Thống kê
Lượt truy cập: 4.152.916
Số người online:
....Thăm dò ý kiến....
Web này có cung cấp đầy đủ thông tin nội dung hay không?Liên kết web
Tiêu Đề Mô Tả Clicks  
TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 0 Tải Xuống
Bảng kê Hồ sơ Bảng kê hồ sơ 0 Tải Xuống
TK3-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT 0 Tải Xuống
TK1-TS Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT 0 Tải Xuống
DK03 Danh sách kê khai người chưa tham gia BHYT 0 Tải Xuống
C16-TS Quyết định về việc hoàn trả tiền thu BHXH, BHYT, BHTN 0 Tải Xuống
DK06 Danh sách đối chiếu xác nhận người tham gia BHYT của cơ quan quản lý đối tượng 0 Tải Xuống
DK05 Danh sách tăng giảm người tham gia BHYT 0 Tải Xuống
DK04 Danh sách tham gia BHYT của đối tượng tự đóng 0 Tải Xuống
D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 0 Tải Xuống
D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN 0 Tải Xuống
Mẫu 20-CBH Giấy thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH 0 Tải Xuống
Mẫu 18-CBH Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH 0 Tải Xuống
Mẫu 19-CBH Giấy truy lĩnh tiếp tục nhận chế độ BHXH 0 Tải Xuống
Mẫu 21/BHYT Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán BHYT 0 Tải Xuống
Mẫu 20/BHYT Thống kê thuốc thanh toán BHYT 0 Tải Xuống
Mẫu 19-BHYT Thống kê vật tư y tế thanh toán BHYT 0 Tải Xuống
Mẫu C80a-HD Danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh nội trú đề nghị thanh toán 0 Tải Xuống
Mẫu C79a-HD Danh sách người bệnh BHYT khám chữa bệnh ngoại trú đề nghị thanh toán 0 Tải Xuống
Hợp đồng Khám chữa bệnh BHYT Hợp đồng Khám chữa bệnh BHYT 0 Tải Xuống
Mẫu 16-CBH Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần 0 Tải Xuống
Mẫu 3-CBH Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 01-ĐCNT Đơn đề nghị điều chỉnh thông tin về nhân thân trong hồ sơ hưởng BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 02-QĐ52 Tờ khai đề nghị giải quyết trợ cấp theo Quyết định 52 0 Tải Xuống
Mẫu 01-QĐ52 Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg 0 Tải Xuống
Mẫu 02-QĐ613 Quyết định về việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613 0 Tải Xuống
Mẫu 01-QĐ613 Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 16B-HSB Đơn đề nghị chuyển hồ sơ chờ lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 16A-HSB Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng 0 Tải Xuống
Mẫu 19-CBH Giấy truy lĩnh tiếp tục nhận chế độ BHXH 0 Tải Xuống
Mẫu 09A-HSB Tờ khai của nhân thân 0 Tải Xuống
Mẫu 13-HSB Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu 0 Tải Xuống
Mẫu 05A-HSB Công văn đơn vị 0 Tải Xuống
Mẫu 14-HSB Đơn đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần 0 Tải Xuống
C70a-HD Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 0 Tải Xuống
Mẫu 5B-HSB Giấy xác nhận nghỉ việc để chăm con ốm đau 0 Tải Xuống
D01b-TS Văn bản đề nghị của đơn vị 0 Tải Xuống
D01-TS Đơn đề nghị cấp lại và đổi thẻ BHYT của người tham gia 0 Tải Xuống