Thống kê
Lượt truy cập: 4.136.083
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
BHXH TX Phú Thọ tăng cường giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu
Ngày: 25/09/19
Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đặc biệt là tập trung phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và tự nguyện, 8 tháng đầu năm 2019, BHXH thị xã Phú Thọ đã cơ bản thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, BHXH thị xã đã vận động phát triển mới được 14 đơn vị, 224 lao động, nâng tổng số lao động tham gia BHXH bắt buộc lên 16.871 người /17.050 người đạt 99% kế hoạch được giao; Đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình là 9.319 người/11.200 người đạt 83% kế hoạch được giao; Tỷ lệ bao phủ BHYT là 62.792/71.980 người, bằng 87,2% dân số toàn thị.

Song song với công tác phát triển đối tượng, công tác thu BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả nổi bật .Riêng tháng 8/2019, thu đạt trên 29,4 tỷ đồng – Trong đó thu BHXH bắt buộc đạt 19,7 tỷ đồng; BHXH tự nguyện đạt trên 389 triệu đồng; BHTN đạt trên 1,5 tỷ đồng, BHYT đạt trên 7,2 tỷ đồng…Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 200 tỷ đồng, đạt 70% kế hoạch năm, tăng 64,7% so với cùng kỳ năm 2018, cao hơn tỷ lệ bình quân chung toàn tỉnh.

Để hoàn thành mục tiêu tổng thu cả năm đạt trên 285 tỷ đồng, trong tháng 9/2019, BHXH thị xã Phú Thọ sẽ tăng cường thực hiện các giải pháp phấn đấu thu trên 27 tỷ đồng, đạt từ 79% kế hoạch trở lên.  Trọng tâm là thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động ở địa phương đẩy nhanh tiến độ thu. Thường xuyên rà soát số lao động, quỹ lương và hướng dẫn của các đơn vị sử dụng lao động điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu vùng đảm bảo thu đúng, thu đủ…

Với quyết tâm ấy, tin rằng BHXH thị xã Phú Thọ sẽ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 9 và cả năm 2019.

                                                                                          Nguyễn Văn Vinh – BHXH thị xã Phú Thọ