. 063.111  Khu 10 Xã Thanh Đình TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
285 TYT xã Thụy Vân TYT xã Thụy Vân Tạ Thị Kim Oanh 0975.703.196 Khu 3 Xã Thụy Vân TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
286 TYT xã Kim Đức TYT xã Kim Đức Đậu Văn Lam 0989.711.064 Khu 5 Xã Kim Đức TP Việt Trì Tỉnh Phú Thọ
287 Trạm y tế xã Tu Vũ Trạm y tế xã Tu Vũ Nguyễn Thị Hương 0976287202 Khu 5 Xã Tu Vũ Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
288 Trạm y tế xã Yến Mao Trạm y tế xã Yến Mao Nguyễn Thị Phương Thảo 0984491303 Khu 6 Xã Yến Mao Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
289 Trạm y tế xã Phượng Mao Trạm y tế xã Phượng Mao Bùi Huyền Trang 0962874681 Khu 9 Xã Phượng Mao Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
290 Trạm y tế xã Trung Nghĩa Trạm y tế xã Trung Nghĩa Nguyễn Cúc Hương 0987439353 Khu 5 Xã Trung Nghĩa Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
291 Trạm y tế xã Đồng Luận Trạm y tế xã Đồng Luận Nguyễn Thị Thu Trang 0978311586 Khu 7 Xã Đồng Luận Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
292 Trạm y tế xã Trung Thịnh Trạm y tế xã Trung Thịnh Nguyễn Thị Thùy Dung 0961922286 Khu 1 Xã Trung Thịnh Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
293 Trạm y tế xã Hoàng Xá Trạm y tế xã Hoàng Xá Nguyễn Thị Nghĩa 0972234150 Khu 22 Xã Hoàng Xá Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
294 Trạm y tế xã Sơn Thủy Trạm y tế xã Sơn Thủy Hoàng Thị Anh Dung 01678378991 Khu 4 Xã Sơn Thủy Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
295 Trạm y tế xã Đoan Hạ Trạm y tế xã Đoan Hạ Đặng Thị Ngọc Mai 01652191387 Khu 6 Xã Đoan Hạ Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
296 Trạm y tế xã Bảo Yên Trạm y tế xã Bảo Yên Nguyễn Thùy Linh 0987204652 Khu 5 Xã Bảo Yên Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
297 Trạm y tế TT Thanh Thủy Trạm y tế TT Thanh Thủy Lê Thị Phúc 01699224043 Khu 4 TT Thanh Thủy Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
298 Trạm y tế xã Tân Phương Trạm y tế xã Tân Phương Nguyễn Kim Oanh 01688547880 Khu 7 Xã Tân Phương Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
299 Trạm y tế xã Thạch Đồng Trạm y tế xã Thạch Đồng Đỗ Thị Trước 0974147222 Khu 3 Xã Thạch Đồng Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
300 Trạm y tế xã Xuân Lộc Trạm y tế xã Xuân Lộc Nguyễn Thị Thu Hằng 0984201081 Khu 5 Xã Xuân Lộc Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
301 Trạm y tế xã Đào Xá Trạm y tế xã Đào Xá Lê Văn Thanh 09744152612 Khu 10 Xã Đào Xá Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ
302 Trạm y tế Xã Tiên Kiên Trạm y tế Xã Tiên Kiên Nguyễn Thị Yến 0982843163 Khu 4 Xã Tiên Kiên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
303 Trạm y tế Xã Tiên Kiên Trạm y tế Xã Tiên Kiên Nguyễn Thị Thanh Vân 0986259911 Khu 7 Xã Tiên Kiên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
304 Trạm y tế Xã Tiên Kiên Trạm y tế Xã Tiên Kiên Dương Thị Hải 0964246111 Khu 14 Xã Tiên Kiên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
305 Trạm y tế Xã Thạch Sơn Trạm y tế Xã Thạch Sơn Lê Văn Tốn 0982206828 Khu 10 Xã Thạch Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
306 Trạm y tế Xã Thạch Sơn Trạm y tế Xã Thạch Sơn Trần Thị Tâm 01689538152 Khu 2 Xã Thạch Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
307 Trạm y tế Xã Thạch Sơn Trạm y tế Xã Thạch Sơn Đặng Xuân Hải 01685042575 Khu 5 Xã Thạch Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
308 Trạm y tế Xã Tứ Xã Trạm y tế Xã Tứ Xã Khổng Thị Dương Liễu 0984492243 Khu 14 Xã Tứ Xã Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
309 Trạm y tế Xã Tứ Xã Trạm y tế Xã Tứ Xã Bùi Thị Luân 0973150427 Khu 7 Xã Tứ Xã Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
310 Trạm y tế Xã Tứ Xã Trạm y tế Xã Tứ Xã Nguyễn Duy Linh 0989524116 Khu 10 Xã Tứ Xã Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
311 Trạm y tế Xã Sơn Dương Trạm y tế Xã Sơn Dương Bùi ThịThu Hương 0973410858 Khu 7 Xã Sơn Dương Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
312 Trạm y tế Xã Sơn Dương Trạm y tế Xã Sơn Dương Nguyễn Thị Thu Nghiêm 0975204034 Khu 5 Xã Sơn Dương Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
313 Trạm y tế Xã Sơn Dương Trạm y tế Xã Sơn Dương Nguyễn Tất Thắng 0982351699 Khu 1  Xã Sơn Dương Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
314 Trạm y tế Xã Xuân Huy Trạm y tế Xã Xuân Huy Đỗ Tiến Khôi 0988976532 Khu 14 Xã Xuân Huy Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
315 Trạm y tế Xã Xuân Huy Trạm y tế Xã Xuân Huy Nguyễn Thị Thu Hương 0963328774 Khu 1 Xã Xuân Huy Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
316 Trạm y tế Xã Kinh Kệ Trạm y tế Xã Kinh Kệ Bùi Văn Thành 01673593633 Khu 8 Xã Kinh Kệ Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
317 Trạm y tế Xã Kinh Kệ Trạm y tế Xã Kinh Kệ Phan Thị Tố Nga 01628916166 Khu 6  Xã Kinh Kệ Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
318 Trạm y tế Xã Kinh Kệ Trạm y tế Xã Kinh Kệ Lê Thị Thanh Hường 0912409880 Khu 3 Xã Kinh Kệ Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
319 Trạm y tế Xã Sơn Vi Trạm y tế Xã Sơn Vi Kiều Anh Đức 0982860458 Khu 16 Xã Sơn Vy Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
320 Trạm y tế Xã Sơn Vi Trạm y tế Xã Sơn Vi Trương Thị Mùi 0984968537 Khu 5 Xã Sơn Vy Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
321 Trạm y tế Xã Vĩnh Lại Trạm y tế Xã Vĩnh Lại Nguyễn Anh Tuấn 0988084856 Khu 7  Xã Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
322 Trạm y tế Xã Vĩnh Lại Trạm y tế Xã Vĩnh Lại Đào Hồng Sơn 0964468333 Khu 6  Xã Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
323 Trạm y tế Xã Vĩnh Lại Trạm y tế Xã Vĩnh Lại Cao Thị Bích Ngọc 0977627569 Khu 12 Xã Vĩnh Lại Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
324 Trạm y tế Xã Hợp Hải Trạm y tế Xã Hợp Hải Nguyễn Thị Minh 0983655042 Khu 5 Xã Hợp Hải Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
325 Trạm y tế Xã Hợp Hải Trạm y tế Xã Hợp Hải Đỗ Thị Kim Thành 0976495009 Trạm Y tế Xã Hợp Hải Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
326 Trạm y tế Xã Hợp Hải Trạm y tế Xã Hợp Hải Chu Thị Bích Thủy 01636201599 Khu 2 Xã Hợp Hải Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
327 Trạm y tế Xã Hợp Hải Trạm y tế Xã Hợp Hải Nguyễn Thị Hồng Lý 01688000336 Khu 3 Xã Hợp Hải Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
328 Trạm y tế TT Hùng Sơn Trạm y tế TT Hùng Sơn Nguyễn Xuân Trường 01676484899 Khu 1 TT Hùng Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
329 Trạm y tế TT Hùng Sơn Trạm y tế TT Hùng Sơn Hoàng Thị Thúy Thơm 01689777555 Khu 6  TT Hùng Sơn Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
330 Trạm y tế TT Lâm Thao Trạm y tế TT Lâm Thao Nguyễn Ánh Kim 0965268592 TT Lâm thao TT Lâm Thao Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
331 Trạm y tế TT Lâm Thao Trạm y tế TT Lâm Thao Vũ Thị Hồng Hải 01229230733 Khu 6  TT Lâm Thao Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
332 Trạm y tế Xã Xuân Lũng Trạm y tế Xã Xuân Lũng Trần Thị Thanh 0962826616 Khu 11 Xã Xuân Lũng Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
333 Trạm y tế Xã Xuân Lũng Trạm y tế Xã Xuân Lũng Lương Thu Hòa 0983181539 Khu 6  Xã Xuân Lũng Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
334 Trạm y tế Xã Xuân Lũng Trạm y tế Xã Xuân Lũng Nguyễn Thị Mai Hương 0984480056 Khu 10 Xã Xuân Lũng Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
335 Trạm y tế Xã Cao Xá Trạm y tế Xã Cao Xá Phạm Thị Thanh Đào 01665972557 Trạm Y tế Xã Cao Xá Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
336 Trạm y tế Xã Bản Nguyên Trạm y tế Xã Bản Nguyên Nguyễn Khắc Sơn 0989167551 Trạm Y tế Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
337 Trạm y tế Xã Bản Nguyên Trạm y tế Xã Bản Nguyên Nguyễn Thị Hoa 0986375328 Khu 12 Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
338 Trạm y tế Xã Bản Nguyên Trạm y tế Xã Bản Nguyên Trần Văn Bảy 0979582718 Khu 5 Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
339 Trạm y tế Xã Bản Nguyên Trạm y tế Xã Bản Nguyên Lê Trọng Doanh 0978418448 Khu 7 Xã Bản Nguyên Huyện Lâm Thao Tỉnh Phú Thọ
III Tổ chức Chính trị - Xã hội               
1 Hội LH PN Thị trấn Hạ Hoà Hội LH PN Thị trấn Hạ Hoà Nguyễn Thị Yến 0962591315 Khu 10 Thị trấn Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
2 Hội LH PN xã Đại Phạm Hội LH PN xã Đại Phạm Lương Thị Giang 01669082467 Khu 7 Xã Đại Phạm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
3 Hội LH PN xã Hậu Bổng Hội LH PN xã Hậu Bổng Hồ Thị Thủy 01684701500 Khu 3 Xã Hậu Bổng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
4 Hội LH PN xã Đan Hà Hội LH PN xã Đan Hà Trần Thị Quỳnh 0984129760 Khu 3 Xã Đan Hà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
5 Hội LH PN xã Hà Lương Hội LH PN xã Hà Lương Nguyễn Việt Quỳnh 0978657752 Khu 2 Xã Hà Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
6 Hội LH PN xã Lệnh Khanh Hội LH PN xã Lệnh Khanh Nguyễn Thị Tin 0985123814 Khu 6 Xã Lệnh Khanh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
7 Hội LH PN xã Phụ Khánh Hội LH PN xã Phụ Khánh Trần Thị Khánh Linh 0981074289 Khu 6 Xã Phụ Khánh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
8 Hội LH PN xã Liên Phương Hội LH PN xã Liên Phương Nguyễn Thị Phương Thảo 01646850851 Khu 2 Xã Liên Phương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
9 Hội LH PN xã Đan Thượng Hội LH PN xã Đan Thượng Nguyễn Thị Thúy 0973384431 Khu 3 Xã Đan Thượng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
10 Hội LH PN xã Hiền Lương Hội LH PN xã Hiền Lương Nguyễn Thị Minh Kiên 0975491895 Khu 2 Xã Hiền Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
11 Hội LH PN xã Động Lâm Hội LH PN xã Động Lâm Bùi Thị Minh Hải 0976242683 Khu 2 Xã Động Lâm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
12 Hội LH PN xã Lâm Lợi Hội LH PN xã Lâm Lợi Trình Thị Thu Thảo 01652382196 Khu 5 Xã Lâm Lợi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
13 Hội LH PN xã Phương Viên Hội LH PN xã Phương Viên Nguyễn Thị Thu Hiền 0972856399 Khu 3 Xã Phương Viên Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
14 Hội LH PN xã Gia Điền Hội LH PN xã Gia Điền Trần Thị Hồng Hạnh 0977281915 Khu 5 Xã Gia Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
15 Hội LH PN xã Ấm Hạ Hội LH PN xã Ấm Hạ Lê Thị Thanh Nhàn 0977795475 Khu 5 Xã Ấm Hạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
16 Hội LH PN huyện Hạ Hòa Hội LH PN huyện Hạ Hòa Trần Thị Thái Bình 0986967098 Khu 2 Thị trấn Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
17 Hội LH PN xã Y Sơn Hội LH PN xã Y Sơn Nguyễn Thị Anh Ngọc 0972849047 Khu 3 Xã Y Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
18 Hội LH PN xã Hương Xạ Hội LH PN xã Hương Xạ Nguyễn Thị Thu Nga 09788695518 Khu 7 Xã Hương Xạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
19 Hội LH PN xã Cáo Điền Hội LH PN xã Cáo Điền Trần Thị Bích Thùy 0989134513 Khu 3 Xã Cáo Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
20 Hội LH PN xã Xuân Áng Hội LH PN xã Xuân Áng Bùi Thị Tuyết 01657422575 Khu 5 Xã Xuân Áng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
21 Hội LH PN xã Yên Kỳ Hội LH PN xã Yên Kỳ Bùi Thị Kim Hải 0972278096 Khu 7 Xã Yên Kỳ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
22 Hội LH PN xã Chuế Lưu Hội LH PN xã Chuế Lưu Nguyễn Thị Mai 01688456919 Khu 9 Xã Chuế Lưu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
23 Hội LH PN xã Minh Hạc Hội LH PN xã Minh Hạc Đỗ Ngọc Ánh 0972933054 Khu 2 Xã Minh Hạc Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
24 Hội LH PN xã Lang Sơn Hội LH PN xã Lang Sơn Tô Thị Bích Hồng 01647233138 Khu 6 Xã Lang Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
25 Hội LH PN xã Bằng Giã Hội LH PN xã Bằng Giã Trần Thị Minh Hiếu 0973487611 Khu 5 Xã Bằng Giã Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
26 Hội LH PN xã Yên Luật Hội LH PN xã Yên Luật Trần Thị Bích Hiền 0963780333 Khu 7 Xã Yên Luật Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
27 Hội LH PN xã Vô Tranh Hội LH PN xã Vô Tranh Lê Thị Yến 0974019520 Khu 8 Xã Vô Tranh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
28 Hội LH PN xã Văn Lang Hội LH PN xã Văn Lang Nguyễn Thị Minh Ngôn 01687724190 Khu 6 Xã Văn Lang Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
29 Hội LH PN xã Chính Công Hội LH PN xã Chính Công Nguyễn Thị Thu Thủy 0989088180 Khu 5 Xã Chính Công Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
30 Hội LH PN xã Minh Côi Hội LH PN xã Minh Côi Đặng Thị Thu Hiền 01666572475 Khu 4 Xã Minh Côi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
31 Hội LH PN xã Vĩnh Chân Hội LH PN xã Vĩnh Chân Vũ Thị Huyền  01638091518 Khu 6 Xã Vĩnh Chân Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
32 Hội LH PN xã Mai Tùng Hội LH PN xã Mai Tùng Lê Thị Xuyến 01655361413 Khu 2 Xã Mai Tùng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
33 Hội LH PN xã Vụ Cầu Hội LH PN xã Vụ Cầu Lê Thị Tài 01639098352 Khu 3 Xã Vụ Cầu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
34 Hội Nông dân huyện Hạ Hòa Hội Nông dân huyện Hạ Hòa Hồ Thị Thanh Tâm 0972516918 Khu 2 Thị trấn Hạ Hoà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
35 Hội Nông dân xã Đại Phạm Hội Nông dân xã Đại Phạm Phạm Thị Hà 01664553934 Khu 7 Xã Đại Phạm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
36 Hội Nông dân xã Hậu Bổng Hội Nông dân xã Hậu Bổng Tháng Thị Thủy 01696495425 Khu 3 Xã Hậu Bổng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
37 Hội Nông dân xã Đan Hà Hội Nông dân xã Đan Hà Dương Văn Thụ 01682912722 Khu 3 Xã Đan Hà Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
38 Hội Nông dân xã Hà Lương Hội Nông dân xã Hà Lương Phạm Thị Mến 0985728023 Khu 2 Xã Hà Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
39 Hội Nông dân xã Lệnh Khanh Hội Nông dân xã Lệnh Khanh Phạm Văn Thắng 0984908732 Khu 6 Xã Lệnh Khanh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
40 Hội Nông dân xã Phụ Khánh Hội Nông dân xã Phụ Khánh Trần Thị Kim Dung 01662995486 Khu 6 Xã Phụ Khánh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
41 Hội Nông dân xã Liên Phương Hội Nông dân xã Liên Phương Phí Đình Thám 0986108942 Khu 2 Xã Liên Phương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
42 Hội Nông dân xã Đan Thượng Hội Nông dân xã Đan Thượng Đặng Văn Thế 01647606286 Khu 3 Xã Đan Thượng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
43 Hội Nông dân xã Hiền Lương Hội Nông dân xã Hiền Lương Nguyễn Văn Kiên 0987576377 Khu 2 Xã Hiền Lương Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
44 Hội Nông dân xã Động Lâm Hội Nông dân xã Động Lâm Hà Thị Giang 01672167457 Khu 2 Xã Động Lâm Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
45 Hội Nông dân xã Lâm Lợi Hội Nông dân xã Lâm Lợi Vũ Xuân Trường 0982684307 Khu 5 Xã Lâm Lợi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
46 Hội Nông dân xã Phương Viên Hội Nông dân xã Phương Viên Trương Khắc Hùng 0972271031 Khu 3 Xã Phương Viên Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
47 Hội Nông dân xã Gia Điền Hội Nông dân xã Gia Điền Đào Trọng Hiền 0977878515 Khu 5 Xã Gia Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
48 Hội Nông dân xã Ấm Hạ Hội Nông dân xã Ấm Hạ Tạ Xuân Cảnh 01674188480 Khu 5 Xã Ấm Hạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
49 Hội Nông dân xã Quân Khê Hội Nông dân xã Quân Khê Mai Thị Oanh 0978525648 Khu 2 Xã Quân Khê Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
50 Hội Nông dân xã Y Sơn Hội Nông dân xã Y Sơn Phan Thanh Nghị 0964373259 Khu 3 Xã Y Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
51 Hội Nông dân xã Hương Xạ Hội Nông dân xã Hương Xạ Nguyễn Thị Lan Quyên 01649939973 Khu 7 Xã Hương Xạ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
52 Hội Nông dân xã Cáo Điền Hội Nông dân xã Cáo Điền Vũ Xuân Nghĩa 01679268218 Khu 3 Xã Cáo Điền Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
53 Hội Nông dân xã Xuân Áng Hội Nông dân xã Xuân Áng Phạm Thị Ngân 01699541163 Khu 5 Xã Xuân Áng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
54 Hội Nông dân xã Yên Kỳ Hội Nông dân xã Yên Kỳ Tạ Ngọc Dũng 0974021934 Khu 10 Xã Yên Kỳ Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
55 Hội Nông dân xã Chuế Lưu Hội Nông dân xã Chuế Lưu Nguyễn Thị Hồng Hải 0962974144 Khu 9 Xã Chuế Lưu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
56 Hội Nông dân xã Minh Hạc Hội Nông dân xã Minh Hạc Chu Thị Thanh Hoa 0169718701 Khu 2 Xã Minh Hạc Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
57 Hội Nông dân xã Lang Sơn Hội Nông dân xã Lang Sơn Lê Mạnh Hà 02103270460 Khu 6 Xã Lang Sơn Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
58 Hội Nông dân xã Bằng Giã Hội Nông dân xã Bằng Giã Lê Trọng Thủy 0972158353 Khu 5 Xã Bằng Giã Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
59 Hội Nông dân xã Yên Luật Hội Nông dân xã Yên Luật Vũ Lương Thiện 0986416402 Khu 7 Xã Yên Luật Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
60 Hội Nông dân xã Vô Tranh Hội Nông dân xã Vô Tranh Trần Ngọc Sản 01674028337 Khu 8 Xã Vô Tranh Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
61 Hội Nông dân xã Văn Lang Hội Nông dân xã Văn Lang Đỗ Văn Thơ 0977059036 Khu 6 Xã Văn Lang Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
62 Hội Nông dân xã Chính Công Hội Nông dân xã Chính Công Nguyễn Văn Chung 01679663460 Khu 5 Xã Chính Công Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
63 Hội Nông dân xã Minh Côi Hội Nông dân xã Minh Côi Vũ Thị Xuân Lan 01683403566 Khu 4 Xã Minh Côi Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
64 Hội Nông dân xã Vĩnh Chân Hội Nông dân xã Vĩnh Chân Bùi Văn Tặng 0942346228 Khu 6 Xã Vĩnh Chân Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
65 Hội Nông dân xã Mai Tùng Hội Nông dân xã Mai Tùng Lê Quang Dương 01664331911 Khu 2 Xã Mai Tùng Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
66 Hội Nông dân xã Vụ Cầu Hội Nông dân xã Vụ Cầu Đỗ Thị Thu Yến 0989863508 Khu 3 Xã Vụ Cầu Huyện Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ
67 Hội Nông dân Thị Trấn Sông Thao Hội Nông dân Thị Trấn Sông Thao Hà Đức Đại 0914789080 Khu 11 Thị Trấn Sông Thao Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
68 Hội Phụ Nữ huyện Hội Phụ Nữ huyện Vũ Thị Thanh 0984195722 Khu 11 Thị Trấn Sông Thao Cẩm Khê Tỉnh Phú Thọ
69 Hội ND xã Minh Lương  Hội ND xã Minh Lương  Nguyễn Văn Luyện 0985420182 Thôn 3 Minh Lương  Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
70 Hội ND xã Bằng Doãn  Hội ND xã Bằng Doãn  Đặng Ngọc Nam 0985956912 Thôn 6 Bằng Doãn  Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
71 Hội ND xã Bằng Luân  Hội ND xã Bằng Luân  Trần Thị Bích Lựu 01672581009 Thôn 9 Bằng Luân Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
72 Hội ND xã Quế Lâm  Hội ND xã Quế Lâm  Trịnh Quang Trung 0989520393 Thôn 5 Quế Lâm Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
73 Hội ND xã Phúc Lai  Hội ND xã Phúc Lai  Phan Hùng Vĩ 0964534422 Thôn 2 Phúc Lai Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
74 Hội ND xã Ca Đình  Hội ND xã Ca Đình  Trần Văn Bình 0868890519 Thôn 3 Ca Đình Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
75 Hội ND xã Tây Cốc  Hội ND xã Tây Cốc  Nguyễn Văn Năm 01687024580 Thôn 6 Tây Cốc Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
76 Hội ND xã Đông Khê  Hội ND xã Đông Khê  Hoàng Quốc Quân 0972563206 Thôn 2 Đông Khê Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
77 Hội ND xã Nghinh Xuyên  Hội ND xã Nghinh Xuyên  Phạm Hồng Anh 0986918583 Thôn 3 Nghinh Xuyên Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
78 Hội ND xã Hùng Quan  Hội ND xã Hùng Quan  Tạ Đình Tiến 01657951057 Thôn Hùng Quan Hùng Quan Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
79 Hội ND xã Vân Du  Hội ND xã Vân Du  Nguyễn Hải Long 0944441974 Thôn 12 Vân Du Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
80 Hội ND xã Phương Trung  Hội ND xã Phương Trung  Trần Anh Dũng 0985956288 Thôn 4 Phương Trung Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
81 Hội ND xã Ngọc Quan  Hội ND xã Ngọc Quan  Đỗ Xuân Quyết 0987694006 Thôn 8 Ngọc Quan Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
82 Hội ND xã Phong Phú  Hội ND xã Phong Phú  Phạm Công Huấn 0978697117 Thôn 2 Phong Phú Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
83 Hội ND xã Chí Đám  Hội ND xã Chí Đám  Lã Tiến Phong 0936064968 Thôn Ngọc Chúc 2 Chí Đám Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
84 Hội ND xã Hữu Đô Hội ND xã Hữu Đô Phan Văn Ất 0974150750 Thôn 6 Hữu Đô Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
85 Hội ND xã Đại Nghĩa  Hội ND xã Đại Nghĩa  Nguyễn Mạnh Đàn 01663946216 Thôn 7 Đại Nghĩa Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
86 Hội ND xã Thị trấn  Hội ND xã Thị trấn  Phan Thị Bích Phượng 0982617429 Khu Phú Thịnh Thị trấn Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
87 Hội ND xã Phú Thứ  Hội ND xã Phú Thứ  Nguyễn Huy Cảnh 01689454106 Thôn 2 Phú Thứ Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
88 Hội ND xã Yên Kiện  Hội ND xã Yên Kiện  Hoàng Ngọc Luyện 01699546577 Thôn 5 Yên Kiện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
89 Hội ND xã Sóc Đăng  Hội ND xã Sóc Đăng  Nguyễn Đại Thắng 01687433409 Thôn 3 Sóc Đăng Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
90 Hội ND xã Hùng Long  Hội ND xã Hùng Long  Nguyễn Thị Tuyết Mai 0962504355 Thôn 5 Hùng Long Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
91 Hội ND xã Vụ Quang  Hội ND xã Vụ Quang  Phạm Quốc Việt 0983325184 Thôn 5 Vụ Quang Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
92 Hội ND xã Vân Đồn  Hội ND xã Vân Đồn  Đỗ Ngọc Hiển 01666416526 Thôn 3 Vân Đồn  Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
93 Hội ND xã Tiêu Sơn  Hội ND xã Tiêu Sơn  Chu Văn Thọ 01679250374 Thôn 10 Tiêu Sơn Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
94 Hội ND xã Minh Tiến  Hội ND xã Minh Tiến  Chu Ngọc Anh 0975647712 Thôn 5 Minh Tiến Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
95 Hội ND xã CHân Mộng  Hội ND xã CHân Mộng  Trần Thị Bích Thuỷ 0972198136 Thôn 6 Chân Mộng Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
96 Hội ND xã Minh Phú  Hội ND xã Minh Phú  Nguyễn Thị Thuỷ Chung 0973079285 Thôn 6 Minh Phú Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
97 Hội LHPN xã Bằng Doãn Hội LHPN xã Bằng Doãn Ngô Thị Minh Út Mai 01667509349 Thôn 1 Bằng Doãn Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
98 Hội LHPN xã Bằng Luân Hội LHPN xã Bằng Luân Nguyễn Thị Hiệp 01639093530 Thôn 1 Bằng Luân Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
99 Hội LHPN xã Ca Đình Hội LHPN xã Ca Đình Nguyễn Thị Bích 0975195808 Thôn 3 Ca Đình Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
100 Hội LHPN xã Chân Mộng Hội LHPN xã Chân Mộng Nguyễn Thị Huyền Mi 01682883894 Thôn 8 Chân Mộng Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
101 Hội LHPN xã Chí Đám Hội LHPN xã Chí Đám Phạm Thị Phong Thơ 01695587258 Thôn Chí 1 Chí Đám Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
102 Hội LHPN xã Đại Nghĩa Hội LHPN xã Đại Nghĩa Trần Thị Phượng 0973130522 Thôn 1 Đại Nghĩa Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
103 Hội LHPN xã Đông Khê Hội LHPN xã Đông Khê Vũ Thị Hải 01673552677 Thôn 2 Đông Khê Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
104 Hội LHPN xã Hùng Long Hội LHPN xã Hùng Long Quyền Ánh Nguyệt 0917811511 Thôn Tiền Phong Hùng Long Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
105 Hội LHPN xã Hùng Quan Hội LHPN xã Hùng Quan Đặng Thị Cúc 0971427464 Thôn Tân Lập Hùng Quan Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
106 Hội LHPN xã Hữu Đô Hội LHPN xã Hữu Đô Nguyễn Thùy Trang 0977624882 Thôn 7 Hữu Đô Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
107 Hội LHPN xã Minh Lương Hội LHPN xã Minh Lương Nguyễn Thị Hồng Mây 0963831922 Thôn 4 Minh Lương Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
108 Hội LHPN xã Minh Phú Hội LHPN xã Minh Phú Nguyễn Thị Kim Dung 0912707228 Thôn 5 Minh Phú Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
109 Hội LHPN xã Minh Tiến Hội LHPN xã Minh Tiến Trần Thị Kim Thương 0987508584 Thôn 10 Minh Tiến Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
110 Hội LHPN xã Nghinh Xuyên Hội LHPN xã Nghinh Xuyên Lê Thị Yến 0973132457 Thôn 3 Nghinh Xuyên Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
111 Hội LHPN xã Ngọc Quan Hội LHPN xã Ngọc Quan Lê Thị Hồng 0974949448 Thôn 8 Ngọc Quan Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
112 Hội LHPN xã Phương Trung Hội LHPN xã Phương Trung Phạm Ngọc Hoa 01683556939 Thôn 1 Phương Trung Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
113 Hội LHPN xã Phong Phú Hội LHPN xã Phong Phú Trần Thị Sơn Đông 01644396838 Thôn 6 Phong Phú Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
114 Hội LHPN xã Phú Thứ Hội LHPN xã Phú Thứ Hà Thị Kim Hoàn 01699228812 Thôn 1 Phú Thứ Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
115 Hội LHPN xã Phúc Lai Hội LHPN xã Phúc Lai Nguyễn Hải Vân    0986536992 Thôn 5 Phúc Lai Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
116 Hội LHPN xã Quế Lâm Hội LHPN xã Quế Lâm Lê Thị Hà 01642079886 Thôn 7 Quế Lâm Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
117 Hội LHPN xã Sóc Đăng Hội LHPN xã Sóc Đăng Nguyễn Thị Hoa 01674184621 Thôn 1 Sóc Đăng Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
118 Hội LHPN xã Tây Cốc Hội LHPN xã Tây Cốc Lê Thị Hạnh 01668658671 Thôn 5 Tây Cốc Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
119 Hội LHPN xã Thị trấn ĐH Hội LHPN xã Thị trấn ĐH Trần Thị Huyền 01682123469 Thôn Phú Thịnh Thị Trấn Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
120 Hội LHPN xã Tiêu Sơn Hội LHPN xã Tiêu Sơn Nguyễn Thị Giang 01679542527 Thôn 10 Tiêu Sơn Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
121 Hội LHPN xã Vân Đồn Hội LHPN xã Vân Đồn Đỗ Thị Giang 01687089464 Thôn 6 Vân Đồn Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
122 Hội LHPN xã Vân Du Hội LHPN xã Vân Du Nguyễn Thị Thức 01674953037 Thôn 10 Vân Du Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
123 Hội LHPN xã Vụ Quang Hội LHPN xã Vụ Quang Nguyễn Thị Hợi 01655462471 Thôn 7 Vụ Quang Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
124 Hội LHPN xã Yên Kiện Hội LHPN xã Yên Kiện Lê Thị Khuyên 0982727414 Thôn 4 Yên Kiện Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ
125 Hội Nông dân thị trấn Phong Châu Hội Nông dân thị trấn Phong Châu đỗ thị thúy long 0912801663 số 23 Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
126 Hội Nông dân xã Phú Mỹ Hội Nông dân xã Phú Mỹ Mè Quang Huy 0946536221 Khu 7 Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
127 Hội Nông dân xã  Lệ Mỹ Hội Nông dân xã  Lệ Mỹ nguyễn hữu tỉnh 01697108322 Khu 13 Xã Lệ Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
128 Hội Nông dân xã  Liên Hoa Hội Nông dân xã  Liên Hoa hoàng văn tráng 0983499682 Khu 5 Xã Liên Hoa huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
129 Hội Nông dân  xã Trạm Thản Hội Nông dân  xã Trạm Thản nguyễn văn chiến 0984495300 Khu 6  Xã Trạm Thản huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
130 Hội Nông dân xã  Trị Quận Hội Nông dân xã  Trị Quận trần văn thủy 0912744963 Khu 6  Xã Trị Quận huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
131 Hội Nông dân xã  Trung Giáp Hội Nông dân xã  Trung Giáp hà văn thành 0987385398 Khu 5 Xã Trung Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
132 Hội Nông dân xã  Tiên Phú Hội Nông dân xã  Tiên Phú  Lưu anh tuấn 0983257008 Khu 5  Xã Tiên Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
133 Hội Nông dân xã  Hạ Giáp Hội Nông dân xã  Hạ Giáp trần quang hưng 0963883380 Khu 5  Xã Hạ Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
134 Hội Nông dân xã  Bảo Thanh Hội Nông dân xã  Bảo Thanh Bùi Đình Đạt 0974151363 Khu 5  Xã Bảo Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
135 Hội Nông dân xã  Phú Lộc Hội Nông dân xã  Phú Lộc hà trường sinh 0984534202 Khu 12 Xã Phú Lộc huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
136 Hội Nông dân xã  Gia Thanh Hội Nông dân xã  Gia Thanh nguyễn dũng 0984757991 Khu 8 Xã Gia Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
137 Hội Nông dân xã  Tiên Du Hội Nông dân xã  Tiên Du nguyễn thị năm 01657799039 Khu 4 Xã Tiên Du huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
138 Hội Nông dân xã  Phú Nham Hội Nông dân xã  Phú Nham dương công chức 0904894127 Khu 1B  Xã Phú Nham huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
139 Hội Nông dân xã  Bình Bộ Hội Nông dân xã  Bình Bộ lương thị thúy vân 0986089184 Khu 7  Xã Bình Bộ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
140 Hội Nông dân xã  An Đạo Hội Nông dân xã  An Đạo hoàng văn hồng 0978173724 Khu 5 Xã An Đạo huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
141 Hội Nông dân xã  Tử Đà Hội Nông dân xã  Tử Đà Trần Đức Tỵ 01662774820 Khu 2 Xã Tử Đà huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
142 Hội Nông dân xã  Phù Ninh Hội Nông dân xã  Phù Ninh Nguyễn Tiến Đạo 0976137476 Khu 7 Xã Phù Ninh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
143 Hội Nông dân xã Vĩnh Phú Hội Nông dân xã Vĩnh Phú nguyễn kiều hưng 0964682942 Khu 2 Xã Vĩnh Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
144 Hội Phụ Nữ thị trấn Phong Châu Hội Phụ Nữ thị trấn Phong Châu Bùi Thị Thúy 0985 403 171 số 23 Thị trấn Phong Châu huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
145 Hội Phụ Nữ xã Phú Mỹ Hội Phụ Nữ xã Phú Mỹ Nguyễn Thị Ly 0973060768 Khu 7 Xã Phú Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
146 Hội Phụ Nữ xã  Lệ Mỹ Hội Phụ Nữ xã  Lệ Mỹ Bùi Thị Định 0985728924 Khu 13 Xã Lệ Mỹ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
147 Hội Phụ Nữ xã  Liên Hoa Hội Phụ Nữ xã  Liên Hoa Nguyễn T. Thanh Hòa 0974 345 338 Khu 5 Xã Liên Hoa huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
148 Hội Phụ Nữ xã Trạm Thản Hội Phụ Nữ xã Trạm Thản Hà Thị Ngọc Hoa 0978 079 606 Khu 6  Xã Trạm Thản huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
149 Hội Phụ Nữ xã Trị Quận Hội Phụ Nữ xã Trị Quận Trần Thị Thu Huế 0968 127 606 Khu 6  Xã Trị Quận huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
150 Hội Phụ Nữ xã Trung Giáp Hội Phụ Nữ xã Trung Giáp Trần Thị Ninh 0984 869 298 Khu 5 Xã Trung Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
151 Hội Phụ Nữ xã Tiên Phú Hội Phụ Nữ xã Tiên Phú Nguyễn T Thanh Dần 01 655 180 350 Khu 5  Xã Tiên Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
152 Hội Phụ Nữ xã Hạ Giáp Hội Phụ Nữ xã Hạ Giáp Hán Thị Hường 01695028889 Khu 5  Xã Hạ Giáp huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
153 Hội Phụ Nữ xã Bảo Thanh Hội Phụ Nữ xã Bảo Thanh Đỗ Thị Nam 0974 948 813 Khu 5  Xã Bảo Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
154 Hội Phụ Nữ xã Phú Lộc Hội Phụ Nữ xã Phú Lộc Nguyễn Thị Tuyết Mai 0989 996 195 Khu 12 Xã Phú Lộc huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
155 Hội Phụ Nữ xã Gia Thanh Hội Phụ Nữ xã Gia Thanh Lưu Thị Hường 01636 680 688 Khu 8 Xã Gia Thanh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
156 Hội Phụ Nữ xã Tiên Du Hội Phụ Nữ xã Tiên Du Nguyễn Thị Văn 0942 068 440 Khu 4 Xã Tiên Du huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
157 Hội Phụ Nữ xã Phú Nham Hội Phụ Nữ xã Phú Nham Dương Thị Quỳnh Chi 0989 799 900 Khu 1B  Xã Phú Nham huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
158 Hội Phụ Nữ xã Bình Bộ Hội Phụ Nữ xã Bình Bộ Quyền Thị Hoa Mai 0983 598 590 Khu 7  Xã Bình Bộ huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
159 Hội Phụ Nữ xã An Đạo Hội Phụ Nữ xã An Đạo Nguyễn Thị Thu 0977812039 Khu 5 Xã An Đạo huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
160 Hội Phụ Nữ xã Tử Đà Hội Phụ Nữ xã Tử Đà Hằng 01674077119 Khu 2 Xã Tử Đà huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
161 Hội Phụ Nữ xã Phù Ninh Hội Phụ Nữ xã Phù Ninh Nguyễn Thị Tuyết 0972 273 809 Khu 7 Xã Phù Ninh huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
162 Hội Phụ Nữ xã Vĩnh Phú Hội Phụ Nữ xã Vĩnh Phú Đỗ Thị Lý 01674801897 Khu 2 Xã Vĩnh Phú huyện Phù Ninh Tỉnh Phú Thọ
163 Hội ND thị trấn Hưng Hóa Hội ND thị trấn Hưng Hóa đặng văn tráng 0978401007 Khu 6 TT Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
164 HND xã Thọ Văn HND xã Thọ Văn Hán Thị Hiền   Khu 5 xã Thọ Văn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
165 HND xã Thọ Văn HND xã Thọ Văn Phan Đình Tùng   Khu 1 xã Thọ Văn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
166 HND Thị Trấn Hưng Hóa HND Thị Trấn Hưng Hóa Hà Kiến Cơ   Khu 8 Thị Trấn Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
167 HND Xã Dậu Dương HND Xã Dậu Dương Nguyễn Cảnh Phong   Khu 5 Xã Dậu Dương Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
168 HND Xã Cổ Tiết HND Xã Cổ Tiết Nguyễn Đức Cảnh   Khu 9 Xã Cổ Tiết Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
169 HND Xã Cổ Tiết HND Xã Cổ Tiết Vũ Mạnh Thắng   Khu 5 Xã Cổ Tiết Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
170 HND xã Hương nha HND xã Hương nha Phạm Đức Phúc   Khu 2 Hương nha Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
171 HND xã Hương nha HND xã Hương nha Phạm Ngọc Chiến   Khu 3 Hương nha Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
172 HND Xã Phương thịnh  HND Xã Phương thịnh   Nguyễn Hùng   Khu 1 Xã Phương thịnh  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
173 HND Xã Phương thịnh  HND Xã Phương thịnh  Phùng Duy Tân   Khu 11 Xã Phương thịnh  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
174 HND Xã Hiền Quan HND Xã Hiền Quan Lê Văn Hạnh   Khu 10 Xã Hiền Quan Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
175 HND Xã Hiền Quan HND Xã Hiền Quan Ngô Xuân Khoa   Khu 6 Xã Hiền Quan Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
176 HND Xã Hương Nộn HND Xã Hương Nộn Cao Hoàng Thắng   Khu 7 Xã Hương Nộn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
177 HND Xã Hương Nộn HND Xã Hương Nộn Phan Văn Nhung   Khu 5 Xã Hương Nộn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
178 HND Xã Xuân Quang HND Xã Xuân Quang Phạm Thị Toàn   Khu 8 Xã Xuân Quang Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
179 HND Xã Xuân Quang HND Xã Xuân Quang Trần Công Văn   Khu 10 Xã Xuân Quang Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
180 HND Xã Tứ Mỹ  HND Xã Tứ Mỹ  Đặng Văn Chậm   Khu 9 Xã Tứ Mỹ  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
181 HND Xã Tứ Mỹ  HND Xã Tứ Mỹ  Đặng Xuân Phi   Khu 2 Xã Tứ Mỹ  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
182 HND XÃ Hùng Đô HND XÃ Hùng Đô Hạ Đức Minh   Khu 3 XÃ Hùng Đô Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
183 HND XÃ Hùng Đô HND XÃ Hùng Đô Nguyễn Thị Biên   Khu 4 XÃ Hùng Đô Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
184 HND Xã Tề Lễ HND Xã Tề Lễ Nguyễn Văn Lục   Khu 7 Xã Tề Lễ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
185 HND Xã Tề Lễ HND Xã Tề Lễ Nguyễn Tiến Hiển   Khu 4 Xã Tề Lễ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
186 HND Xã Thanh Uyên  HND Xã Thanh Uyên  Phạm Thị Nhị   Khu 3 Xã Thanh Uyên  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
187 HND Xã Thanh Uyên  HND Xã Thanh Uyên  Đặng Thị Mai Sinh   Khu 8 Xã Thanh Uyên  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
188 HND XÃ Quang húc HND XÃ Quang húc Phạm Xuân Bằng   Khu 7 XÃ Quang húc Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
189 HND XÃ Quang húc HND XÃ Quang húc Trịnh Văn Hán   Khu 3 XÃ Quang húc Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
190 HND Xã Hương Nộn  HND Xã Hương Nộn  Nguyễn Văn Bình   Khu 6 Xã Hương Nộn  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
191 HND Xã  Hồng Đà HND Xã  Hồng Đà Phan Thành Quang   Khu 5 Xã  Hồng Đà Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
192 HND XÃ Dị Nậu  HND XÃ Dị Nậu  Tạ Minh Tuấn   Khu 5 XÃ Dị Nậu  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
193 HND XÃ Dị Nậu  HND XÃ Dị Nậu  Hán Thị Hoa   Khu 2 XÃ Dị Nậu  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
194 HND xã Tam Cường  HND xã Tam Cường  Phạm Thị Hồng Lịch   Khu 1 xã Tam Cường  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
195 HND xã Tam Cường  HND xã Tam Cường  Đặng Thị Tình   Khu 7 xã Tam Cường  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
196 HND XÃ Thượng Nông  HND XÃ Thượng Nông  Bùi  Hữu Nam   Khu 2 XÃ Thượng Nông  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
197 HND XÃ Thượng Nông  HND XÃ Thượng Nông  Lê Thị Hường   Khu 6 XÃ Thượng Nông  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
198 HND Xã Vực Trường  HND Xã Vực Trường  Nguyễn Thị Kim Toàn   Khu 3 Xã Vực Trường  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
199 HND Xã Vực Trường  HND Xã Vực Trường  Nguyễn Ngọc Ngân   Khu 3 Xã Vực Trường  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
200 HND Xã Văn Lương  HND Xã Văn Lương  Nguyễn Thị Phú   Khu 2 Xã Văn Lương  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
201 HND Xã Văn Lương  HND Xã Văn Lương  Nguyễn Như Hải   Khu 1 Xã Văn Lương  Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
202 Hội phụ nữ huyện Hội phụ nữ huyện TRIỆU THỊ NHÂN 0986257710 Khu 11 Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
203 HPN Xã Hồng Đà HPN Xã Hồng Đà Phan Thị Nha 01697 313 384 Khu 10 Xã Hồng Đà Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
204 HPN Xã Thượng Nông HPN Xã Thượng Nông Đặng Thị Dung 01692 799 672  Khu 6 Xã Thượng Nông Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
205 HPN Xã Dậu Dương HPN Xã Dậu Dương Phùng Thị Mùi 0983 135 443 Khu 7 Xã Dậu Dương Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
206 HPN Xã Hưng Hóa HPN Xã Hưng Hóa Nguyễn Thị Oanh 01652 204 269  Khu 5 Xã Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
207 HPN Xã Dị Nậu HPN Xã Dị Nậu Hán Thị Phương 01697 895 837 Khu 8 Xã Dị Nậu Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
208 HPN Xã Thọ Văn HPN Xã Thọ Văn Cù Thị Thu Hiền 01675 508 118 Khu 10 Xã Thọ Văn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
209 HPN Xã Hương Nộn HPN Xã Hương Nộn Trần Thị Thu Thủy 0985 675 456 Khu 9 Xã Hương Nộn Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
210 HPN Xã Cổ Tiết HPN Xã Cổ Tiết Nguyễn Thị Tâm 01686 125 480 Khu 2 Xã Cổ Tiết Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
211 HPN Xã Tam Cường HPN Xã Tam Cường Phan Thị Thanh Tâm 01277 655 707 Khu 3 Xã Tam Cường Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
212 HPN Xã Thanh Uyên HPN Xã Thanh Uyên Phạm Thị Hải 0975 410 098 Khu 4 Xã Thanh Uyên Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
213 HPN Xã Hiền Quan HPN Xã Hiền Quan Nguyễn Thị Hùy 01643 269 989 Khu 7 Xã Hiền Quan Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
214 HPN Xã Vực Trường HPN Xã Vực Trường Nguyễn Thị Hồng Thư 0976 062 168 Khu 4 Xã Vực Trường Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
215 HPN Xã Hương Nha HPN Xã Hương Nha Lương Thị Oanh 01682 099 014 Khu 3 Xã Hương Nha Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
216 HPN Xã Xuân Quang HPN Xã Xuân Quang Phạm Thị Mùi 01683 898 597 Khu 8 Xã Xuân Quang Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
217 HPN Xã Tứ Mỹ HPN Xã Tứ Mỹ Hà Thị Kim Loan 01685 427 153 Khu 8 Xã Tứ Mỹ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
218 HPN Xã Phương Thịnh HPN Xã Phương Thịnh Nguyễn Thị Dung 01696 059 608 Khu 3 Xã Phương Thịnh Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
219 HPN Xã Hùng Đô HPN Xã Hùng Đô Điêu Thị Kim Hoa 09748 332 782 Khu 6 Xã Hùng Đô Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
220 HPN Xã Quang Húc HPN Xã Quang Húc Hoàng Thị Kim Ngân 01255 133 131 Khu 5 Xã Quang Húc Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
221 HPN Xã Tề Lễ HPN Xã Tề Lễ Phạm Thị Xuân Thuỷ 01634 135 197 Khu 6 Xã Tề Lễ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
222 HPN Xã Văn Lương HPN Xã Văn Lương Hán Thị Hậu 01688 976 189 Khu 6 Xã Văn Lương Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
223 HPN Thị Trấn Hưng Hóa HPN Thị Trấn Hưng Hóa Bùi Thị Thủy 0983 160 296 Khu 3 Thị Trấn Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
224 HPN Thị Trấn Hưng Hóa HPN Thị Trấn Hưng Hóa Hà Thị Thu Hòa 01643 553 582 Khu 6 Thị Trấn Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
225 HPN Thị Trấn Hưng Hóa HPN Thị Trấn Hưng Hóa Lê Việt Hà 0979 226 086 Khu 6 Thị Trấn Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
226 HPN Thị Trấn Hưng Hóa HPN Thị Trấn Hưng Hóa Lê Kim Thiện 0988 097 232 Khu 2 Thị Trấn Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
227 HPN Thị Trấn Hưng Hóa HPN Thị Trấn Hưng Hóa Triệu Thị Nhân 986257710 Khu 5 Thị Trấn Hưng Hóa Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
228 HPN Xã Tứ Mỹ HPN Xã Tứ Mỹ Hà Thị Loan   Khu 3 Xã Tứ Mỹ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
229 HPN Xã Tứ Mỹ HPN Xã Tứ Mỹ Đặng Thị Chỉnh   Khu 4 Xã Tứ Mỹ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
230 HPN Xã Phương Thịnh HPN Xã Phương Thịnh Nguyễn Thị Dung   Khu 2  Xã Phương Thịnh Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
231  HPN Xã Phương Thịnh  HPN Xã Phương Thịnh Nguyễn T. Như Quỳnh   Khu 2  Xã Phương Thịnh Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
232 HPN Xã Hùng Đô HPN Xã Hùng Đô Điêu Thị ánh   Khu 3 Xã Hùng Đô Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
233 HPN Xã Hùng Đô HPN Xã Hùng Đô Điêu Thị Thúy Hằng   Khu 5 Xã Hùng Đô Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
234  HPN Xã Quang Húc  HPN Xã Quang Húc Phạm Thị Tính   Khu 2  Xã Quang Húc Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
235  HPN Xã Quang Húc  HPN Xã Quang Húc Hoàng Thị Kim Ngân   Khu 5  Xã Quang Húc Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
236 HPN Xã Tề Lễ HPN Xã Tề Lễ Hà Thị Phương   Khu 3 Xã Tề Lễ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
237 HPN Xã Tề Lễ HPN Xã Tề Lễ Lê Thị Kim Sơn   Khu 4  Xã Tề Lễ Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
238 HPN Xã Xuân Quang HPN Xã Xuân Quang Phạm Thị Mùi   Khu 2 Xã Xuân Quang Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
239 HPN Xã Xuân Quang HPN Xã Xuân Quang Đỗ Thị Xuân   Khu 2 Xã Xuân Quang Huyện Tam Nông  Tỉnh Phú Thọ
240 Hội nông dân Huyện Hội nông dân Huyện Lương Thị Phấn 0982 260 484 Khu 3 thị trấn Thanh Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
241 Hội ND xã Khu 5 Hội ND xã xã Đồng Sơn Hà Văn Đàn 01668714548 Khu 5 xã Đồng Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
242 Hội ND xã Khu 2 Hội ND xã xã Kiệt Sơn Hà Thị Đào 0973862573 Khu 2 xã Kiệt Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
243 Hội ND xã Khu Tân Lập Hội ND xã xã Kim Thượng Phùng Văn Thành 0982 700 363 Khu Tân Lập xã Kim Thượng Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
244 Hội ND xã Khu Vường 1 Hội ND xã xã Lai Đồng Hà Như Quỳnh 0936264194 Khu Vường 1 xã Lai Đồng Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
245 Hội ND xã Khu Cạn Hội ND xã xã Long Cốc Phùng Thị Mạnh 0982825470 Khu Cạn xã Long Cốc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
246 Hội ND xã Khu Bến Đáng Hội ND xã xã Minh Đài Nguyễn Văn Bền 0978047214 Khu Bến Đáng xã Minh Đài Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
247 Hội ND xã Khu Lực Hội ND xã xã Mỹ Thuận Hoàng Lệ Duy 01686844774 Khu Lực xã Mỹ Thuận Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
248 Hội ND xã Khu Múc Hội ND xã xã Tam Thanh Trần Xuân Đạo 0168 7277021 Khu Múc xã Tam Thanh Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
249 Hội ND xã Khu 5B Hội ND xã xã Tân Phú Hà Xuân Hồng 0982 189 282 Khu 5B xã Tân Phú Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
250 Hội ND xã Khu Hoạt Hội ND xã xã Tân Sơn Hà Văn Khởi 01675454897 Khu Hoạt xã Tân Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
251 Hội ND xã Khu cường Thịnh 1 Hội ND xã xã Thạch Kiệt Hoàng Minh Cảnh 0984724350 Khu cường Thịnh 1 xã Thạch Kiệt Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
252 Hội ND xã Ngả Hai Hội ND xã xã Thu Cúc Hoàng Minh Thuận 0163 2337081 Ngả Hai xã Thu Cúc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
253 Hội ND xã Khu Liên Minh Hội ND xã xã Thu Ngạc Phùng Văn Lợi 0948774183 Khu Liên Minh xã Thu Ngạc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
254 Hội ND xã Khu Bến Gạo Hội ND xã xã Văn Luông Hà Thị Huệ 01662961315 Khu Bến Gạo xã Văn Luông Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
255 Hội ND xã Khu Đồng Khoai Hội ND xã xã Vinh Tiền Hà Thanh Hường 0167 8253082 Khu Đồng Khoai xã Vinh Tiền Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
256 Hội ND xã Khu Dụ Hội ND xã xã Xuân Đài Hoàng Thị Chi 09744074117 Khu Dụ xã Xuân Đài Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
257 Hội ND xã Khu Dù Hội ND xã xã Xuân Sơn Đặng Văn Tuấn 01669.663.702 Khu Dù xã Xuân Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
258 Hội PN xã Khu Xuân 1 Hội PN xã xã Đồng Sơn Nguyễn Thị Sức 0967 042 941 Khu Xuân 1 xã Đồng Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
259 Hội PN xã Khu 7 Hội PN xã xã Kiệt Sơn Hà Thị Hằng 01634 647 519 Khu 7 xã Kiệt Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
260 Hội PN xã Khu Quyền Hội PN xã xã Kim Thượng Phùng Thị Thanh 0165 3877 432 Khu Quyền xã Kim Thượng Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
261 Hội PN xã Khu Đoàn Hội PN xã xã Lai Đồng Đinh Thị Lịch 0975 727 692 Khu Đoàn xã Lai Đồng Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
262 Hội PN xã Khu Măng 1 Hội PN xã xã Long Cốc Hà Thị Kim Cúc 01635 466 986  Khu Măng 1 xã Long Cốc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
263 Hội PN xã Khu Bến Đáng Hội PN xã xã Minh Đài Nguyễn Thị Tuyền 01676 835 016 Khu Bến Đáng xã Minh Đài Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
264 Hội PN xã Khu Lực Hội PN xã xã Mỹ Thuận Hoàng Thị Hải Yến 01664 891 126 Khu Lực xã Mỹ Thuận Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
265 Hội PN xã Khu Múc Hội PN xã xã Tam Thanh Lê Thị Bích Hạnh 0978 223 256 Khu Múc xã Tam Thanh Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
266 Hội PN xã Khu 5B Hội PN xã xã Tân Phú Vũ Thị Hà 0915 966 775 Khu 5B xã Tân Phú Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
267 Hội PN xã Khu Chiềng 2 Hội PN xã xã Thạch Kiệt Hà Thị Nhung 0165 452 7602 Khu Chiềng 2 xã Thạch Kiệt Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
268 Hội PN xã Khu Bặn Hội PN xã xã Thu Cúc Hà Thị Nhàn 0968 099 165 Khu Bặn xã Thu Cúc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
269 Hội PN xã Khu Nà Nờm Hội PN xã xã Thu Ngạc Hoàng Thị Láng 0984912518 Khu Nà Nờm xã Thu Ngạc Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
270 Hội PN xã Khu Bến Gạo Hội PN xã xã Văn Luông Hà Thị Kim Thoa 0969538621 Khu Bến Gạo xã Văn Luông Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
271 Hội PN xã Khu Mận Gạo Hội PN xã xã Vinh Tiền Bàn Thị Kiều Liên 0965 664 826 Khu Mận Gạo xã Vinh Tiền Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
272 Hội PN xã Khu Dụ Hội PN xã xã Xuân Đài Hà Thị Quyến 0978 055 597 Khu Dụ xã Xuân Đài Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
273 Hội PN xã Khu Lạng Hội PN xã xã Xuân Sơn Hoàng Thị Lành 01664 318 712 Khu Lạng xã Xuân Sơn Huyện Tân Sơn Tỉnh Phú Thọ
274 Hội nông dân Hanh Cù Hội nông dân Hanh Cù Nguyễn Văn Thìn 0978215343 Khu 3 xã  Hanh Cù Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
275 Hội nông dân Vũ Yển Hội nông dân Vũ Yển Mai Thị Lĩnh Hồng  0985 091916 Khu 3 xã Vũ Yển Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
276 Hội nông dân  Mạn Lạn Hội nông dân  Mạn Lạn Tống Đình Quang 0987526267 Khu 3 xã Mạn Lạn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
277 Hội nông dân  Vân Lĩnh Hội nông dân  Vân Lĩnh Đỗ Văn Linh  0972 678279 Khu 5 xã Vân Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
278 Hội nông dân  Đỗ Sơn Hội nông dân  Đỗ Sơn Nguyễn Tiến Điển 0984142835 Khu 15 xã Đỗ Sơn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
279 Hội nông dân  Thanh Xá Hội nông dân  Thanh Xá Nguyễn Duy Trinh  01657 529227 Khu 2 xã Thanh Xá Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
280 Hội nông dân   Lương Lỗ  Hội nông dân   Lương Lỗ  Lê Thị Thúy Hằng   0989 664756 Khu 6 xã Lương Lỗ Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
281 Hội nông dân  Đông Thành Hội nông dân  Đông Thành Vi Văn Chàng 01645 243182 Khu 5 xã Đông Thành Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
282 Hội nông dân  Ninh Dân Hội nông dân  Ninh Dân Đỗ Thị Bích Thu  0986 915561 Khu 2 xã Ninh Dân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
283 Hội nông dân  Khải Xuân Hội nông dân  Khải Xuân Ngô Quang Hồng  0989 298227 Khu 5 xã Khải Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
284 Hội nông dân  Võ Lao Hội nông dân  Võ Lao Nguyễn Hữu Đảm  0973 551999 Khu 2 xã Võ Lao Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
285 Hội nông dân  Đại An Hội nông dân  Đại An Nguyễn Đăng Hưng  0985 820578 khu 5 xã Đại An Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
286 Hội nông dân  Quảng Nạp Hội nông dân  Quảng Nạp Lâm Quang Hải  0978 387809 Khu 9 xã Quảng Nạp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
287 Hội nông dân  Thái Ninh Hội nông dân  Thái Ninh Nguyễn Thành Long  0982 727483 Khu 12 xã Thái Ninh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
288 Hội nông dân  Yên Nội Hội nông dân  Yên Nội Nguyễn Xuân Hữu  01638 350451 khu 10 xã Yên Nội Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
289 Hội nông dân Thị trấn Thanh Ba Hội nông dân Thị trấn Thanh Ba Lê Thị Thúy Mùi 0966053075 Khu 8 Thị trấn Thanh Ba Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
290 Hội nông dân Đồng Xuân Hội nông dân Đồng Xuân Hà Đình Trung 01677776481 Khu 9 Đồng Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
291 Hội nông dân Thanh Vân Hội nông dân Thanh Vân Đỗ Thanh Hiền 0974154362 Khu 5 Thanh Vân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
292 Hội nông dân Yển Khê Hội nông dân Yển Khê Nguyễn Mạnh Thằng 0982701776 Khu 2 Yển Khê Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
293 Hội nông dân Phương Lĩnh Hội nông dân Phương Lĩnh Nguyễn Tiến Tân 0919560806 Khu 4 Phương Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
294 Hội nông dân Hoàng Cương  Hội nông dân Hoàng Cương  Lê Văn Hưng 0972629836 Khu 4 Hoàng Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
295 Hội nông dân Chí Tiên Hội nông dân Chí Tiên Nguyễn Văn Thành 0984742600 Khu 3 Chí Tiên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
296 Hội nông dân Đông Lĩnh Hội nông dân Đông Lĩnh Chu Trung Kiên 0982936100 Khu 4 Đông Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
297 Hội nông dân Năng Yên Hội nông dân Năng Yên Lê Văn Tiến 0983352737 Khu 5 Năng Yên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
298 Hội nông dân Đỗ Xuyên Hội nông dân Đỗ Xuyên Nguyễn Hữu Phát 0989883776 Khu 3 Đỗ Xuyên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
299 Hội nông dân Thanh Hà Hội nông dân Thanh Hà Hà Anh Hiền 0973922063 Khu 3 Thanh Hà Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
300 Hội nông dân Sơn Cương Hội nông dân Sơn Cương Trương Khánh Toàn 01675495478 Khu 2 Sơn Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
301 Hội phụ nữ xã Vân Lĩnh Hội phụ nữ xã Vân Lĩnh Phạm Thị Thu Hường 0985688203 Khu 3 Vân Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
302 Hội phụ nữ xã Thanh Vân Hội phụ nữ xã Thanh Vân Triệu Thị Ánh 0972190761 Khu 3 Thanh Vân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
303 Hội phụ nữ xã Hanh Cù Hội phụ nữ xã Hanh Cù Phùng Thị Vĩnh 01697316498 Khu 3 Hanh Cù Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
304 Hội phụ nữ xã Đồng Xuân Hội phụ nữ xã Đồng Xuân Nguyễn Thị Thanh Bình 0969437183 Khu 5 Đồng Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
305 Hội phụ nữ xã Yển Khê Hội phụ nữ xã Yển Khê Nguyễn Thị Ngọc Anh 01666106999 Khu 15 Yển Khê Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
306 Hội phụ nữ xã Vũ Yển Hội phụ nữ xã Vũ Yển Nguyễn Thị Hiên 01699089035 Khu 2 Vũ Yển Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
307 Hội phụ nữ xã Phương Lĩnh Hội phụ nữ xã Phương Lĩnh Nguyễn Thị Thanh Mai 0983902258 Khu 6 Phương Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
308 Hội phụ nữ xã Mạn Lạn Hội phụ nữ xã Mạn Lạn Nguyễn Thị Tấn 0974743719 Khu 5 Mạn Lạn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
309 Hội phụ nữ xã Hoàng Cương Hội phụ nữ xã Hoàng Cương Nguyễn Thị Minh Huyền 01648868136 Khu 2 Hoàng Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
310 Hội phụ nữ xã Chí Tiên Hội phụ nữ xã Chí Tiên Phạm Thị Bích Hường 0982744415 Khu 5 Chí Tiên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
311 Hội phụ nữ xã Sơn Cương Hội phụ nữ xã Sơn Cương Hà Thị Thuý Hồng 01645561763 Khu 2 Sơn Cương Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
312 Hội phụ nữ xã Đỗ Sơn  Hội phụ nữ xã Đỗ Sơn  Nguyễn T Minh Hương 01692990058 khu 5 Đỗ Sơn Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
313 Hội phụ nữ xã Đỗ Xuyên Hội phụ nữ xã Đỗ Xuyên Nguyễn Thị Minh 0976853773 Khu 9 Đỗ Xuyên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
314 Hội phụ nữ xã Lương Lỗ Hội phụ nữ xã Lương Lỗ Lê Thị Hồng Thuý 0988160591 Khu 12 Lương Lỗ Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
315 Hội phụ nữ xã Thanh Hà Hội phụ nữ xã Thanh Hà Hà Thị hồng Lưu 01287491583 khu 10 Thanh Hà Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
316 Hội phụ nữ xã Đông Thành Hội phụ nữ xã Đông Thành Nguyễn Đỗ Việt Bắc 0962312093 Khu 8 Đông Thành Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
317 Hội phụ nữ xã Khải Xuân Hội phụ nữ xã Khải Xuân Vi Thị Phượng 0979226968 Khu 9 Khải Xuân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
318 Hội phụ nữ xã Võ Lao Hội phụ nữ xã Võ Lao Đặng Thị Tuyết Nhung 01635238275 Khu 5 Võ Lao Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
319 Hội phụ nữ xã Ninh Dân Hội phụ nữ xã Ninh Dân Lê Thị Hồng 0985907711 Khu 2 Ninh Dân Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
320 Hội phụ nữ Thị Trấn Thanh Ba Hội phụ nữ Thị Trấn Thanh Ba Tống Thị Thanh Hương 0913859904 Khu 4 Thị trấn Thanh Ba Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
321 Hội phụ nữ xã Đại An Hội phụ nữ xã Đại An Nguyễn Thị Hợp 0962901680 Khu 4 Đại An Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
322 Hội phụ nữ xã Thái Ninh Hội phụ nữ xã Thái Ninh Vũ Thị Kiều Năng 0986833750 Khu 3 Thái Ninh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
323 Hội phụ nữ xã Năng Yên Hội phụ nữ xã Năng Yên Hoàng Thị Kim Liên 0975703897 Khu 4 Năng Yên Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
324 Hội phụ nữ xã Quảng Nạp Hội phụ nữ xã Quảng Nạp Nguyễn Thị Sáu 01646538791 Khu 5 Quảng Nạp Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
325 Hội phụ nữ xã Yên Nội Hội phụ nữ xã Yên Nội Nguyễn Thị Sinh 01689453488 Khu 3 Yên Nội Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
326 Hội phụ nữ xã Thanh Xá Hội phụ nữ xã Thanh Xá Nguyễn Thị Thuý Hà 0979066355 Khu 3 Thanh Xá Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
327 Hội phụ nữ xã Đông Lĩnh Hội phụ nữ xã Đông Lĩnh Ngô Thị Hồng 0982944360 Khu 2 Đông Lĩnh Huyện Thanh Ba Tỉnh Phú Thọ
328 Hội nông dân xã Thắng Sơn Hội nông dân xã Thắng Sơn Hà Quang Chính 0977244139 Giếng Ông xã Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
329 Hội nông dân xã Thắng Sơn Hội nông dân xã Thắng Sơn Quách Trí Dũng 0983473941 Giếng Ông xã Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
330 Hội nông dân xã Tân Minh Hội nông dân xã Tân Minh  Hà Quốc Khánh 01634918663 Xóm Gằn Xã Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
331 Hội nông dân xã Tân Minh Hội nông dân xã Tân Minh  Hà Thanh Tân 01668508695 Xóm Gằn Xã Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
332 Hội nông dân xã Lương Nha Hội nông dân xã Lương Nha Đồng Thế Tùng 01692182176 Xóm Vũ xã Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
333 Hội nông dân xã Lương Nha Hội nông dân xã Lương Nha Nguyễn Ngọc Dương 0975861360 Xóm Vũ xã Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
334 Hội nông dân xã Lương Nha Hội nông dân xã Lương Nha Ngô Xuân Yến 0975831796 Xóm Vũ xã Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
335 Hội nông dân xã Thạch Khoán Hội nông dân xã Thạch Khoán Vũ Xuân Huy 01647821765 Khu Cầu Xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
336 Hội nông dân xã Thạch Khoán Hội nông dân xã Thạch Khoán Đặng Thị Nhâm 01635280185 Khu Cầu Xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
337 Hội nông dân xã Cự Thắng Hội nông dân xã Cự Thắng Đinh Thị Kim Cúc 01678016281 Khu 8 Xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
338 Hội nông dân xã Cự Thắng Hội nông dân xã Cự Thắng Trương Văn Minh 0983859380 Khu 8 Xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
339 Hội nông dân xã Cự Thắng Hội nông dân xã Cự Thắng Hoàng Thị Lũng 01678624806 Khu 8 Xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
340 Hội nông dân xã Cự Thắng Hội nông dân xã Cự Thắng Dương Thị Thu Hường 0989706311 Khu 8 Xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
341 Hội nông dân xã Sơn Hùng Hội nông dân xã Sơn Hùng Lê Xuân Tình 0972874755 Tam Sơn 2 Xã Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
342 Hội nông dân xã Sơn Hùng Hội nông dân xã Sơn Hùng Bùi Thị Thúy Hà 01646273112 Tam Sơn 2 Xã Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
343 Hội nông dân xã Văn Miếu Hội nông dân xã Văn Miếu Lê Văn Thắng 0985728468 Dẹ 1 Xã Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
344 Hội nông dân xã Văn Miếu Hội nông dân xã Văn Miếu Hà Ngọc Kiên 01636073097 Dẹ 1 Xã Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
345 Hội nông dân xã Văn Miếu Hội nông dân xã Văn Miếu Hà Hùng Cường 0982194555 Dẹ 1 Xã Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
346 Hội nông dân xã Cự Đồng Hội nông dân xã Cự Đồng Đinh Văn Hùng 0985105507 Khu Đồn Xã Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
347 Hội nông dân xã Cự Đồng Hội nông dân xã Cự Đồng Đinh Xuân Nam 01648674308 Khu Đồn Xã Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
348 Hội nông dân thị trấn Thanh Sơn Hội nông dân thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Ngọc Tâm 0986309134 Tân Tiến Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
349 Hội nông dân thị trấn Thanh Sơn Hội nông dân thị trấn Thanh Sơn Đinh Văn Kết 01676913103 Tân Tiến Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
350 Hội nông dân thị trấn Thanh Sơn Hội nông dân thị trấn Thanh Sơn Nguyễn Thị Hồng 0983134873 Tân Tiến Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
351 Hội nông dân xã Tân Lập Hội nông dân xã Tân Lập Đinh Văn Chính  0989014307 Chầm 1 Xã Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
352 Hội nông dân xã Tân Lập Hội nông dân xã Tân Lập Ngọc Văn Ninh  0969803380 Chầm 1 Xã Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
353 Hội nông dân xã Tân Lập Hội nông dân xã Tân Lập  Ngọc Văn Vinh 0984215305 Chầm 1 Xã Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
354 Hội nông dân xã Giáp Lai Hội nông dân xã Giáp Lai Nguyễn Văn Tường 0984732775 Khu 7 Xã Giáp Lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
355 Hội nông dân xã Giáp Lai Hội nông dân xã Giáp Lai Đinh Thị Thảo 01686145510 Khu 7 Xã Giáp Lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
356 Hội nông dân xã Giáp Lai Hội nông dân xã Giáp Lai Nguyễn Biên Cương 01238811981 Khu 7 Xã Giáp Lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
357 Hội nông dân xã Hương Cần Hội nông dân xã Hương Cần Đinh Tiến Nam 0989414386 Xóm Đồn Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
358 Hội nông dân xã Hương Cần Hội nông dân xã Hương Cần Doãn Văn Thắng 01695799345 Xóm Đồn Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
359 Hội nông dân xã Hương Cần Hội nông dân xã Hương Cần Ngọc Thị Thơm 01644654673 Xóm Đồn Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
360 Hội nông dân xã Thục Luyện Hội nông dân xã Thục Luyện Vũ Mạnh Quang 01674873000 Đồng Lão xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
361 Hội nông dân xã Thục Luyện Hội nông dân xã Thục Luyện Hà Thị Thanh 01648970016 Đồng Lão xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
362 Hội nông dân xã Thục Luyện Hội nông dân xã Thục Luyện Đinh Xuân Hoan 0984654788 Đồng Lão xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
363 Hội nông dân xã Võ Miếu Hội nông dân xã Võ Miếu Hà Thái Vận 0983930375 Xóm Mạ xã Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
364 Hội nông dân xã Võ Miếu Hội nông dân xã Võ Miếu Nguyễn Văn Mạnh 01638347330 Xóm Mạ xã Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
365 Hội nông dân xã Yên Lương Hội nông dân xã Yên Lương Đinh Văn Thành 0913818458 Khu 5 Xã Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
366 Hội nông dân xã Yên Lương Hội nông dân xã Yên Lương Đinh Chí Hiếu 0987276438 Khu 5 Xã Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
367 Hội nông dân xã Khả Cửu Hội nông dân xã Khả Cửu Hà Văn Thương 0977554139 Xóm Tầm Xã Khà Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
368 Hội nông dân xã Khả Cửu Hội nông dân xã Khả Cửu Đinh Mạnh Dũng 0986651036 Xóm Tầm Xã Khà Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
369 Hội nông dân xã Đông Cửu Hội nông dân xã Đông Cửu Hà Văn Nhuần 0988641542 Xóm Bái Xã Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
370 Hội nông dân xã Đông Cửu Hội nông dân xã Đông Cửu Hà Thị Nguyệt 01248497970 Xóm Bái Xã Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
371 Hội nông dân xã Thượng Cửu Hội nông dân xã Thượng Cửu Hà Văn Kiên 0968241978 Tu Chạn Xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
372 Hội nông dân xã Thượng Cửu Hội nông dân xã Thượng Cửu Hà Văn Tuấn 0936443647 Tu Chạn Xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
373 Hội nông dân xã Địch Quả Hội nông dân xã Địch Quả Ngô Gia Biên 0972275327 Vũ Thịnh xã Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
374 Hội nông dân xã Địch Quả Hội nông dân xã Địch Quả Nguyễn Văn Sự 01674199215 Vũ Thịnh xã Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
375 Hội nông dân xã Địch Quả Hội nông dân xã Địch Quả Đinh Công In 0962141346 Vũ Thịnh xã Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
376 Hội nông dân xã Tất Thắng Hội nông dân xã Tất Thắng Lã Đăng Lai 01688548525 Khu 7 Xã Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
377 Hội nông dân xã Tất Thắng Hội nông dân xã Tất Thắng Đinh Thị Vĩnh 01659978581 Khu 7 Xã Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
378 Hội nông dân xã Yên Sơn Hội nông dân xã Yên Sơn Đinh Việt Hùng 0973982354 Liên Chung Xã Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
379 Hội nông dân xã Yên Sơn Hội nông dân xã Yên Sơn Dương Kim Thành 01668069448 Liên Chung Xã Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
380 Hội nông dân xã Tinh Nhuệ Hội nông dân xã Tinh Nhuệ Nguyễn Duy Tuyên 0984756631 Láng Mái xã Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
381 Hội nông dân xã Tinh Nhuệ Hội nông dân xã Tinh Nhuệ Hà Thị Phương Thúy 0986019626 Láng Mái xã Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
382 Hội nông dân xã Yên Lãng Hội nông dân xã Yên Lãng Đinh Công Thanh 01242351868 Đông Vượng Xã Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
383 Hội nông dân xã Yên Lãng Hội nông dân xã Yên Lãng Nguyễn Văn Phương 0987184128 Đông Vượng Xã Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
384 Hội nông dân huyện Thanh Sơn Hội nông dân huyện Thanh Sơn Nguyễn Thị Sơn 0986621663 Hoàng Sơn Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
385 Hội nông dân huyện Thanh Sơn Hội nông dân huyện Thanh Sơn Nguyễn Thị Thanh Hà 0983612809 Hoàng Sơn Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
386 Hội phụ nữ xã Thắng Sơn Hội phụ nữ xã Thắng Sơn Cầm Thị Mai 01638345362 Giếng Ông Xã Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
387 Hội phụ nữ xã Thắng Sơn Hội phụ nữ xã Thắng Sơn Hoàng Thị Tình 0989304330 Giếng Ông Xã Thắng Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
388 Hội phụ nữ xã Tân Minh Hội phụ nữ xã Tân Minh Hà Thị Dung  01653186311  Xóm Gằn Xã Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
389 Hội phụ nữ xã Tân Minh Hội phụ nữ xã Tân Minh Trần Thị Xuân Hương  01635821045  Xóm Gằn Xã Tân Minh Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
390 Hội phụ nữ xã Lương Nha Hội phụ nữ xã Lương Nha Nguyễn Thị Thu Hương  0989275842  Xóm Vũ xã Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
391 Hội phụ nữ xã Lương Nha Hội phụ nữ xã Lương Nha Đinh Thùy Trang  01688849725  Xóm Vũ xã Lương Nha Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
392 Hội phụ nữ xã Thạch Khoán Hội phụ nữ xã Thạch Khoán Phùng Thị Huệ  01698846906  Khu Cầu Xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
393 Hội phụ nữ xã Thạch Khoán Hội phụ nữ xã Thạch Khoán Trần Thị Phương Loan  0962461226  Khu Cầu Xã Thạch Khoán Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
394 Hội phụ nữ xã Cự Thắng Hội phụ nữ xã Cự Thắng Đinh Thị Thu Hương  01654309818  Khu 8 Xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
395 Hội phụ nữ xã Cự Thắng Hội phụ nữ xã Cự Thắng Đinh Thị Hồng Minh  01666244174  Khu 8 Xã Cự Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
396 Hội phụ nữ xã Sơn Hùng Hội phụ nữ xã Sơn Hùng Trần Thị Loan  01666248655  Tam Sơn 2 Xã Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
397 Hội phụ nữ xã Sơn Hùng Hội phụ nữ xã Sơn Hùng Lê Thị Kim Tuyến 0931661665 Tam Sơn 2 Xã Sơn Hùng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
398 Hội phụ nữ xã Văn Miếu Hội phụ nữ xã Văn Miếu Bùi Thúy Ngân 0975122022 Dẹ 1 Xã Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
399 Hội phụ nữ xã Văn Miếu Hội phụ nữ xã Văn Miếu Tạ Thị Hồng 01686182559 Dẹ 1 Xã Văn Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
400 Hội phụ nữ xã Cự Đồng Hội phụ nữ xã Cự Đồng Nguyễn Thị Huyền 01685238568 Khu Đồn Xã Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
401 Hội phụ nữ xã Cự Đồng Hội phụ nữ xã Cự Đồng Hà Thị Thanh Hòa 0914521012 Khu Đồn Xã Cự Đồng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
402 Hội phụ nữ thị trấn Thanh Sơn Hội phụ nữ thị trấn Thanh Sơn Đinh Thị Hồng Phương 01699546968 Tân Tiến Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
403 Hội phụ nữ thị trấn Thanh Sơn Hội phụ nữ thị trấn Thanh Sơn Võ Thị Hương Thơm 0982163232 Tân Tiến Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
404 Hội phụ nữ xã Tân Lập Hội phụ nữ xã Tân Lập Đinh Thị Nguyệt  01646427709  Chầm 1 Xã Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
405 Hội phụ nữ xã Tân Lập Hội phụ nữ xã Tân Lập Đinh Thị Quy  0968148087  Chầm 1 Xã Tân Lập Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
406 Hội phụ nữ xã Giáp Lai Hội phụ nữ xã Giáp Lai Nguyễn Thị Thanh Hải 0979754115 Khu 7 Xã Giáp Lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
407 Hội phụ nữ xã Giáp Lai Hội phụ nữ xã Giáp Lai Đinh Thị Thu Hà 01626979718 Khu 7 Xã Giáp Lai Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
408 Hội phụ nữ xã Hương Cần Hội phụ nữ xã Hương Cần Đinh Thị Cành 01663530482 Xóm Đồn Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
409 Hội phụ nữ xã Hương Cần Hội phụ nữ xã Hương Cần Nguyễn Thị Sang Ninh 0978242835 Xóm Đồn Xã Hương Cần Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
410 Hội phụ nữ xã Thục Luyện Hội phụ nữ xã Thục Luyện Võ Thị Đức 0974153485 Đồng Lão xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
411 Hội phụ nữ xã Thục Luyện Hội phụ nữ xã Thục Luyện Thiều Thị Trinh 01688233304 Đồng Lão xã Thục Luyện Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
412 Hội phụ nữ xã Võ Miếu Hội phụ nữ xã Võ Miếu Trương Thị Kim Ngọc 01652493706 Xóm Mạ xã Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
413 Hội phụ nữ xã Võ Miếu Hội phụ nữ xã Võ Miếu Lê Thị Thanh Tuyền 0987637413 Xóm Mạ xã Võ Miếu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
414 Hội phụ nữ xã Yên Lương Hội phụ nữ xã Yên Lương Nguyễn Thị Thiệp 01668629802 Khu 5 Xã Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
415 Hội phụ nữ xã Yên Lương Hội phụ nữ xã Yên Lương Đinh Thị Kim Tuyết 01656924733 Khu 5 Xã Yên Lương Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
416 Hội phụ nữ xã Khả Cửu Hội phụ nữ xã Khả Cửu Hà Thị Thái 0972348374 Xóm Tầm Xã Khà Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
417 Hội phụ nữ xã Khả Cửu Hội phụ nữ xã Khả Cửu Hà Thị Lê Như Quỳnh 0983795402 Xóm Tầm Xã Khà Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
418 Hội phụ nữ xã Đông Cửu Hội phụ nữ xã Đông Cửu Đinh Thị Vụ 0985643120 Xóm Bái Xã Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
419 Hội phụ nữ xã Đông Cửu Hội phụ nữ xã Đông Cửu ĐinhThị Mai 0985643120 Xóm Bái Xã Đông Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
420 Hội phụ nữ xã Thượng Cửu Hội phụ nữ xã Thượng Cửu Hà Thị Hải Yến 0984728259 Tu Chạn Xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
421 Hội phụ nữ xã Thượng Cửu Hội phụ nữ xã Thượng Cửu Cao Thị Hoài Thu 01216030762 Tu Chạn Xã Thượng Cửu Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
422 Hội phụ nữ xã Địch Quả Hội phụ nữ xã Địch Quả Nguyễn Thị Anh Phòng 01672785867 Vũ Thịnh xã Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
423 Hội phụ nữ xã Địch Quả Hội phụ nữ xã Địch Quả Nguyễn Thị Minh Trang 0985332016 Vũ Thịnh xã Địch Quả Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
424 Hội phụ nữ xã Tất Thắng Hội phụ nữ xã Tất Thắng Đinh Thị Thanh Hoa 01658848667 Khu 7 Xã Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
425 Hội phụ nữ xã Tất Thắng Hội phụ nữ xã Tất Thắng Đinh Thị Mẫn 0974156474 Khu 7 Xã Tất Thắng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
426 Hội phụ nữ xã Yên Sơn Hội phụ nữ xã Yên Sơn Đặng Thị Vĩnh 01698235272 Liên Chung Xã Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
427 Hội phụ nữ xã Yên Sơn Hội phụ nữ xã Yên Sơn Đinh Thị Mai 0976842076 Liên Chung Xã Yên Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
428 Hội phụ nữ xã Tinh Nhuệ Hội phụ nữ xã Tinh Nhuệ Nguyễn Phương Thanh 0974571852 Láng Mái xã Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
429 Hội phụ nữ xã Tinh Nhuệ Hội phụ nữ xã Tinh Nhuệ Nguyễn Thị Mai Ngàn 01686534905 Láng Mái xã Tinh Nhuệ Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
430 Hội phụ nữ xã Yên Lãng Hội phụ nữ xã Yên Lãng Nguyễn Thị Tuyết 0973037901 Đông Vượng Xã Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
431 Hội phụ nữ xã Yên Lãng Hội phụ nữ xã Yên Lãng Nguyễn Thị Nhung 01692867146 Đông Vượng Xã Yên Lãng Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
432 Hội phụ nữ huyện Thanh Sơn Hội phụ nữ huyện Thanh Sơn Đinh Thị Hải Huyền 0947795789 Hoàng Sơn Thị trấn Thanh Sơn Huyện Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ
433 HND Xã Hà Thạch HND Xã Hà Thạch Trần Bình Giang 01683447692 khu 3 Xã Hà Thạch TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
434 HND Xã Phú Hộ HND Xã Phú Hộ Lê Anh Đức 01667525328 Khu 1 Xã Phú Hộ TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
435 HND Xã Thanh Minh HND Xã Thanh Minh Lê Tiến Dũng 0987621478 Khu 1B Xã Thanh Minh TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ
436 HND Xã Hà Lộc HND Xã Hà Lộc Nguyễn Thiện Kế 0985311970 Khu 7 Xã Hà Lộc TX Phú Thọ Tỉnh Phú Thọ